September 08, 2006

بحث بر سر مشروعیت ولایت فقیه در میان سران سپاه پاسداران

به نوشته سایت خبری آفتاب، به دلیل نزدیکی انتخابات مجلس خبرگان، سیزدهمین جلسه سیاسی آموزشی تئوریک فرماندهان و مدیران عالی سپاه پاسداران بر بحث مشروعیت ولایت فقیه متمرکز بود. علیرضا نوری زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:
Download file

موضوع مصدر مشروعیت ولایت فقیه، از ابتدای انقلاب مطرح شده بود، ولی آقای خمینی چون خودش را کسی می دانست که این لباس برازنده او است، بنابراین مشکلی در این زمینه نداشت، اما بعد از آقای خمینی این بحث گهگاهی پیدا می شد تا در دوران آقای خاتمی. اصلاح طلبان اصرار داشتند مشروعیت ولی فقیه از مردم است و اینها می خواستند ولی فقیه را در جایگاه پادشاه تشریفاتی بنشانند، که این تلاش با واکنش مجموعه ای روبرو می شد که معتقد بودند تمام مواهب ولی فقیه خداداد است و خبرگان فقط کارش این است که در میان علما این فرد را کشف می کند و کار مردم تنها بیعت کردن است. اما اکنون ماجرا به سپاه کشیده شده و آنها هم بیشتر متمایل به نظریه الهی بودن قدرت ولی فقیه هستند، زیرا همه منتخب خود آقای خامنه ای هستند.

September 8, 2006 08:30 AM


advertise at nourizadeh . com