May 11, 2004

اتحاد نامقدس شبه نظاميان شيعه و ارتش انگليس و گزارش انتقادآميز سازمان عفو بين الملل

(11.05.2004صداي آلمان)
غانم كتى، جوان ۲۲ ساله عراقى از قربانيانى است كه سازمان عفو بين الملل در گزارش امروز خود به سرنوشت آنان پرداخته است

مسئله شكنجه زندانيان عراقى روز به روز ابعاد گسترده ترى به خود ميگيرد. شخص تونى بلر نخست وزير بريتانيا و جف هون وزير دفاع وى با توجه به فشارهاى اخير، چاره اى جز معذرت خواهى نديده اند. البته اين اقدام آنان به موج اتهامات فيصله نداده و امروز سازمان عفو بين الملل با اتهاماتى تازه وارد ميدان شده است. گرچه اين تنها دولت بريتانيا نيست كه در گزارش سازمان عفو مورد انتقاد قرار گرفته است.

غانم كتى، نوجوان ۲۲ ساله عراقى، در نخستين روزهاى سرنگونى طاغوت، از تبعيدگاه اختيارى خود در ايران به وطنش بازگشت . جهان براى او و هزاران عراقى كه آرزوى ديدار خانه ى پدرى را داشتند، رنگى تازه و معنايى تازه داشت. روستاى «بيت الاسفار» در نزديكى بصره كه زادگاه او بود با بازگشت فرزندان به سفر رفته اش، سرشار از همهمه و شادى شده بود. درست يكسال پيش در يكى از شبهاى شادى، غانم با شنيدان صداى گلوله هايى كه احتمالا جوانان روستا مطابق يك سنت قديمى در شب عروسى يكى از دوستانشان به آسمان پرتاب مى كردند، از خانه اش بيرون آمد.

به گزارش عفو بين الملل، غانم هرگز به خانه بازنگشت. دو سرباز انگليسى كه به شنيدن صداى گلوله ها گمان برده بودند حمله اى تروريستى در كار است با ديدن غانم به روى او آتش گشوده بودند. خانواده غانم همچنان در انتظار گزارش هيات تحقيقات نظامى بريتانيا پيرامون قتل فرزندشان هستند و اميدوارند كه حداقل در برابر از دست دادن نان آورشان خونبهاى او را از بريتانيا دريافت كنند.

در گزارش تكان دهنده عفو بين الملل به حوادثى از اين دست بسيار اشاره شده است. اما تلخ ترين گزارش در رابطه با قتل شهروندان عراقى توسط سربازان بريتانيايى نيست بلكه اين گزارش اشاره به اين دارد كه ارتش انگليس در جنوب عراق، در برابر جنايات شيعيان وابسته به مقتدا صدر و مجلس اعلاى انقلاب اسلامى وابسته به جمهورى اسلامى عليه مسيحيان و روشنفكران و دانشجويان سكولار نه تنها سكوت كرد بلكه در مواردى با برگرداندن روى خود عملا اجازه داد، تا شبه نظاميان شيعه حكومت رعب و وحشت خود را در شهرهاى شيعه نشين جنوب عراق برقرار سازند.

از فرداى سقوط صدام حسين ارتش انگليس با اين توجيه كه شيعيان عراق قربانيان رژيم صدام حسين بوده اند به نوعى تفاهم با آنها و البته حاميان آنها در جمهورى اسلامى ايران دست يافتند. بر پايه اين تفاهم سربازان انگليسى نوعى آزادى عمل براى اين شبه نظاميان قايل شدند. از آن پس افرادى كه بعضى شان در ايران زير پرچم نيروهاى سپاه بدر و شمارى شان در كنار مقتدا صدر عامل جنايات تكان دهنده اى هم چون قتل حيدر رفاعى كليددار حرم حضرت عباس حجت الاسلام عبدالمجيد خويى، فرزند مرجع اعلاى متوفاى شيعه آيت اله ابوالقاسم خويى بودند، با حمله به شبكده ها و خراباتى هاى بصره، دهها تن از ساقيان ترساى عراقى را به قتل رساندند، در دانشگاهها و مدارس دختران را با شعار يا روسرى يا توسرى وادار به پوشيدن حجاب كردند، پسران جوان را واداشتند ريش بگذارند و به جاى شنيدن آواى موسيقى به نوحه ها گوش دهند و از آن بدتر با ورود به خانه هاى مردم دختران جوان آنها را به جرم رفتار غيراسلامى بربايند و مورد تجاوز قرار دهند. حالا اما يكى از همين وابستگان به مقتدا صدر فتوا داده است كه تصرف و كامجويى از سربازان زن انگليسى ثواب دنيا و آخرت دارد.

عفو بين الملل در گزارش خود از قتل ۹ ميخانه چى در بصره ياد كرده است. ۱۵۰ خانواده مسيحى در بصره كه ديرسالى سنگ صبور ميخوارگان نيمه شبان شهر بودند و ميكده هاى شهر را اداره مى كردند، ناچار بار و بنه برداشته و به ديار ديگرى مهاجرت كرده اند. در واقع ارتش انگليس به جاى آنكه به يارى مردمى بيايد كه از استبداد صدامى در عذاب بودند اما هرگز حاضر نيستند به جاى رژيم صدام حسين، نظامى شبيه به رژيم ايران روى كار آيد، دست كسانى را باز گذاشت كه هدفى به جز برقرارى استبداد سياه مذهبى در عراق ندارند. تونى بلر و وزير دفاعش جفرى هون بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا دست شبه نظاميان شيعه را براى سركوبى آزاديخواهان در جنوب عراق باز گذاشتند.

عليرضا نورى زاده صداى آلمان از لندن


ارسال صفحه به دوستان چاپ


نظرتان را براى ما بنويسيد


May 11, 2004 08:26 PM


advertise at nourizadeh . com