January 20, 2006

پیامد سفر رئیس جمهوری اسلامی به سوريه

نیاز حکومت های تحت فشار ایران وسوریه به یکدیگر، از دید دو صاحبنظر
سفرمحمود احمدی نزاد به سوریه همزمان با با افزایش فشارهای بین المللی هم بر تهران در ارتباط با پرونده هسته ای، هم بر دمشق در ارتباط با ظن دخالت در ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان. داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران در مصاحبه با رادیو فردا با اشاره به شرایط دولت بشار اسد می گوید این سفر بیشتر به نفع سوریه تمام خواهد شد. علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و کارشناس خاورمیانه در لندن در مصاحبه با رادیوفردا می گوید سوریه با توجه به اتهام قتل رفیق حریری و شماری از شخصیتهای لبنانی، جمهوری اسلامی هم به دلیل خطری که به دلیل مساله هسته ای خود احساس می کند، نیازمند ارتباط با یکدیگر هستند.


Download file

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز سفر دو روزه اش را به دمشق آغاز کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نخستین رهبر خارجی بود که تابستان امسال با سفر به تهران پیروزی آقای احمدی نژاد را به او تبریک گفت. آقای احمدی نژاد پیش از عزیمت به دمشق، ارتقا و تحکیم مناسبات دو کشور را حاصل این سفر برشمرد. رئیس جمهوری اسلامی همچنین درباره افزایش فشارهای بین المللی بر سوریه درارتباط با قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و احتمال خلع سلاح لبنان گفت مواضع تهران و دمشق در مخالفت با زورگویی و دخالت بیگانگان در سطح منطقه شفاف و روشن است.
امیر مصدق کاتوزیان (رادیو فردا): این سفر همزمان است با افزایش فشارهای بین المللی هم بر تهران در ارتباط با پرونده هسته ای، هم بر دمشق در ارتباط با ظن دخالت در ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان. در توضیح مناسبات ایران و سوریه داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران به سابقه امر از آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق اشاره می کند. زمانی که سوریه در کنار لیبی دو کشور عمده منطقه بودند که بر خلاف کشورهای عرب از ایران حمایت می کردند.

داوود هرمیداس باوند : صرفا به خاطر موضعگیری بود که سوریه انجام داد. بعد هم مسائل دیگری بود که غیرمستقیم شاید با سوریه یک مواضع مشترکی بود با سوریه در مورد لبنان. حتی ایران بار سنگین اتهام را به جان خریده در نقاطی مثل لبنان که فرآیندش به نفع سوریه بوده. گذشته از جنبه مالی که سوریه بهره مند بود.


علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و کارشناس خاورمیانه هم به دو نکته پر اهمیت در سفر امروز اشاره می کند: یکی از نظر روابط مشترک بین سوریه و ایران به عنوان دو متحد استراتژیک و مساله بعدی ارتباط هر دو با حزب الله و گروههای فلسطینی که ارتباط نزدیکتری با دمشق و تهران دارند تا ارتباطشان با آن کیان فلسطینی.


در بیش از دو دهه گذشته، حزب الله لبنان تشکل مسلح پر نفوذ شیعه مقاوم در برابر اسرائیل هم از پشتیبانی ایران برخوردار است و هم متحد سوریه است. و حتی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در اسفندماه گذشته از میزان حمایت حزب الله از سوریه نکاسته، هر چند بازرس ویژه سازمان ملل مقامهای ارشد سوریه را به دخالت دراین امر متهم کرده است.

علیرضا نوری زاده: مجموعه آقای سعد الحریری، ولید جنبلاط، گروههای مسیحی مارونی و سنی و نیروهای چپ لبنان حزب الله را حمایت می کردند. و حتی قطعنامه شورای امنیت که خواستار خلع سلاح حزب الله شده بود؛ اینها در کنار حزب الله ایستادند و این قطعنامه را رد کردند.

با این همه داوود هرمیداس باوند بر آن است که سفر دو روزه آقای احمدی نژاد به دمشق بیشتر به نفع سوریه تمام خواهد شد.

داوود هرمیداس باوند: در شرایط موجود که سوریه بیشتر در مظان اتهامات سیاسی قرار دارد، از لبنان خارج شده و در مظان اتهام است و حتی شخصیتهایی داخل مثل عبدالحلیم خدام موضعگیری علیه دولت بشار اسد کردند، بیش از این که به نفع ایران بدانم این سفر را تا حدودی به نفع سوریه می دانم.

علیرضا نوری زاده: هر دو کشور خود را در معرض تهدید حس می کنند. سوریه با توجه به اتهامش در رابطه با قتل رفیق حریری و شماری دیگر از شخصیتهای لبنانی، به همین دلیل در ماههای اخیر ما شاهد بودیم که هم سوریه خواسته از برگه ایران استفاده بیشتری ببرد و هم ایران از برگه سوریه. جمهوری اسلامی هم در عین حال خود را در خطر می بیند. مساله اتمی ایران مطرح است و به دنبال این است که همصداهایی در جهان عرب داشته باشد، که سوریه یکی از آنهاست. گو این که اعتبار سوریه الان متزلزل است.

به علت همین تضعیف موقعیت سوریه در شرایط کنونی داوود هرمیداس باوند می گوید سفر آقای احمدی نژاد ممکن است نتیجه دلخواه ایران را ندهد.

داوود هرمیداس باوند: یعنی درست در شرایطی که سوریه در مظان تهدیدات و فشارها هست، چه از جانب آمریکا و فرانسه و دیگران و کشورهای عرب هم حتی در این برهه حاضر نشده به نفع سوریه خط مشی را اتخاد کند. این اقدام ایران نه تنها اثرات مثبتی ندارد، بلکه پیامدهای منفی نیز در پی خواهد داشت.

سابقه مناسبات استراتژیک تهران و دمشق و تهدیدهای اخیر علیه هر دو حزب الله لبنان امریست و مناسبات مختلف سوریه با عراق کشوری که با هر دو مرز مشترک دارد، امریست دیگر. علیرضا نوری زاده معتقد است آقای احمدی نژاد در سفر خود به سوریه با میانجیگری میان دمشق و بغداد نقش مهمی ایفا کند.

علیرضا نوری زاده: سوریها با رژیم جدید عراق سر آشتی ندارند و دائم هم متهم می شوند که دروازه هایشان را به روی تروریستها و یا به قول بعضیها مقاومت، باز گذاشته اند. اینهم یکی از موضوعات حساس است که در سفر آقای احمدی نژاد مورد بحث قرار می گیرد و شاید جمهوری اسلامی تلاش بکند با برقراری نوعی تفاهم بین سوریه و دولت عراق این بهانه را که سوریها در تلاش برای تزلزل دولت عراق می کنند؛ حداقل از دست برخی گروههای عراقی و خود آمریکاییها بیرون آورند.

رئیس جمهوری اسلامی پیش از عازم شدن به دمشق در تهران در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اشاره به امکان ارتقای مناسبات اقتصادی و فرهنگی ایران و سوریه گفت هدف از این سفر دو روزه تحکیم روابط دو کشور است.

January 20, 2006 01:39 AM


advertise at nourizadeh . com