November 11, 2005

انتقاد بشار اسد از قطعنامه شورای امنيت

بشار اسد رئيس حکومت سوريه روز چهارشنبه در سخنان تندی با انتقاد از قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل درباره ترور رفيق حريری نخست وزير پيشین لبنان، جامعه بين‌الملل و سازمان ملل متحد را متهم به توطئه عليه سوريه کرد. عليرضا نوری زاده روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب درمصاحبه با راديو فردا سخنان بشار اسد را همانند سخنانی می‌داند که از تهران شنيده می‌شود و می‌افزايد: به نظر می‌رسد دو رژیم تهران و دمشق در راهی مشترک گام برمی‌دارند و هر لحظه شباهتهايشان با هم آشکارتر می‌شود. بشار اسد روز چهارشنبه در دانشگاه دمشق تهديد کرد اگر سوريه در معرض هر نوغ اذيتی قرار گيرد، منطقه آرام نخواهد گرفت.
Download file

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه در سخنان تندی با انتقاد از صدور قطعنامه 1636 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سوریه درباره ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، جامعه بین‌الملل و سازمان ملل متحد را متهم به توطئه علیه سوریه کرد. علیرضا نوری زاده روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب درمصاحبه با رادیو فردا سخنان بشار اسد را همانند سخنانی می‌داند که از تهران شنیده می‌شود و می‌افزاید: به نظر می‌رسد دو رژیم تهران و دمشق در راهی مشترک گام برمی‌دارند و هر لحظه شباهتهایشان با هم آشکارتر می‌شود. بشار در سخنان روز چهارشنبه در دانشگاه دمشق تهدید کرد اگر سوریه در معرض هر نوغ اذیتی قرار گیرد، منطقه آرام نخواهد گرفت.
ژان خاکزاد (رادیوفردا) رئیس جمهوری سوریه بشار اسد در سخنان تندی که دیروز در دانشگاه دمشق ایراد کرد، به شدت صدور قطعنامه 1636 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سوریه درباره ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را مورد انتقاد قرار داد و جامعه بین‌الملل و سازمان ملل متحد را متهم کرد که علیه سوریه سرگرم توطئه هستند. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که ده روز پیش صادر شد، سوریه موظف شده است به همکاری با کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره ترور رفیق حریری.

علیرضا نوری زاده(روزنامه‌نگار وکارشناس جهان عرب، لندن): خیلی ها امیدوار بودند بشار اسد با توجه به درکی که از جریان قتل حریری گرفته و مسائلی که در پی آن آمد، حداقل درک بهتری از مقامات رژیم سوریه که اکثرشان از بازماندگان خدام پدرش بودند. تصور این بود که به علت جوانی و این که مدت زیادی را در غرب زندگی کرده، پیامی را که برایش از سازمان ملل، واشنگتن و پاریس برایش فرستاده می‌شود؛ درک کند و فراتر از آن نصایج دولتمران عرب چون حسنی مبارک و ملک عبدالله پادشاه اردن و پادشاه عربستان سعودی را بپذیرد و در تعامل با جهان و آنچه که از او خواسته می‌شود با عقلانیت بپذیرد و با خرد پاسخگوی این تقاضاها شود. اما متاسفانه سخنرانی او امروز نشان داد که واقعا بشار اسد دست پرورده و فرزند همان پدر است...

ژ. خ. سخنان تند بشار اسد در عرف مناسبات سیاسی میان کشورها و شخصیتهای سیاسی جهان تاسف برانگیز نیست؟

علیرضا نوری زاده: عجیب است این تقارن که همین تعبیر را از سخنان آقای احمدی نژاد رسانه‌های بین‌المللی و شخصیتهای بین‌المللی داشتند که سخنان او در شان یک رئیس جمهوری نبود. سخنان بشار نیز چنین بود. حکایت انسانی را داشت که در گوشه‌ای گیرافتاده، در اوج ذلت و خفت. حال می‌گوید مهم نیست بگذارید سقف خراب شود اگر بر سر من خراب می‌شود بر سر دشمن من هم خراب می‌شود. تهدید کرد و گفت اگر سوریه در معرض هر نوغ اذیتی قرار گیرد، منطقه آرام نخواهد گرفت. انگشت روی متحدان خودش گذاشت، مثل حزب‌الله، امل؛ گروههای فلسطینی که ما اینها را داریم که از ایشان استفاده کنیم و در عین حال که گفت حاضر است با کمیته تحقیق آقای دتلف ملیس همکاری کند، ولی همزمان می‌گفت آنجایی که پای سیادت و حاکمیت باشد عقب نمی‌نشینیم. هر کاری هم ما بکنیم اینها از ما نمی‌گذرند و این توطئه را اجرا می‌کنند. درست همان حرفهایی که شما از تهران می‌شنوید و این بار از دمشق آمد. در حالی که همیشه زبان دمشق متفاوت بود. رندیهایی در آن بود و سیاست بازیهایی در آن بود ولی به نظر می‌رسد دو رژیم تهران و دمشق در راهی مشترک گام برمی‌دارند و هر لحظه شباهتهایشان با هم آشکارتر می‌شود.

(کوتاه شده)


November 11, 2005 11:43 AM


advertise at nourizadeh . com