November 23, 2005

برگزاری مراسم بزرگداشت بمبگذاران انتحاری

درمراسمی که به دعوت نهادی به نام ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام دانشگاه صنعتی شاهرود، برپاشد، فیلمی درباره بمبگذاران انتحاری فلسطینی، و همچنین فیلم سخنرانی اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی که در آن گفته بود اسرائیل باید از روی نقشه محو شود، به نمایش در‌آمد. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسایل ایران در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید این اقدامات بیش از آن که جنبه تهدید عملی داشته باشد، در واقع جنگ تبلیغاتی رهبران جمهوری اسلامی است و حاکی از هراس آنان از حملات احتمالی آمریکا، اما درواقع با این اقدامات وضع خود را خرابتر می‌کند. آقای نوری زاده می گوید: رهبر جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد که از این نوع اعمال حمایت می‌کند. چون اگر حمایت او نبود، آقای احمدی‌نژاد و دار و دسته و مجموعه‌اش به تنهایی آن کار را نمی‌توانستند بکنند.
Download file

مسعود ملک (رادیو فردا): در دانشگاه صنعتی شاهرود، مراسمی به دعوت نهادی به نام ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام برپاشد، در بزرگداشت بمبگذاران انتحاری عمدتا فلسطینی که در ایران از آنها به عنوان استشهادیون یاد می‌شود. محمدعلی صمدی، مسئول ستاد گفته‌است که پنجاه هزار نفر داوطلب عملیات انتحاری، یا به قول خود او استشهادی شده‌اند. در مراسم دانشگاه شاهرود فیلم بمب‌گذاران انتحاری فلسطینی به نمایش گذاشته شد. همچنین فیلم سخنان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی که گفته بود اسرائیل باید از روی نقشه محو شود نیز در این مراسم به نمایش در‌آمد. از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل ایران، پرسیده‌ایم که در شرایطی که بخش بزرگی از فلسطینیها با بمبگذاریهای انتحاری مخالفت می‌کنند و اسرائیل و فلسطینیها در راه صلح گام برمی‌دارند، چنان اقدامی از سوی نهادهای مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی، چه معنایی می‌دهد.
علیرضا نوری‌زاده: تصور من این است که در شرایطی که در واقع انتحاریها به عنوان نمونه‌های واقعی و محکوم شده تروریسم زشت، تروریسمی که فرقی بین مردم نظامی و غیر نظامی نمی گذارد، دارد محکوم می‌شود و حتی سازمانهایی که دست به این کارها زده‌ بودند خودشان را کنار می شند یا حداقل این ماجرا را برای مدتی متوفق کرده‌اند، شاهد این هستیم که در جمهوری اسلامی گروههای انتحاری تشکیل می‌شود که عنوان عشاق شهادت یا استشهادیون بر آنها گذاشته شده است. البته من اعتقادم بر این است که بیش از این که این ماجرا یک چیز واقعی باشد و احتمالا جمهوری اسلامی بخواهد از این افراد برای عملیات استشهادی استفاده کند، این یک جنگ تبلیغاتی است. جمهوری اسلامی و بخصوص رهبر جمهوری اسلامی این نگرانی را دارد که ایالات متحده در صدد حمله نظامی به ایران است، در صدد ضربه زدن است و اینها می‌خواهند بگویند که ما افرادی را داریم که در صورتی که به خطر بیفتیم، می‌توانیم از این افراد استفاده کنیم برای ضربه زدن به منافع ایالات متحده و غرب، و همینطور کشورهایی که ره دشمنی با ما را در پیش می‌گیرند. قبلا نمونه‌هایی از این واحدها که درست می‌شد، اینها پیوسته با سپاه پاسداران بودند، یا نیروهای قدس بودند، یا به هر حال یکی از ارگانهای نظامی یا امنیتی جمهوری اسلامی اینها را سرپرستی می‌کرد. الآن چنین وضعی نیست. می‌بینیم که یک چیزی به وجود آمده، بدون اینکه معلوم باشد که وابسته به کدامیک از ارگانهاست، این افراد آیا در پیوند خودشان با این سازمانها یا گروهها تعلیمات نظامی دیده‌اند، دورههای ویژه دیده‌اند، این که مثلا در یک بخشی در تبریز دومین نشستی که داشتند گفته شد که اینها تعلیمات نظامی هم برای مدت دو هفته دیده‌اند، اینها به نظر من باز این واقعیت را نمی‌پوشاند که بیش از هر چیز اینها برای جنجال تبلیغاتی است، برای سر و صدا راه انداختن، و این که به غربی‌ها بگویند ما نیز قادریم نیروزهای انتحاری تربیت کنیم و در صورتی که به ما حمله کنید، با بمبهای انسانی روبروخواهید شد، که همان طور که در عراق به شما لطمه می‌زنند یا در فلسطین و اسرائیل به اسرائیلی‌ها لطمه می‌زنند، اینها قادرند در سراسر جهان به شما لطمه بزنند و بندشان هم در دست ماست و ما آنها را حرکت می‌دهیم و به دستور ماعمل می‌کنند.

م.م: آقای نوری‌زاده، این که در ایران در یک دانشگاه، چنین مراسمی به طور رسمی برگزار می‌شود و از داوطلبان ثبت نام می‌کنند و به شکلی که در خبرها آمده فیلم سخنان محمود احمدی نژاد را هم در خصوص محو اسرائیل از نقشه زمین به نمایش گذاشته شده است، چه نگرانی احتمالی‌ای را می‌تواند برای جامعه بین‌المللی به همراه داشته باشد؟

علیرضا نوری‌زاده: بدون تردید یک نظامی که می‌آید مسئله عملیات انتحاری را به عنوان بخشی از سیاستهای خودش اتخاذ می‌کند و اینها را تشویق می‌کند، ترغیب می‌کند، با سر و صدای زیادتبلیغ می‌کند، اینها طبیعتا می‌تواند اسباب نگرانی باشد. اما به اعتقاد من، بیش از آن که غربی‌ها نگران این مسئله باشند، در واقع جمهوری اسلامی با این اقدامات وضع خودش را خرابتر می ‌کند. به معنای دیگر، امروز ایالات متحده دیگر تنها نیست که بگوید جمهوری اسلامی هدفهای خطرناکی دارد. و اگر ما اجازه بدهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، با برنامه‌هایی که دارد، این ماجرا می‌تواند مصیبتی برای همه جهانیان باشد. این است که این نوع اعمال در واقع یک سوال بزرگ را مطرح می‌کند، که جمهوری اسلامی به چه دلیل در این شرایط دست به اعمالی می‌زند که خودزنی کامل است. و می‌بینیم که کسانی مثل آقای خاتمی، یا حتی هاشمی رفسنجانی، انتقاد می‌کنند از این نوع عملکرد. ولی متاسفانه، یا به هر حال به هر دلیلی، رهبر جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد که از این نوع اعمال حمایت می‌کند. چون اگر حمایت او نبود، آقای احمدی‌نژاد و آن دار و دسته و مجموعه‌اش به تنهایی آن کار را نمی‌توانستند بکنند.November 23, 2005 10:22 PM


advertise at nourizadeh . com