August 15, 2005

بررسي كابينه پيشنهادي محمود احمدي نژاد

عليرضا نوري زاده، روزنامه نگار و كارشناس امور ايران در مصاحبه با راديو فردا نگاهي دارد به تركيب دولت پيشنهادي محمود احمدي نژاد و مي گويد: در كابينه پيشنهادي آقاي احمدي نژاد چهار مجموعه اطلاعاتي ها، سپاهي ها، محافظه كاران تندرو و محافظه كاران ميانه رو حضور دارند...۱۵/۸/۲۰۰۵
Download file

عليرضا نوري زاده، روزنامه نگار و كارشناس امور ايران در مصاحبه با راديو فردا نگاهي دارد به تركيب دولت پيشنهادي محمود احمدي نژاد.
عليرضا نوري زاده: درواقع كابينه آقاي احمدي نژاد چهار مجموعه در آن حضور دارند. مجموعه اطلاعاتي ها هستند كه ارتباط با وزارت اطلاعات داشتند يا ارگان هاي اطلاعات موازي مانند اطلاعات سپاه، اطلاعات نيروهاي انتظامي. مجموعه بعدي مجموعه سپاه هست، كساني كه از سران سپاه بودند و اگر لباس نظامي هم بر تنشان نبوده براي مدتي، ولي درواقع تصميم گيرنده در درون سپاه بودند. مجموعه سوم محافظه كاران افراطي هستند كه اينها هم به هر حال گويي كه ارتباط مستقيم با سپاه ندارند، ‌ولي داراي همان خط مشي و تفكر و انديشه هستند. و سرانجام دسته چهارم افرادي هستند كه متعلق به گروه هاي محافظه كار ميانه هستند و اينها اگر حضوري در كابينه دارند، به علت اين است كه به تخصصشان نياز بوده، ضمن اين كه وزارتخانه هاي كليدي هيچ كدام دست آنها نيست. به اين ترتيب مي توان گفت سيطره در اين كابينه با امنيتي ها و نيروهاي سپاه است.

حميد فاطمي (راديو فردا): آقاي نوري زاده اشاره كرديد به وزارتخانه هاي كليدي. ممكن است درباره چند تا از اين وزارتخانه هاي كليدي و كساني كه براي تصدي آنها معرفي شده اند شمه اي بفرماييد و سوابق اينها را شرح دهيد.

عليرضا نوري زاده: در بررسي اول به اعتقاد من وزارت اطلاعات قابل توجه است كه آقاي غلامحسين محسني اژه اي به وزارت منصوب شده. ايشان از همان ابتداي تشكيل وزارت اطلاعات به عنوان نماينده دادستان در آنجا بوده و از اين بالاتر در هيات ويژه اي كه براي گزينش كاركنان وزارت اطلاعات بوده، ايشان هميشه عضويت داشته و خود اين نشان دهنده اهميت محسني اژه اي است. ايشان بعدا به كارهاي قضايي هم مي پردازد، آن هم در سطح خيلي بالا، دادستاني دادگاه ويژه روحانيت و بعد رياست مجتمع قضايي كاركنان دولت. در پرونده هاي پر سر و صدايي مانند آقاي كرباسچي شهردار و همكارانش ايشان قاضي بود و مي دانيم كه در آن پرونده چه خبر بود و چه بر سر شهرداران و دستياران آقاي كرباسچي آمد. و همچنين نام ايشان در پرونده قتل هاي زنجيره اي هم ذكر شده به اين معنا كه حداقل يك مورد وجود دارد كه در مورد آقاي پيروز دواني ايشان فتواي قتلش را صادر كرده. به اين ترتيب وزارت اطلاعات پس از چند سالي كه تا حدودي توانست چهره خود را ترميم كند توسط آقاي يونسي و همكارانش، بار ديگر به همان وزارت اطلاعاتي تبديل مي شود كه نامش رعب را در دلها ايجاد مي كرد، همان وزارت اطلاعات آقاي فلاحيان.

ح . ف: عليرضا نوري زاده در مورد حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي كه براي تصدي وزارت كشور پيشنهاد شده است چنين مي گويد:

عليرضا نوري زاده: وزير كشور آقاي مصطفي پورمحمدي هم كارنامه اي كم و بيش به درخشاني كارنامه آقاي محسني اژه اي دارد در زمينه كارهاي امنيتي. ايشان از بنيانگذاران وزارت اطلاعات است در كناي آقاي ري شهري و فلاحيان و در مقام معاونت وزارت اطلاعات، قائم مقامي وزير، هشت سال ايشان معاون اول و قائم مقام وزير بوده. و همچنين مسئوليت عمليات خارج از كشور بر عهده ايشان بوده. به معناي ديگر تمام قتل هايي كه در خارج از كشور در سال هاي پاياني آقاي خميني و همينطور در دوران هشت ساله نخست آقاي خامنه اي رخ داده، آقاي پورمحمدي به نوعي در آن مسئوليت داشته و همچنين ايشان در جريان با قتل هاي زنجيره اي نامش عنوان شد. يكي از شرط هاي آقاي خاتمي براي ماندن در مقام رياست جمهوري اسلامي طرد آقاي پورمحمدي از وزارت اطلاعات بود و جالب اين است كه رهبر جمهوري اسلامي ايشان را به عنوان مشاور خودش در امور امنيتي برگزيد و در كنار آقاي فلاحيان و اصغر حجازي عهده دار ارگان اطلاعاتي دفتر رهبري بودند.

در مجله شامگاه فردا سه شنبه عليرضا نوري زاده در مصاحبه با راديو فردا كارنامه دو وزير پيشنهادي ديگر محمود احمدي نژاد را براي وزارت امور خارجه و دفاع مرور خواهد كرد.


August 15, 2005 09:48 PM


advertise at nourizadeh . com