January 26, 2006

پیروزی سازمان افراطی حماس در انتخابات پارلمان فلسطینی:

حکومت ایران از پیروزی گروه اسلامگرای تندروی حماس در انتخابات تشکیلات خودگردان فلسطینی استقبال کرد. حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای گفت ایران امیدوار است حضور قدرتمند حماس برای ملت فلسطینی دستاوردهای بزرگی داشته باشد. علیرضا نوری زاده، مفسر امور خاورمیانه در لندن، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید:
Download file

مردم به خاطر هواداری از حکومت اسلامی یا نابودی اسرائیل به حماس رای ندادند بلکه حماس به این دلیل برنده شد که در طول سالهای گذشته به خصوص بعد از مرگ عرفات اسرائیلی ها به خواسته های فلسطینی ها پاسخ ندادند و حماس موفق شد خلاء خروج اسرائیل از غزه را پر کند. وی می افزاید دلیل دیگر پیروزی حماس فساد گسترده ای بود که از زمان یاسر عرفات دامنگیر تشکیلات فلسطینی شده بود. وی می گوید مانند اخوان المسلمین در مصر انتظار می رود حماس نیز ادبیات خشن را در زبان خود تعدیل کند و در صورت تشکیل دولت، دیگر از حذف اسرائیل سخن نخواهد گفت

January 26, 2006 09:24 PM


advertise at nourizadeh . com