July 08, 2005

تاثيراحتمالی حملات مرگبار لندن بر سياست غرب نسبت به کشورهائی نظير ايران و سوريه

مسئوليت حملات تروريستی صبح پنجشنبه در لندن را که به مرگ 50 تن و جراحت يکهزار تن منجر شد، يک گروه اسلامگرای ناشناخته تحت عنوان جهاد اسلامی اروپا بر عهده گرفته است، عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار در لندن، در مصاحبه با راديو فردا می گويد از عواقب اين حادثه، تصويب مقررات سختگيرانه تر در بريتانیا است که عملا تروريست ها را در تبديل يک جامعه آزاد به يک جامعه پليسی به موفقيت می رساند. وی پيش بينی می کند که در کنفرانس سران کشورهای هشتگانه صنعتی جهان، دست رهبرانی که خواهان برخورد شديدتر نه تنها با تروريست ها بلکه با حکومت هائی نظير ایران و سوريه که متهم به حمایت از تروريسم اسلامی هستند، بازتر شود.
Download file

مسئولیت حملات تروریستی مرگبار روز پنجشنبه در لندن را یک گروه تروریست اسلامگرا به نام «جهاد اسلامی اروپا وابسته به القاعده» برعهده گرفت. در این انفجارها، بیش از 37 تن کشته و صدها تن زخمی شدند و حمل ونقل شهری و قطارهای کشوری با اختلال روبرو شد. علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار در لندن در مصاحبه با رادیوفردا می گوید شمار تلفات در جراید به صورت متفاوت گزارش شده و حتی بعضی آن را تا 50 نفر گزارش داده اند، و بین 700 تا یکهزار نفر مجروح شده اند که احتمال دارد بعضی در روزهای آینده در اثر شدت جراحات وارده تلف شوند.
وی می افزاید ضربه ای که این ماجرا به زندگی مردم لندن زد از نظر اقتصادی و رفت و آمد در شهری که صبح ها شش میلیون به جمعیت آن اضافه می شود، گران بود. وی می گوید بریتانیائی ها بعد از حملات تروریستی به قطارهای مادرید خود را برای چنین حمله ای آماده کرده بودند.

وی می گوید شاید بریتانیا از تمام کشورهای جهان برای پیروان مذاهب مختلف و نژادها فضای آزادتری داشت و بسیاری از تروریستهای اسلامی که در کشورهای متبوع خود به مرگ محکوم است در بریتانیا در زندان هستند. وی می افزاید اینگونه حوادث به صداهائی که خواهان اخراج تروریست های شناخته شده و تصویب مقررات مهاجرت سخت تر امکان بیشتر می دهد و از آثار منفی این حوادث است.

نوری زاده می گوید بازرسی ها شدیدتر خواهد شد و زبان منتقدان از لایحه تروریسم و طرح قانونی صدور کارت هویت بسته می شود و با تصویب این مقررات زندگی برای مردم بریتانیا مشکل تر خواهد شد و می توان گفت که تروریست ها برای اینکه یک جامعه باز و آزاد و مردمانی که با نگرشی آزاد به جهان زندگی می کنند را به جامعه ای بسته و پلیسی بدل سازند موفق می شوند.

وی می افزاید این حوادث به نفع رهبرانی در گروه کشورهای هشتگانه صنعتی شد که به مسئله مبارزه با تروریسم اولویت می دهند: یعنی پرزیدنت بوش، تونی بلر و برلوسکونی. و زبان سران دیگر کشورها که نسبت به سیاست ها در خاورمیانه و عراق انتقاد داشتند، کند تر شده است.

نوری زاده می افزاید اینک صحبت دیگر این نیست که مبارزه باید به تروریست ها محدود شود بلکه می گویند این مبارزه باید شمول بیشتری داشته باشد و کشورهائی که به عنوان حامیان تروریسم و بنیادگرائی و افکار رادیکال اسلامی شناخته می شوند، به صورت جدیدی باید با آنها تعامل کرد و فشارها را بر این کشورها بیشتر کرد. می توان گفت این حوادث در واقع دست آنهائی که خواستار اعمال زور و فشار بیشتر نسبت به کشوری مثل ایران وسوریه هستند و خشونت بیشتر در برخورد با گروه های بنیادگرا می خواهند، به مراتب در کنفرانس سران گروه هشت بازتر ساخته است.


July 8, 2005 12:12 PM


advertise at nourizadeh . com