July 02, 2005

اجلاس پارلمان اروپا در باره ايران بعد از انتخاب احمدی نژاد

در آستانه برگزاری نشست پارلمان اروپا برای بررسی اوضاع ايران در پيامد انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری اسلامی، عليرضا نوری زاده، يکی از سخرانان آن نشست، در مصاحبه با راديوفردا می گويد سکوت اتحاديه اروپا در برابر اقدامات قانون شکنانه جمهوری اسلامی و زير پا گذاشتن بديهی ترين مسائل حقوق بشر، جمهوری اسلامی را جری می کند.


وی می افزايد بعد از انتخاب احمدی نژاد اتحاديه دیگر نمی تواند با اشاره به مذاکره با دولت اصلاح طلب خاتمی سکوت می کرد ولی ديگر نمی تواند اين توجيه را بکند زيرا کل دولت در اختيار رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت. وی می افزايد در این کنفرانس اين حزئيات تخلفات انتخابات را به نقل از روحانيون عضو هيات حاکمه، نظير کروبی و رفسنجانی، به نمايندگان اتحادیه اروپا توضيح خواهد داد.

عليرضا نوری زاده روزنامه نگار، در مصاحبه با راديو فردا در پاسخ به اين پرسش که چه مطالبی را در نشست پارلمان اروپا مطرح خواهد کرد، می گويد:

عليرضا نوری زاده (روزنامه نگار، لندن): من صحبتم بيشتر اين است که اتحاديه اروپا با اتخاذ يک سياست کاملا اشتباه، بعد از آن که ايران اعلام کرد که پروتکل الحاقی به قانون منع گسترش سلاحهای هسته ای را امضا می کند و در سفری که وزرای خارجه وقت فرانسه، آلمان و بريتانيا به ايران داشتند، اگر به خاطر بياوريد بلافاصله بعد از آن جريان انتخابات دور هفتم مجلس بود و آن رد صلاحيتهای گسترده چهار هزار نفری و همه اصلاح طلبان را رد کردن. اتحاديه اروپا در برابر اين اقدام هيچ نگفت، حتی زبان به انتقاد آرام نيز از جمهوری اسلامی نگشود و اين مساله مقدمه ای شد برای قانون شکنی و تقلبات گسترده در انتخابات اخير و همين طور رد صلاحيت حالا من نمی دانم که آن هزار نفر همه صلاحيت داشتند ولی می دانیم که يک دوجين افرادی بودند که صلاحيت شرکت در انتخابات را داشتند و شورای نگهبان اينها را رد کرد و اين پاداش اروپائيهاست بر آن سکوتی که آن روز کردند. الان هم بنده می خواهم بگويم که شما دو سال با جمهوری اسلامی درباره مساله اتمی گفتگو کردید و آنجا که مساله حقوق بشر و حمايت جمهوری اسلامی از گروههای مخالف صلح خاورميانه و همين طور مداخلاتش در ديگر کشورها بود، زير زبانی سخن گفتيد. نتيجه اش اين است که امروز با رئيس جمهوری روبرو هستيد که به اراده ولایت فقيه انتخاب شده و اگر مشکلی هم در کار داشته باشید، اين تقصير بزرگ بر گردن خودتان است. حداقل از حالا به بعد به خواست مردم ايران توجه کنيد و فقط برايتان پرونده اتمی مطرح نباشد. چون اين پرونده در اختيار ولی فقيه است و ايشان است که نرمش نشان می دهد از طريق نمايندگانش، يا تندخوئی می کند. اما مساله عمده تر اين است که سکوت اتحاديه اروپا در برابر اقدامات قانون شکنانه جمهوری اسلامی و زير پا گذاشتن بديهی ترين مسائل حقوق بشر، اينها هست که جمهوری اسلامی را جری می کند. امروز اتحاديه اروپا در برابر وضعی که اکبر گنجی دارد، دکتر زرافشان دارد، فعالان سياسی، حقوقدانان، فعالان اينترنتی، سکوت کرده و اين سکوت را جمهوری اسلامی در واقع نوعی تائيد و صحه گذاشتن بر اقداماتش و از جمله برگزاری انتخابات اخيرش خواهد دانست.

امير آرمين (رادیوفردا): می دانيد که اتحاديه اروپا هميشه برای انتخابات در هر جای دنيا ناظر می فرستد، اين که در مورد ايران حتی درخواستش را هم نکردند، جزئی از همان رشوه ای است که درکارنامه پرونده هسته ای به ايران داده می شود يا این که علت ديگری دارد؟

عليرضا نوری زاده: دقيقا، همان رشوه است و متاسفانه عرض کردم اتحاديه اروپا وقتی به جمهوری اسلامی می رسد ناگهان دچار لکنت زبان می شود و تصور اينها تا ديروز این بود که در ايران دو گروه اصلاح طلب و تندرو وجود دارند، و حال که دولت اصلاح طلب آقای خاتمی در حال گفتگو با ماست، بهتر است ما سکوت بکنيم که ايشان را دچار مشکل و ناراحتی نکنيم. حالا اتحاديه اروپا ديگر نمی تواند اين توجيه را بکند. حالا کل دولت در اختيار رهبر جمهوری اسلامی است. ايشان به عنوان رهبر واحد و اوحد در جمهوری اسلامی تصميم می گيرد. دیگر اصلاح طلب و محافظه کاری وجود ندارد، ديگر لبخندهای آقای خاتمی نمی تواند برای اتحاديه اروپا اطمينان بخش باشد. حالا با همان چهره واقعی و عبوس جمهوری اسلامی روبرو هستند و گمان می کنم ديگر توجيهاتشان به کار نياید.

امير آرمين: گوش شنوائی هست؟

عليرضا نوری زاده: من تصور می کنم صرف برگزاری همين کنفرانس، گو اين که سبزهای اروپائی پشت اين کار بودند، ولی به هر حال اين که اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا اين مساله را پذيرفته و نمايندگانش در نشست فردا حضور دارند، صرف برگزاری کنفرانس می تواند مثبت باشد و نتايجی به بار بياورد. يک مقداری به نظر من مشکل اروپایئها در ايران اين است که عليرغم داشتن سفارتخانه در ايران از بسياری از بديهیات غافلند. شما وقتی باهاشون صحبت می کنيد از آرای بالای آقای احمدی نژاد سخن می گويند و هيچکدام به خودشان زحمت نمی دهند نگاهی به اطلاعيه های آقای کروبی يا هاشمی رفسنجانی که از ستونهای اين نظام هستند بيندازند و يا گزارشهائی را که اينجا و آنجا از سوی وزارت کشور در مورد تقلبات گسترده و بسيج ارگانهای اطلاعاتی و امنيتی شده، يا نمی خوانند يا به اطلاعشان نمی رسانند. به هر حال ما تصميم داريم فردا اين حرفها را به اطلاع اينها برسانيم.July 2, 2005 05:19 PM


advertise at nourizadeh . com