February 09, 2006

رهبر جمهوري اسلامي و كاريكاتورها...

با بالا گرفتن جنجال بر سر كاريكاتورهاي چاپ شده در روزنامه دانماركي، آيت الله علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي گفت: چاپ كارتون ها به دستور صهيونيسم بوده كه از پيروزي حماس در انتخابات ماه ژانويه در سرزمين هاي فلسطيني به خشم آمده است. دكتر عليرضا نوري زاده در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:
Download file

اتفاق هايي كه در سطح بين المللي مي افتد كه به نوعي با اسلام يا جمهوري اسلامي در تعارض باشد، بلافاصله انگشت اتهام از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي به سوي اسرائيل دراز مي شود و اسرائيل به عنوان فتنه اصلي و مركز همه توطئه ها تصوير شده حتي در قضايايي كه هيچ ارتباطي با اسرائيل ندارد؛ اما آنچه آيت الله خامنه اي به عنوان بالاترين مقام جمهوري اسلامي به آن اشاره مي كند، يا ناشي از عدم اطلاع ايشان و اطلاعات غلطي است كه مشاورانشان به ايشان مي دهند، يا برمي گردد به همان كينه اي كه نسبت به اسرائيل وجود دارد. دكتر نوري زاده در ادامه از واقعيات جريان چاپ كاريكاتورها در روزنامه هاي اروپايي مي گويد و اين كه اينطور اظهارات به منزلت رهبر جمهوري اسلامي لطمه خواهد زد. ۸/۲/۲۰۰۶

February 9, 2006 03:26 AM


advertise at nourizadeh . com