July 11, 2005

انتصاب يک بسيجی به سمت فرمانده نيروهای انتظامی

در واکنش به انتصاب اسماعيل احمدی مقدم به سمت مقدم فرمانده نيروهای انتظامی، عليرضا نوری زاده کارشناس مسائل ايران در مصاحبه با راديو فردا می گويد: به نوعی دارند به بسيجی ها بخاطر نقش ويژه ای که در انتخابات داشتند پاداش می دهند. کسی فکر نمی کرد که يک بسيجی که برای مردم نماينده سرکوب و خشونت است به اين سمت برگزيده شود ولی ظاهرا آقای خامنه ای می خواهد همه کارها را يکدست کند و همکاران رئيس جمهوری را که بسيجی است از همين مجموعه فکری انتخاب کند. آقای نوری زاده می گويد از همين حالا رفتاری که در خيابا نها با مردم می شود متفاوت است تقريبا در اين دو هفته شاهد خشونت و آزار مردم ومتوقف کردن خودروها توسط ماموران هستيم.
Download file

گرچه تعيين فرمانده نيروهای انتظامی از وظايف وزارت کشور است اما آيت الله خامنه ای روز يکشنبه اسماعيل احمدی مقدم را به اين سمت منصوب کرد و به اوماموريت داد فرهنگ بسيجی و انقلابی را توسط نيروهای انتظامی اعمال کند.
عليرضا نوری زاده: در اين مورد چند دليل وجود دارد. يکی اينکه سرتیپ قاليباف فرمانده نيروی انتظامی برای مشارکت در انتخابات از مقام خود استعفا داد و در غياب او جانشينش سرتيپ نجفی فرماندهی نيروهای انتظامی را بصورت نيابتی انجام می داد. زمانی که آقای قاليباف به فرماندهی نيروهای انتظامی برگزيده شد باز قاعده ای که درمورد فرماندهان نيروها رعايت می شد که بعد از کنار رفتن آنها معمولا جانشين آنها که فردی بود با تجربه در طول سالها کنار فرمانده تجاربی را کسب کرده بود او را به فرماندهی منصوب می کردند. ولی در مورد آقای قاليباف ايشان را از فرماندهی نيروهای هوائی سپاه آوردند فرمانده نيروی انتظامی کردند. در واقع فردی را از بيرون آوردند و فرمانده کردند. الان فردی را از بسيج می آورند. سردار پاسدار اسماعيل احمدی مقدم جانشين فرماندهی بسيج سپاه پاسداران و فرمانده بسيج تهران بوده. بنابراين ایشان از نيروی بسیج می آيد به نيروی انتظامی و اين به اين معناست که به نوعی دارند به بسيجی ها پاداش می دهند بخاطر نقش ويژه ای که در انتخابات داشتند. سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدی مقدم البته زمانی معاون هماهنگی نيروهای انتظامی بوده و همينطور فرمانده دانشگاه علوم انتظامی يا دانشکده پليس سابق بوده. نمی خواهم درتوان او و در دانش او ترديد کنم. اما فرديست که سالها از نیيروی انتظامی دور بوده و همه انتظار بر اين بود که حداقل آقای خامنه ای در این مرحله کسی را تعيين کند که وجهه ای را که نيروی انتظامی در دوران فرماندهی قاليباف بدست آورده اين را حفظ کند. نه اينکه بسيجی که برای مردم نماينده سرکوبی و نماينده خشونت است يکی را از آن نيرو بياورند. ولی بنظر می رسد که آقای خامنه ای قصد دارد همه کارها را يکدست کند وحال که يک بسيجی باسابقه به رياست جمهوری رسيده همکاران او نيز از همين مجموعه فکری باشند. اين نوعی پاداش دادن است همانطور که گفتم.

مسعود ملک (راديو فردا): با توجه به اینکه احمدی مقدم از فرماندهان بسيج بود و همانطور که گفتيد بسيج يک نيروی سرکوب در ايران همیشه بشمار رفته، فکر می کنيد اين در زندگی روزمره مردم چه تاثيری خواهد داشت.

عليرضا نوری زاده: جالب است که هنوز احمدی نژاد ريا ست جمهوری را بدست نگرفته و سرتيپ احمدی مقدم هم امروز منصوب شده، رفتاری که در خيابانها با مردم می شود متفاوت است يعنی تقريبا در اين دو هفته شاهد خشونت و آزار مردم ومتوقف کردن خودروها هستيم، جلوی دختر و پسرها را گرفتن در مورد پوشش بانوان در اين هوای گرم مرتب آزاد دادن و اين ها دوباره ظاهر شده. بمعنای ديگر بنظر می رسد دوران تفاهم يا آتش بس ميان نيروهای انتظامی ومردم با پيروزی احمدی نژاد به سر آمده. اينها بنظر من نشانه های نگران کننده ای است.July 11, 2005 10:35 AM


advertise at nourizadeh . com