August 04, 2005

تلاش جمهوری اسلامی براي مرتبط کردن قتل قاضی پرونده های سياسی - امنيتی با اكبر گنجي

روزنامه های وابسته به جناح راست حاکميت جمهوری اسلامی تلاش دارند قتل مسعود (حسن) احمدی مقدس معاون دادستان تهران را با اکبر گنجی ارتباط بدهند. عليرضا نوری زاده تحليل گر مسائل ايران به راديو فردا مي گويد:
Download file

عليرضا نوري زاده: اگر به خاطر بياوريم، درست در آستانه انتخابات رياست جمهوري اسلامي يك سلسله انفجارهايي در چند نقطه ايران رخ داد و فضايي كه در آن زمان ايجاد شد، يك فضاي كاملا امنيتي بود و تفسير و تعبيرهايي كه در آن زمان به گوش ما مي رسيد، حكايت از اين بود كه گويي بخشي از اصلاح طلبان يا جناح هاي اپوزيسيون پشت سر اين قضايا هستند، در حالي كه بعدها مشخص شد بخش هايي از همان دستگاه امنيتي كه خودشان سناريوي به قدرت رساندن آقاي احمدي نژاد را تنظيم و طراحي كرده بودند و به اجرا درآورده بودند، خودشان پشت اين قضايا هستند. الان هم شما در حالي كه مشاهده مي كنيد در غرب كشور گروهي با نام پژاك وابسته به حزب كارگران انقلابي كرد تركيه كه توسط خود سپاه پاسداران ايجاد و تقويت شده، اين گروه مي آيد در خيابان ها به حسينيه حمله مي كنند كه روي خواست هاي حقيقي آزادي خواهان كرد سرپوش بگذارند و رژيم به بهانه اين كه مقابله با تجزيه طلبان و يك ضد ايراني مي كند، درواقع بتواند جنبش عمومي كردها را سركوب كند. در تهران هم وضع جدا از اين چارچوب نيست. اين سناريويي كه در كل به وجود آمده و به اجرا در مي آيد، خفقان در داخل كشور، صداها را به كلي بستند و دنبال كردن يك سياست ماجراجويانه در روابط خارجي، اينها همه برنامه هايي است كه يكي از قربانيشانش قاضي مقدس بود. آنچه كه به نظر من قابل تامل است در اين ماجرا اين است كه درست دو روز قبل از اين جريان رهبر پيشين و تاريخي جمعيت موتلفه يعني حاج حبيب عسگراولادي اشاره مي كند كه آنچه را كه از دهان آقاي گنجي و طرفدارانش بيرون مي آيد، وصل مي كند به منافقين و ضدانقلاب و گروه هاي وابسته به آن و درست وقتي چنين اتفاقي مي افتد، در اولين بيانيه اي كه منتشر مي شود، سخن را مي كشند به اين كه ايشان قاضي پرونده اكبر گنجي بوده. در حالي كه ما مي دانيم ايشان قاضي پرونده هاي بسياري بوده. هم از پرونده هاي سياسي در محكمه جنجال ماجراي برلن و همينطور پرونده روزنامه نگاران از آقاي ابراهيم نبوي گرفته تا شمار ديگري از روزنامه نگاران سرشناس و در عين حال در قضاياي ناموسي، قاچاق، پرونده هاي اخلاقي ايشان در مقام معاون دادستان و همينطور رئيس دادگاه ويژه اي كه به اين نوع قضايا رسيدگي مي كند، با افراد مختلفي برخورد داشته كه در ميانشان طبيعتا ممكن است برخي از اشرار باشند يا كساني كه كينه شخصي نسبت به ايشان داشته باشند. هيچ كدام از آنها مطرح نمي شود، اسم آقاي گنجي مطرح مي شود و آن زمان آدم متوجه مي شود چرا آقاي انبارلويي شاگرد دست آموز آقاي حاج حبيب عسگراولادي مي آيد و حرف استاد را به گونه ديگري بيان مي كند يا از جانب مقامات نزديك به دادستاني حرف هايي شنيده مي شود كه در تعارض با سخنان آقاي عباسعلي عليزاده رئيس دادگستري تهران است. همه اينها به نظر من نشان دهنده اين است كه حداقل بخشي از اين مجموعه تازه به قدرت رسيده درصدد آن هستند كه تصفيه حساب هايي بكنند و اين را به حساب آزادي خواهان ايران بنويسند. يك وكيل سرشناس آقاي عبدالفتاح سلطاني متهم به جاسوسي مي شود در پرونده اتمي، خواستهاي آقاي گنجي را مي گويند همان خواست هاي منافقين است و فردي كه زماني عليه آقاي گنجي حكمي صادر كرده و صدها مثل گنجي قربانيان احكام او بودند، ناگهان به قتل مي رسد و انگشت به سوي اكبر گنجي و طرفدارانش كشيده مي شود.

امير آرمين (راديو فردا): تا چه حد مي شود گفت اين يك دعوايي است بين جناح هاي وزارت اطلاعات يعني آنهايي كه دارند مي آيند و آنهايي كه دارند خارج مي شوند.

عليرضا نوري زاده: مي تواند اين قتل قاضي مسعود احمدي مقدس ارتباط داشته باشد به دعواهاي بين خود ارگان هاي اطلاعاتي، ولي گمان نمي كنم يك طرف آن وزارت اطلاعات باشد. به جهت اين كه اولا تركيب وزارت اطلاعات بعد از جريان قتل هاي زنجيره اي دچار يك دگرگوني اساسي شد و تا رده مديران كل مي توان گفت وزارت اطلاعات به كار خودش ادامه خواهد داد و افرادي هم كه در مقامات جديد بيايند در وزارت اطلاعات، كساني نيستند كه دور از وزارت اطلاعات باشند. چه آقاي اژه اي بيايد، چه آقاي طائف بيايد، چه آقاي پورمحمدي بيايد، همه اينها از كساني هستند كه در وزارت اطلاعات بودند. من اعتقاد دارم دعوا بيش از اين كه بين اينها باشد، بين دو دستگاه اطلاعات موازي است. يعني دستگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به رياست آقاي الياس محمودي كه قبلا در ماجراي دخانيات و ماجراهاي ديگر دخالت داشته و دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران به رياست حاج مرتضي رضايي. اين دو هستند كه در شكل جديد قدرت هر كدام جايگاه والاتري براي خود جستجو مي كنند و آقاي حسن يا مسعود احمدي مقدس نيز جزو كساني بود كه بسيار نزديك به آقاي الياس محمودي بود، ولي بعد عليه ايشان موضع مي گيرد و حتي در افشاگري هايي كه عليه ايشان شد، مي گفتند يكي از افراد موثر خود همين آقاي احمدي مقدس بود.

August 4, 2005 01:29 AM


advertise at nourizadeh . com