August 06, 2005

جهان، رژيم اسلامی مجهز به سلاح هسته ای را تحمل نمی کند

آيت الله جنتي دبير شورای نگهبان قانون اساسی در مراسم رسمی نماز جمعه گفت: ايران در واکنش به نتيجه مذکرات با اروپا بر سر برنامه های هسته ای تصميم خود را گرفته است. عليرضا نوری زاده روزنامه نگار در لندن در مصاحبه با راديو فردا می گويد: در طول 26 سال گذشته نام ملت ايران همه جا بدنام شده و ايرانی در سرتاسر دنيا بعنوان ملتی که بدنبال گروگانگيری و اعمال تروريستی است معروف شده. مردم ايران اصولا علاقمند به مشارکت در اين ماجراجوئی ها نيستند
Download file

تصور مقامهای رژیم اینست که آمریکا به اندازه کافی دلمشغولی در عراق و افغانستان دارد بنابراین خودش را درگیر یک درگیری نظامی با جمهوری اسلامی نخواهد کرد. شاید حرفهای ژاک شیراک را باید رژیم ایران آویزه گوش کند که هرگز اروپا و جهان تحمل یک رژیم جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی را نخواهد کرد.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان دیروز در خطبه های نماز جمعه تهران اعلام کرد ایران تصمیم خود را گرفته است.
شیرین فامیلی (رادیو فردا): روز جمعه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران به موضوع پرونده هسته ای ایران پرداخت و گفت از ابتدا مشخص بود که مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی به نتیجه نمی رسد و در ادامه افزود اکنون زمان تصمیم گیری است و ایران تصمیم خود را گرفته است.

صدای آیت الله جنتی: هم اروپایی ها بدانند، هم آمریکایی ها بدانند هم همه دنیا بدانند اگر بخواهند هر رشوه ای به ایران بدهند که از این دست بردارد، به هیچ قیمتی ایران، دولت ایران مردم ایران از این حق مسلم خود صرفنظر نمی کنند. خربزه که می خوریم پای لرزش هم می نشینیم. این را باید بگوئیم به اینها. اینقدر هم ما را تهدید نکنید. بزنید به سیم آخر.

ش. ف: از علیرضا نوری زاده روزنامه نگار در لندن می پرسم منظور آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان از اینکه می گوید خربزه ای که می خوریم پای لرزش هم می ایستیم چیست؟

عليرضا نوری زاده: متاسفانه در طول 26 سال گذشته خربزه خوردن های مقامهای جمهوری اسلامی را دائما پای لرزش نشستيم. با جریان گروگانگيری يعنی خربزه ای که دانشجویان خط امام خوردند، پال لرزش هم ملت ايران نشست که سالها بعنوان کشوری که تمام مشکلاتش بدليل اين عدم رابطه با آمريکا ناشی می شود اين لرز را پس داد. درلبنان جمهوری اسلامی گروگانگيری کرد و نام ملت ايران همه جا بدنام شد و ايرانی در سرتاسر دنيا بعنوان ملتی که بدنبال گروگانگيری و اعمال تروريستی بدنام شد. بدعهدی های جمهوری اسلامی در طول مباحثات و مذاکراتی که با آژانس بين المللی انرژی اتمی داشت من نمی دانم آقای جنتی بابت خربزه بعديشان قصد دارد که ملت ايرانرا با چه مواجه کنند. اين توصيه ای که آقای جنتی می کند بايد بر می گشت بخود ارکان نظام و طرفدارانش نه 70 ميلیون مردم ايران . که نه سر جنگ با جهان دارند و نه خربزه بمب اتمی را علاقمندند بخورند. نه اصولا علاقمند به مشارکت در اين ماجراجوئی ها هستند.

ش.ف: آقای نوری زاده آیا سخنانی از این قبیل به این معناست که مسولان جمهوری اسلامی هشدارهای اروپایی ها و آمریکایی ها را بویژه در زمینه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت جدی نمی گیرند؟

عليرضا نوری زاده: الان هم تصور اینها اینست که آمریکا به اندازه کافی دلمشغولی در عراق و افغانستان دارد بنابراین خودش را درگير يک درگيری نظامی با جمهوری اسلامی نخواهد کرد. اسرائيل هم سرگرم خروج از غزه و اراضی اشغال شده است بنابران نمی آيد يک جبهه تازه باز کند. اين مجال می دهد به جمهوری اسلامی که برنامه اتمی خود را دنبال کند و تونلهای زیرزمينی وسعت بيشتری بگیرند. اما تصور من اینست که این برداشت غلطی است. و شاید حرفهای ژاک شیراک را باید رژیم ایران آویزه گوش کند که هرگز اروپا و جهان تحمل یک رژیم جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی را نخواهد کرد. اگر این را آویزه گوش می کردند آنگاه در می یافتند که اگر درمورد عراق اختلاف نظر بین آمریکا و اروپا وجود داشت در مورد یک ایرانی هیچ اختلاف نظری نخواهد بود و حتی روسها و چینی های دوست آنها در این زمینه گذشت نخواهند کرد.August 6, 2005 07:47 AM


advertise at nourizadeh . com