May 05, 2007

گرارشي از مراسم تجليل از پنج روزنامه نگاربرتر و پيشكسوت

FootballIran_200754134550953-792252.jpg
(بيژن صف سري روزنامه نگار آزاد انديش گزارشي از مراسم تقدير از روزنامه نگاران برتر در انجمن صنفي مطبوعات در سايت خود نوشته است كه در آن اظهار لطفي نيز به من تبعيدي ممنوع الاسم در خانه پدري كرده است دريغم آمد آن را نخوانيد)


اگر چه روزنامه نگاران انتخاب شده همگي مورد قبول اكثر روزنامه نگاران حاضر در اين مراسم بودند اما در گوشه كنار اين مراسم زمزمه هايي در مورد فراموش شدن نامه برخي از روزنامه نگاران غربت نشين دور از وطن چون دكتر علي رضا نوري زاده شنيده مي شد كه صرف نظر از مسائل سياسي از زمره روزنامه نگاران با سابقه وسخت كوش غربت نشين است .

سال گذشته در اقدامي شايسته انجمن صنفي روزنامه نگاران براي اولين بار از پنج تن از روزنامه نگاران برتر طي مراسمي تقدير و تجليل بعمل آورد كه آن پنج تن عبارت بودند ازاكبر گنجي ، مسعود بهنود ، عميد نائيني ، ليلا رستگار ، و استاد محمد بلوري

امسال هم نيز طي مراسمي ديگر پنج نفر از روزنامه نگاران برتر سال 86 توسط انجمن صنفي انتخاب شدند كه بنا بر بولتني كه در اين مراسم توضيع شد 8معياربراي انتخاب اين افراد از سوي هيات داوران مورد نظر قرار گرفته شد.كه عبارت بودند از :
1 : داشتن فعاليت مستمر در روزنامه نگاري به مدت 20 سال
2- داشتن تاليف، ترجمه يا تحقيق در زمينه روزنامه نگاري
3- برخورداري از سبك نگارش ويژه يا متمايز در روزنامه نگاري
4- بر خورداري از شخصيت مستقل حرفه اي
5- نو آوري در عرصه روزنامه نگاري ايران
6- تلاش در جهت دفاع از حقوق روزنامه نگاري
7-مشاركت در نهاد هاي صنفي
8- تربيت نسل جديد روزنامه نگاري
كه سرانجام هيات مديره انجمن صنفي با توجه به معيار هاي فوق و بحث و بر رسي پيرامون موضوع و با تكيه بر نوعي رتبه بندي ، سرانجام افراد ذيل را به عنوان روزنامه نگاران پيشكسوت و برتر سال 86 انتخاب و معرفي كرد كه عبارتند از :

