October 05, 2005

ارتباط ارجاع نظارت بر قوای سه گانه به مجمع تشخيص مصلحت با شکست دولت در پرونده اتمی،

برخی از کارشناسان تصمصم آيت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ارجاع امر نظارت بر قوای سه گانه به مجمع تشخيص مصلحت جمهوری اسلامی را در راستای دلجوئی از آقای هاشمی رفسنجانی دانسته‌اند و برخی به نگرش‌های متفاوت در مجلس خبرگان اشاره کردند و برخی با توجه به مشکلات بين‌المللی ايران، تجربه آقای رفسنجانی به هنگام زمامداری کشور را مطرح کردند. عليرضا نوری‌زاده، تحليلگر مسائل ایران در لندن، در مصاحبه با راديوفردا می‌گويد :
Download file

برخی از کارشناسان تصمصم آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ارجاع امر نظارت بر قوای سه گانه به مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی را در راستای دلجوئی از آقای هاشمی رفسنجانی دانسته‌اند و برخی به نگرش‌های متفاوت در مجلس خبرگان اشاره کردند و برخی با توجه به مشکلات بین‌المللی ایران، تجربه آقای رفسنجانی به هنگام زمامداری کشور را مطرح کردند. عليرضا نوری‌زاده، تيلیلگر مسائل ايران در لندن، در مصاحبه با راديوفردا به مريم احمدي می‌گويد :
عليرضا نوری‌زاده : من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با توجه به آن نگرشی دارند، به قولی، با آن وحشت حضور آمريکا در ايران، تصور نمی‌کنم به اين سادگی‌ها و به اين زودی‌ها، تن به برقراری رابطه بدهند، چون بزرگترين فرصتی که برای ايران پيش آمد در جريان رياست جمهوری آقای خاتمی بود و سفر ايشان به نيويورک با حضور پرزيدنت کلينتون، که اين فرصت طلائی از دست داده شد.
آنچه به نظر من خيلی قابل تامل است اين است که اولا اين آئين‌نامه قبلا فرستاده شده بود برای رهبر، بنابراين امضای امروزش دو معنا دارد. يکی همانطور که شما اشاره کرديد، دلجوئی از آقای هاشمی است که به کلی خود را کنار کشيده بود و مسئله دوم نگرانی و وحشت آقای خامنه‌ای از تمرکز قدرت در دست يک مجموعه بی‌تجربه است و اين تمرکز قدرت کم کم ایشان را نگران کرد و تغييراتی که در ارتش صورت گرفت در هفته‌های اخير، معرف این مسئله است که ايشان از حضور گسترده سپاه نگران شد و حالا آمد با فرماندهانی جوان که با آنها ارتباطات ديرينی دارد، آنها را گذاشت در راس ارتش که حداقل بداند ارتش در اين مهلکه جانب ولی فقيه را خواهد گرفت.

آقای رفسنجانی خودشان قبلا گفته بودند که اگر کار پرونده اتمی به شورای امنيت برسد، ناچار خواهد شد ايشان وارد ميدان بشود. الان اولين امتحان آقای احمدی‌نژاد و مجموعه‌اش امتحانی است با شکست بوده، با شکست مطلق، که در کار پرونده اتمی بود.

به نظر می‌رسد نظارت آقای هاشمی از اين پس، مقدار زيادتری از آنچه نظارت بر قوه مقننه يا قوه قضائيه باشد، نظارت بر قوه مجریه خواهد بود و هاشمی که در انتخابات شکست خورد، اين بار آمده تا دستورالعمل‌ها و راهکارها را به آقای احمدی‌نژاد بياموزد. آقای هاشمی مامور شده به معنای خيلی ساده‌تر به مقام للگی آقای احمدی‌نژاد.


October 5, 2005 12:51 AM


advertise at nourizadeh . com