August 16, 2005

مصباح يزدي و احمدي نژاد

گرچه تعداد چهره هاي شناخته شده در كابينه احمدی نژاد معدود است، در مورد نگرش و گرايش اعضاي اين كابينه كمتر ترديد وجود دارد. عليرضا نوري زاده روزنامه نگار در لندن در مصاحبه با راديو فردا درباره نقش آيت الله مصباح يزدي در حكومت اسلامي و ارائه كابينه محمود احمدي نژاد مي گويد:مصباح يزدي بر اين باور بود كه نخست بايد كادر تربيت كرد، عوامل را به وجود آورد و بعد حمله كرد براي اين كه قدرت را به دست گرفت...
Download file

مريم احمدي (راديو فردا): واكنش ها نسبت به كابينه معرفي شده از سوي محمود احمدي نژاد نشان مي دهد حتي جناح راست حكومت اسلامي از تركيب كابينه ناراضي است و گرچه تعداد چهره هاي شناخته شده در اين كابينه معدود است، در مورد نگرش و گرايش اعضاي اين كابينه كمتر ترديد وجود دارد. حميدرضا جلالي پور عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفته است چنين كابينه يكدست و گوش به فرماني نه تنها بعد از انقلاب كه در تاريخ معاصر ايران بي نظير است.
فاطمه حقيقت جو نماينده پيشين مجلس گفت اين كابينه دقيقا يك كابينه نظامي امنيتي است و بيشترين كاركرد را هم همين مدرسه حقاني خواهد داشت. چندي پيش مهدي كروبي گفته بود قوه قضاييه در كنترل فضلاي مدرسه حقاني است. شمار زيادي از راه يافتگان به مجلس هفتم نيز از جناح مدرسه حقاني هستند. در مصاحبه با عليرضا نوري زاده تحليلگر مسائل سياسي و روزنامه نگار در لندن اين سئوال را مطرح كردم كه آيا آيت الله مصباح يزدي به عنوان متحد و به اصطلاح دست راست آقاي خامنه اي عمل مي كند يا به دنبال افزايش نفوذ خود است.

