November 28, 2005

مروری بر قتل های زنجیره ای پس از هفت سال: بخش ششم

اول آذرماه هفتمین سالگر قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری بود. کشف ماجرای قتل فروهر ها نقطه آغازین بود برای افشای قتل دگراندیشان و مخالفان جمهوری اسلامی توسط ماموران حکومتی. در بخش ششم از رشته برنامه های قتلهای زنجیره ای به دنباله ماجرای افشاگری درباره این قتل ها می پردازیم. در برنامه امشب علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار در لندن و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جوامع جهانی حقوق بشر در پاریس در مصاحبه با رادیو فردا به بررسی این رویدادها می پردازند...
Download file

سهراب آذرنوش (رادیو فردا): اکبر گنجی در یادداشتی که یک سال پس از آشکار شدن قتلهای زنجیره ای در یکی از روزنامه های صبح به چاپ رسید، نوشت در اینکه قتل های زنجیره ای در دهه دوم انقلاب آغاز شد شک و تردیدی وجود ندارد. قتل زال زاده، تفضلی، برازنده، میرعلائی، کشیش های مسیحی، چند تن از روحانیان و روشنفکران اهل تسنن را چگونه می توان نادیده گرفت. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان مقیم پاریس در مقاله با نام کالبد شکافی قتلهای سیاسی همین نظر را دارد. دکتر لاهیجی در مقاله ای در نشریه اینترنتی روز می نویسد این جنایات هول انگیز و رعب آور، نمودهای دیگری از طرح قتلهای درمانی بودند که در اجرای آن طی یک دهه ده ها تن از دگراندیشان و نویسندگان و فعالان سیاسی از پای درآمدند. با این حال دکتر لاهیجی نیز مانند دیگران از شمار واقعی قتلها بی خبر است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی: مقاله دیگری که متاسفانه نگذاشتند کار روزنامه نگارانی که در این حوزه کار می کردند و در صدر آنها اکبرگنجی، به نتیجه برسد و مشخص شود که در این سالها چند ده یا چند صد تن به این صورت به قتل رسیدند.

لیلی صدر (رادیو فردا): سال 73 محمد برازنده ، سعیدی سیرجانی، کشیش دیباج، میکائیلیان، هوسپیان. سال 74 احمد میرعلائی. سال 75 غفار حسینی، منوچهر صانعی، سیامک سنجری، دکتر احمد تفضلی. سال 76 ابراهیم زالزاده. سال 77 ضیائی امام جمعه بندرعباس، زهتابی، پیروز دوانی، پروانه اسکندری، مجید شریف، داریوش فروهر، محمد مختاری و پوینده.

س.آ: علاوه بر این موارد برخی مرگ مشکوک احمد خمینی را هم اضافه می کنند.

علیرضا نوری زاده: درمورد احمد خمینی که قطعی است سعید امامی دست داشته. من اولین بار این را در روزنامه الوطن در کویت نوشتم. بعد از آن آقای باقی پیگیر ماجرا شد و بعد آقای حسن خمینی بود که اعترا ف کرد که او را خواسته اند و با او دراین باره صحبت کردند. آقای حسین خمینی وقتی به عراق آمد به من اطلاعاتی داد. احمد خمینی بسیار اسباب نگرانی شده بود و چون مرگ او می توانست طبیعی جلوه داده شود چون دچار بیماری قند و ناراحتی فشارخون و قبلی ومساله اعتیادش به تریاک می توانست زمینه مرگ او را خیلی طبیعی جلوه دهد. اینها موفق شدند در داروهایی که برای او از خارجی می رسید دست ببرند وزمینه مرگش را فراهم کنند.

س.آ: هرچند برخی در مشکوک بودن مرگ احمد خمینی تردید دارند، عمادالدین باقی مرگ احمد خمینی را شائبه دار دانست. وی به دلیل نوشتن مقالاتی در زمینه مرگ احمد خمینی به دادگاه احضار شد و در جلسه پنجم دادگاه می گوید حاضر است نامه ای کتبی از حسن خمینی بیاورد که در آن حسن خمینی به نقل از نیازی یکی از مسئولان رسیدگی به قتلهای زنجیره ای اشاره ای به اتهامات متهمان کرده. مرگ دیگری که به این گروه نسبت داده شد مرگ فخرالسادات برقعی است.November 28, 2005 07:45 PM


advertise at nourizadeh . com