May 09, 2005

كابينه عراق تكميل شد

پس از گذشت بیش از سه ماه از انتخابات عراق، پارلمان اين كشور شش نفر را که ابراهیم الجعفری به عنوان 5 وزیر و یک معاون نخست وزیر معرفی کرده بود، پذیرفت و ترکیب کابینه عراق کامل شد...علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر امور خاورميانه در مصاحبه با رادیو فردا مي گويد: همه اميدوارند با حضور وزرای سنی، حداقل بخشی از آنچه به عنوان مقاومت از آن یاد می شود، بتوانند در کاستن از عملیات نظامی موثر باشند. عليرضا نوري زاده مي افزايد: آقای دولیمی وزیر دفاع يكي از شخصيت هاي با آبروي عراق است، و چون وابسته به يك عشيره بزرگ عراقي است، حضور ايشان در راس وزارت دفاع براي مبارزه با تروريسم بسيار مي تواند موثر باشد.۹/۵/۲۰۰۵
Download file

May 9, 2005 09:33 PM


advertise at nourizadeh . com