November 07, 2005

شايعات درباره شخصيت هاي پشت پرده اي که بر احمدي نژاد نفوذ دارند

برخي سايت هاي اينترنتي از يک شخصيت پشت پرده که نفوذ زيادي بر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي دارد سخن گفته اند: مجتبي هاشمي ثمره. دکتر عليرضا نوري زاده در مصاحبه با مريم احمدي در راديوفردا مي گويد در ايران طبيعتا به علت نبودن فضاي آزاد براي مطرح شدن سوابق افراد، روزنامه نگاران و اين روزها کساني که با اينترنت سر و کار دارند، دست به شايعه سازي مي زنند و گاهي اوقات چنان در رابطه با افراد، شخصيت پردازي و افسانه سرايي مي کنند که يک باره شخصيتي گمنام که در پشت پرده است، تبديل مي شود به شخصي تصميم گيرنده درباره مسائل اصلي.
Download file

اينها در واقع هيچ کدام در سطح کلان مديريت اصلي نيستند، دستورالعمل ها و خط هايي به اين ها داده مي شود و اينها مجريان امور هستند. به عقيده آقاي نوري زاده نقش آقاي هاشمي ثمره، گو اينکه نقش پشت پرده است، اما از نقش بقيه همکاران احمدي نژاد کمي پررنگ تر است.

سياست هاي محمود احمدي نژاد، چه در سطح بين المللي با اظهاراتي که درباره اسرائيل کرد و چه در سطح داخلي، مثلا در زمينه انتخاب وزرا و استانداران، با انتقاد روبرو شده است. از سوي ديگر برخي سايت هاي اينترنتي از يک شخصيت پشت پرده که نفوذ زيادي بر آقاي احمدي نژاد دارد سخن گفته اند: مجتبي هاشمي ثمره. در اين باره مريم احمدي با دکتر عليرضا نوري زاده گفتگويي داشته است که با هم مي شنويم:
عليرضا نوري زاده: در ايران طبيعتا گاهي اوقات به علت نبودن فضاي آزاد براي مطرح شدن سوابق افراد، روزنامه نگاران و اين روزها کساني که با اينترنت سر و کار دارند، دست به شايعه سازي مي زنند و يا مطالبي را که دهان به دهان مي گردد، اعتبار زيادي به آن مي دهند و گاهي اوقات در پرتو همين نوع نگرش، چنان در رابطه با افراد، شخصيت پردازي و افسانه سرايي مي کنند که يک باره شخصيتي گمنام که در پشت پرده است، تبديل مي شود به شخصي تصميم گيرنده درباره مسائل اصلي. نمونه آن آقاي مجتبي هاشمي ثمره است که طبيعتا ايشان به علت گذشته خود درون سپاه پاسداران و دوران کوتاهي که ايشان به عنوان مديرکل گزينش وزارت خارجه عمل مي کردند، که اين کار او هم باز ارتباط داشت با دستگاه هاي اطلاعاتي و دستگاه سپاه داشته، به اين علت که اين دوره اي است که آقاي ولايتي در آن دوره، درهاي وزارت امور خارجه را به روي افراد سپاه و افراد اطلاعات باز کرد. بنابراين ايشان داراي سوابق آنچناني در دولت نيست و يک رجل دولت به حساب نمي آيد.

آقاي نوري زاده مي گويد:

عليرضا نوري زاده: وي يک رجل امنيتي بود که با اتکاء به دايي خود يعني آقاي باهنر که يکي از ارکان جناح محافظه کار است، ايشان معمولا در مقام منشي باهنر يا کار چاق کن يا فردي که رابط بوده، پيام ها را رد و بدل مي کرده، در اتاق پشتي هميشه ايشان نشسته بود. حالا با توجه به تغييرات و نقشي که آقاي باهنر در گزينش وزرا و در شکل گيري دولت داشت، و همينطور نقش ايشان در مجلس که حالا با سفيد شدن موهاي ايشان، نقش پدرخوانده را مي خواهد از کساني مانند عسگر اولادي يا بادامچيان که به عقب خوانده شدند از آنان بگيرد، طبيعتا حالا همه در صدد اين هستند که آقاي هاشمي ثمره را به عنوان محور تمام تصميم گيري ها جلوه دهند. به گمان من چنين نيست. درست است که آقاي هاشمي ثمره تاثير بسيار زيادي روي آقاي احمدي نژاد دارد. اينها با هم، همراه شمار ديگري از مسئولان دولت و افرادي که الان به عنوان کارگزاران حکومت انتخاب شدند، اينها يک سابقه مشترک امنيتي – نظامي با هم دارند در قرارگاه نصر و همينطور در قرارگاه رمضان. در جنگ هاي عليه کردها با يکديگر مشارکت داشتند و در طول جنگ ايران و عراق نيز عمليات غير منظم را در شمال عراق اداره مي کردند.

آقاي نوري زاده مي افزايد:

عليرضا نوري زاده: اين ارتباط جبه اي باعث شد اينها که امروز در مقام دولت قرار گرفته اند، با همان زبان جبهه و با همان نگرش جبهه اي به قضايا نگاه کنند. کاري که آقاي احمدي نژاد با سخنان اخير خود در رابطه با اسرائيل کرد، در واقع درست همان نگرش و سخن گفتني بود که در جبهه ها از اين نوع آدم ها بر مي آمد، منتها اين آدم ها امروز در يک جايگاه کلان مديريت نشسته اند و آن دانش و درايت و آگاهي اداره امور را ندارند. آقاي هاشمي ثمره هم فرقي با آقاي احمدي نژاد ندارد. حالا بعضي ها مي خواهند از ايشان به عنوان شخصيت کليدي دولت و کسي که سياستگذار اصلي است ياد کنند. من چنين گماني ندارم. دولت آقاي احمدي نژاد يک راهنمايي ها و رهنمودهايي از چند قطب قدرت مي گيرد. يکي آقاي محمد تقي مصباح يزدي است. يکي شخص آيت الله خامنه اي است و يکي هم آن مجموعه رهبري سپاه. افراد ديگري هم که در اين مجموعه حضور دارند، مانند آقاي هاشمي ثمره، اينها در واقع هيچ کدام در سطح کلان مديريت اصلي نيستند. اداره کننده بازي اينها نيستند. اينها مجريان امور هستند. دستورالعمل ها و خط هايي به اين ها داده مي شود، و اينها مجريان هستند. نقش آقاي هاشمي ثمره، گو اينکه نقش پشت پرده است، اما از نقش بقيه همکاران احمدي نژاد کمي پررنگ تر است.November 7, 2005 10:09 PM


advertise at nourizadeh . com