عليرضا نوري زاده: كساني كه به عنوان فارغ التحصيلان مدرسه حقاني بخشي از دستگاه امنيتي و قضايي را در اختيار گرفته اند، در دوراني كه همان آغاز انقلاب بود و بعد در دوران آقاي رفسنجاني، اينها با اين گروهي كه الان روي كار آمدند متفاوت هستند. در واقع رده اول فارغ التحصيلان حقاني كنار زده شدند يا اگر حضور هم داشته باشند، حضورشان كمرنگ است. مجموعه جديدي كه هستند، پيوند مستقيم با شخص ‌آيت الله محمدتقي مصباح يزدي دارند. حالا بايد ديد مصباح يزدي خود كيست و چه تفكري را نمايندگي مي كند. مصباح يزدي برخواسته از بستر حجتيه است. او و آيت الله ابوالقاسم خزعلي درواقع دو وجهي از حجتيه هستند كه هر يك به راهي رفتند. حجتيه در ابتداي تشكيل به رهبري شيخ محمود حلوي، نگرشش به حكومت، نگرشي كاملا متفاوت با نگرش اهل ولايت فقيه بود. آنها بر اين باور بودند كه با توجه به اين كه حكومت واقعي و شرعي اسلام را مهدي موعود امام زمان برپا خواهد كرد، بنابراين به جاي اين كه آنها در دوران غيبت بخواهند حكومت را به دست بگيرند، بايد با عواملي كه ظهور حضرت را به تعويق مي اندازند، مقابله كنند. اين عوامل چه بود؟ در درجه اول آنها بهايي ها را هدف قرار دادند و مبارزاتشان با بهايي ها بود. در نتيجه مبارزه با حكومت و دولت را رها كردند و در آن تاريخ بود كه بخشي از كساني كه در حوزه بودند مانند فارغ التحصيلان مدرسه حقاني يا فارغ التحصيلان مدرسه حجت و همينطور مدارس ديگري در قم كه نگرش اسلام سياسي را ترويج مي كردند، آنها كاملا بر ضد حجتيه ايستادند. آيت الله خميني هم ديديم در آغاز انقلاب عليه اينها موضع گرفت و حتي مرحوم شيخ محمود حلوي مدتها خانه نشين شد. بعد از مرگ او بود كه دو نگاه باز ظهور كرد كه يكي آقاي خزعلي بود و همان حجتيه سنتي بودند، اما گروه ديگر مانند آقاي مصباح يزدي بر اين باور بودند كه نخست بايد كادر تربيت كرد، نخست بايد عوامل را به وجود آورد و بعد حمله كرد براي اين كه قدرت را به دست گرفت. آقاي مصباح يزدي در طول هشت سال گذشته حداقل 150 تا 180 دانشجو را زير چتر خودش گرفته، به كانادا فرستاده، اينها فارغ التحصيل شدند و برگشتند كه رده هاي دوم سوم حكومتي را در اشغال بگيرند. مصباح يزدي خود را درواقع بالاتر از خامنه اي مي داند، اما در ظاهر طبيعتا را بيرون نكشيده كه با آقاي خامنه اي بجنگند. اينها آمدند طرح كودتا را به اجرا آوردند و ذره ذره قدرت را كسب كردند. كساني كه در سپاه به دنبال آقاي مصباح يزدي بودند، كساني كه در دستگاه هاي امنيتي نظرهاي او را پيروي مي كردند، مجموعه پرتوي سخن و حوزه قم كه سر درس هاي آقاي مصباح يزدي حاضر مي شدند، به همراه كساني كه ايشان به خارج فرستادند درس خواندند، اينها الان يك مجموعه نزديك به هزار نفر هستند و قدرت را در سطوح مختلف در دست دارند. آقاي مصباح يزد مدعي مقام ولايت هست، نه شريك آقاي خامنه اي و نه حامي او. گو اين كه فعلا ممكن است ايشان مقاصد اصلي خود را ظاهر نكند، اما مي بينيم در همين ماجراي انتخاب آقاي احمدي نژاد، تنها كسي كه آقاي احمدي نژاد به سراغش مي رود و خاضعانه و خاشعانه در برابرش زانو مي زند و گزارش كار خود را به او مي دهد، آقاي مصباح يزدي است. پس پيش از آن كه بوسه آقاي احمدي نژاد بر دست آقاي خامنه اي و بوسه آقاي خامنه اي بر گونه او تامل كنيم، لازم است بر آن جلسه اي تامل كنيم كه احمدي نژاد به او گزارش مي دهد و از او دستور مي گيرد.

م . ا: در خبرها بود كه در ميان اعضاي تيمي كه پيشنهاد مي دادند وزرا چه كساني باشند، سه نفر نماينده آقاي مصباح يزدي هم بودند. آقاي مصباح يزدي اين را تكذيب كرده.

عليرضا نوري زاده: خبري كه جمهوري اسلامي نوشته بود در ستون جهت اطلاع، به اعتقاد من يك خبري بود ساختگي. چرا كه وقتي كسي حق وتو دارد بر وزرا، ديگر لزومي ندارد هيات بفرستد. آقاي احمدي نژاد قبل از اين كه هر فهرستي را از وزرايش به مجلس بفرستد و به آقاي خامنه اي بدهد، نزد آقاي مصباح رفت و با ايشان مشورت كرد. يك نكته اي را من اشاره كنم در مورد آقاي مصباح يزدي. ما در حوزه هيچ روحاني نداريم كه به اندازه ايشان بلندپروازي داشته باشد و در عين حال سيستماتيك كار كند. هيچ كدام از مراجع يا مدرسان سرشناس حوزه امكانات مالي ايشان را نداشتند. آقاي مصباح از ابتدا يك برنامه اي را ريخته، سناريويي را آماده كرده و پله پله و مرحله به مرحله به تطبيق اين سناريو پرداخته و اكنون ايشان دست بالا را دارد. نمي دانم آقاي خامنه اي فردا با ايشان چه كار خواهد كرد كه در برابر احكام او مي ايستد؟ ولي به هر حال امروز آقاي مصباح يزدي لباس جنگ بر تن نكرده. ظاهرا سر آشتي و همكاري دارد، اما گمان من بر اين است كه تا مدتي ديگر آشكار خواهد شد آقاي مصباح يزدي به خود كرسي ولايت چشم دوخته و نه به مشيري و مشاوري رهبر.


August 16, 2005 08:44 PM


advertise at nourizadeh . com