December 14, 2004

جک استراو بعد از ۱۴ ماه مذاکره همچنان اميدوار است

عليرضا نوری زاده -صداي آلمان
آقای جک استراو وزير امور خارجه بريتانيا از نتايج دور اخير مذاکرات بين او و دو همتای آلمانی و فرانسوی اش با حجت الاسلام حسن روحانی دبير شورايعالی امنيت ملی جمهوری اسلامی و رييس هيات مذاکره کننده با اتحاديه اروپا و آژانس بين المللی انرژی اتمی، در بروکسل اظهار رضايت می کند.

با اينهمه او به ۱۴ ماه مذاکرات سخت اشاره کرده و بدون خوشبينی زياد، اميدوار است سرانجام موانع خرد و کلان بر سر دستيابی به يک تفاهم اصولی با ايران، برطرف شود. در طول ۴۸ ساعت اخير گزارش های مربوط به شنود گفتگوهای تلفنی دکترمحمدالبرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی با نمايندگان دولت جمهوری اسلامی که آقای روحانی، يکی از آنهاست، توسط دستگاههای اطلاعاتی ايالات متحده، ناخشنودی هايی را در اروپا و به ويژه انگليس برانگيخته است.
اکثر رسانه های بريتانيا به ويژه انها که مثل گاردين و ايندنپدنت چندان مهری به ايالات متحده ندارند، کار دولت امريکا را عملی زشت و غيراخلاقی می دانند. که می تواند به استقلال و بيطرفی مسئولان ارگانهای بين المللی خدشه بسيار وارد سازد. مفسر سياسی گاردين سوال می کند، راستی خط قرمزها را در تجسس بين المللی چه کسی ترسيم خواهد کرد. موضوع شنود مکالمات البرادعی همچنين موضوعی بزرگتر را پر رنگ کرده است. اينکه يگانه ابرقدرت جهان، می کوشد سازمان ملل را نيز زير سلطه خود درآورد، و کسانی همچون کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل و يا دکتر البرادعی افرادی هستند که در نگاه امريکا، مانع از برقراری سلطه اش بر ارگانهای جهانی می شوند.

در اين حال نشريات دست راستی مثل تلگراف بيش از آنکه نگران شنود مکالمات البرادعی باشند، نگران آن هستند که مبادا بار ديگر جمهوری اسلامی رندانه بخواهد با وقت کشی زمان بيشتری جهت پيگيری برنامه های اتمی تسليحاتی خود خريداری کند. اظهارات وزارت دفاع امريکا به روزنامه اورشليم پست و نيز سخنان امروز رييس ستاد ارتش اسراييل که از آن رايحه جنگ به مشام می رسد، و اين تهديد را به همراه دارد که اگر جمهوری اسلامی تن به شرايط اتحاديه اروپا ندهد، حمله به تاسيسات اتمی و نظامی اين کشور دور از ذهن نخواهد بود، همزمان با چاپ يک طرح سری نظامی امريکا برای حمله احتمالی به بيش از دويست مرکز و پايگاه نظامی و اتمی ایران، نگرانی هايی را در لندن برانگيخته است.

آقای جک استروا که دارای روابط بسيار دوستانه ای با مقامات جمهوری اسلامی است بارها اين شايعه که امريکا درصدد حمله به ايران است را رد کرده است. با اينهمه اظهارات صريح يک مقام بلند پايه وزارت دفاع امريکا همزمان با از سرگرفته شدن مذاکرات بين روحانی و سه وزير خارجه اروپايی در نگاه شماری از ناظران می تواند، از نظر روانی تاثیر مستقیمی بر روحیه بلندپایگان نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.

آقای روحانی در پی ديدار با سه وزير اروپايی در بروکسل از راه فرانکفورت به ایران بازگشته است. جک استروا در لندن ضمن دادن گزارش به تونی بلر، يادآور شده است مذاکرات به زودی دنبال خواهد شد. نقطه ی اساسی اختلاف بين ايران و اتحاديه اروپا بر سر تعليق نهايی همه ی تلاشهای ايران در جهت غنی سازی اورانيوم است. روحانی خواستار آن است که تعليق فقط در طول مذاکرات برقرار شود و در عين حال جمهوری اسلامی بتواند در بعد تحقيق و آزمايش، بخش کوچکی از برنامه های اتمی خود را دنبال کند، اما اين برنامه ها، تحت نظارت مستقيم سازمان بين المللی انرژی اتمی باشد. جک استروا به عنوان دوست دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با روحانی و همراهانش تاکيد کرده است که به مصلحت ايران نيست که بهانه ای به دست ايالات متحده بدهد تا پرونده اتمی ايران را به شورای امنيت ببرد و يا خدای ناکرده ميدان در واشنگتن به دست کسانی بيفتد که به کمتر از ویرانی کامل تاسيسات اتمی ايران رضايت نخواهند داد.December 14, 2004 09:11 PM


advertise at nourizadeh . com