August 19, 2006

کمک نقدی حزب الله به قربانیان جنگ در لبنان با حمایت مالی جمهوری اسلامی

حزب الله لبنان اعلام کرد به کسانی که خانه شان در جریان ویران شده تا 12 هزار دلار پول نقد کمک می کند. کمکی که حزب الله تقبل کرده بپردازد حدود 150 میلیون دلار است. اگر این موضوع که جمهوری اسلامی این پول ها را در اختیار حزب الله قرار می دهد، حقیقت داشته باشد، ایرانی ها و جنگ زده های ایرانی که هنوز برخی از آنها از وضعیتشان شکایت دارند با این خبر چگونه باید برخورد کنند؟ علیرضا نوری زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:
Download file

یادمان باشد هنوز زلزله زدگان بم اسکان داده نشدند و با این سرعتی که جمهوری اسلامی در پرداخت پول به حزب الله به کار برده، این مبلغ به مراتب بیش از 150 میلیون دلار خواهد بود و این در حالی است که همه می دانیم در هنوز بسیاری از جنگزدگان به استان خوزستان بازنگشتند؛ اما جمهوری اسلامی می داند امروز در گوشه و کنار لبنان این پرسش مطرح می شود که چرا به خاطر دو سرباز اسرائیلی هستی ما نابود بشود، و با این رشوه می خواهد هم موقعیت حزب الله حفظ شود و هم موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور اسلامی که به یاری برادران مسلمان شیعه اش آمده

August 19, 2006 01:53 PM


advertise at nourizadeh . com