فيروز گوران : اين روزنامه نگار پيشكسوت در حاليكه سال ها قبل از آغاز حرفه اي كارروزنامه نگاري ، بعد از ظهر ها در خيابان هاي اطراف ميدان توپخانه ، روزنامه اطلاعات و كيهان مي فروخت در سال 1328 با ابتدايي ترين عنوان ها وارد دنياي مطبوعات شد . او ابتدا بعنوان پادو در چاپخانه روزنامه صبح " مهرايران " آغاز به كار كرد و بعد از ياد گيري حروف چيني دستي ،با مقوله خبر و خبر نگاري آشنا شد و در سال 1339 مدتي در روزنامه اطلاعات به عنوان مصحح مشغول بود و سرانجام در سال 1342 جدب روزنامه كيهان شد و مدارج رشد زا طي كرد تا بدانجا كه عضو سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران گرديد و عاقبت در 26 فروردين ماه سال 1350 توسط ساواك دستگير و تا اواخرسال 1352 در زندان ماند اما پس از آزادي از زندان براي ادامه كار باز هم به كيهان مراجعه كرد كه به او گفتند ساواك مخالف است .
اما گوران بيكار نماند و به روزنامه آيندگان رفت و علاوه بر دبير سرويس شهرستانها ، و دبير سرويس اجتماعي معاون سردبير نيز شد .
اين روزنامه نگار كهنه كار در سال57 با آغاز اعتصابات در كشور وارد اعتصاب شد و در اعتصاب دوم مطبوعات كه 62 روز ادامه داشت يكي از سران اين اعتصاب بود .
بعد از انقلاب و با توقيف روزنامه آيندگان ، گوران بار ديگر به اوين رفت و پس از آزادي باز هم بيكار شد و براي كار باز هم به چاپخانه ها سركشيد و مجددا به شغل 20 سال پيش خود يعني حروف چيني مشغول شد.
بعد ها فيروز گوران مدتي در مجله صنعت حمل و نقل كه بصورت تك شماره منتشر مي شد كار كرد كه اين همكاري بعد از تخصصي تر شدن مجله صنعت حمل و نقل ادامه يافت .
آخرين نشريه اي كه فيروز گوران سردبيري اش را به عهده داشت ماهنامه جامعه سالم بود كه 40 شماره منتشر شد و در اوج توفيق معنوي عاقبت به دليل بار مالي توقيف و امتيازش لغو گرديد و از آن زمان فيروز گوران براي هميشه خانه نشين شد .
در مراسم تجليل از اين روزنامه نگار پيشكسوت وقتي از او خواستند براي ده دقيقه مطلبي در باره انتخاب شدنش بگويد متني را براي حاضران مراسم قرائت كرد كه تشويق همگان را به همراه داشت ، فيروز گوران طي خطابه اي كوتاه و مختصر از عملكرد وزير ارشاد و رئيس جمهوراحمدي نژاد انتقاد كرد و تداعي گر اين ضرب المثل قديمي در دهن حاضران در مراسم گرديد كه كماكان " دود از كنده بر مي خيزد " .
اين روزنامه نگار پيش كسوت در بخشي از سخنانش گفت :سال‌هاست كه مطبوعات به نقل از كارشناسان مي‌نويسند با تك‌صدايي نمي‌توان كشور را اداره كرد و با تك‌صدايي نمي‌توان به اتحاد ملي دست يافت. مطبوعات براي دستيابي به آزادي بيان هزينه‌ سنگيني پرداختند و روزنامه‌نگاران بسياري خانه‌نشين شدند. او سپس از گفته‌هاي وزير ارشاد در مورد برخورد با روزنامه‌هايي كه نيروي انتظامي را نقد كنند، به شدت انتقاد كرد و خطاب به صفارهرندي گفت: جناب وزير قرار نيست حدود آزادي مطبوعات در حد تحمل شما باشد.
احمد رضا دريايي روزنامه نگاري كه اكنون بعلت بيماري در كنج خانه اش دربستر بيماري است و همسر مهربانش از او پرستاري مي كند ،از جمله 5 روز نامه نگارمنتخب انجمن صنفي روز نامه نگاران است ، او كه به دليل بيماري قادر به شركت در اين مراسم نبود ، دامادش از سوي او متني كوتاه را بعنوان تشكر از اين انتخاب براي حاضرين خواند ودر خاتمه همسر اين روزنامه نگار به نمايندگي از وي، لوح تقديري را كه از سوي انجمن اهدا شد دريافت كرد.
شرح حال احمد رضا درياي بنا بر مقاله اي كه از سوي سيد افشين امير شاهي همكار او در روزنامه همشهري در بولتن انجمن صنفي نوشته شده است ، اين روزنامه نگار پيشكسوت كار روزنامه نگاري خود را 49 سال پيش از اين ، در حاليكه فقط 18 سال بيش نداشت با نشريه فردوسي آغاز كرد و بعد ها به روزنامه اطلاعات رفت و تا اوايل انقلاب در اين روزنامه بود. يكي از شناسنامه هاي كاري "دريايي" نشريه " هدف " است كه هفته نامه اي فرهنگي ، اجتماعي ، هنري ، ورزشي بود .
درياي بعد از "هدف " توسط دكترسازگارا سردبير هفته نامه " آيينه" شد .
فعاليت دريايي در "آيينه" مصادف با راه اندازي روزنامه "همشهري " بود و عاقبت بنا بر دعوت احمد ستاري يكي از بنيانگذاران روزنامه همشهري به اين روزنامه رفت و تا پايان فعاليت مستمرش در مطبوعات در آنجا مشغول به كار بود تا اينكه به دليل بيماري خانه نشين شد.

شهلا شركت از22 سالگي در مجله اطلاعات بانوان كه پس از انقلاب با سردبيري زهرا رهنورد به "پويندگان راه زينب " تغير نام داد، كار مطبوعاتي خود را با خبرنگاري شروع كرد.اين بانوي روزنامه نگار در سال 1361 در زمان رياست سيد محمد خاتمي درموسسه كيهان ، سردبير هفته نامه "زن روز" بود، و تا سال 1370 اين فعاليت راادامه داد اما در تير ماه 1370 اين روزنامه نگار مدافع حقوق زنان به دليل تاكيدي كه بر فمينيسم و مدرنيسم در مجله " زن روز" داشت به همراه تعدادي از سردبيران اصلاح طلب در چند نشريه ديگر ، از موسسه كيهان اخراج شد .اما پس از شش ماه با گرفتن امتيازي براي نشريه " زنان " كه اولين نشريه تخصصي زنان است فعاليت مطبوعاتي خود را ادامه داد ، شهلا شركت در سال 1379 به همراه گروهي از روزنامه نگاان و متخصصان ايراني به دعوت بنياد "هانريش بل " در كنفرانسي كه در برلين برگزار شد حضور يافت كه پس از بازكشت به ايران به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازجويي و محاكمه شد اين بانوي روزنامه نگار در سال 1385 در مقطع كارشناسي ارشد رشته مطالعات زنان از دانشگاه علامه طباطبايي فارغ التحصيل شد
شهلا شركت در خطابه اي كه در مراسم انجمن صنفي قرائت كرد ضمن تاكيد بر استيفاي حقوق زنان از توجه بيشتر به روزنامه‌نگاران زن و فعاليت‌هاي شجاعانه زنان روزنامه‌نگار هم در عرصه روزنامه‌نگاري و هم در كانون خانواده صحبت كرد و گفت: تعداد زنان توانمند و خلا‌ق در عرصه روزنامه‌نگاري و فعاليت‌هاي اين حوزه آنچنان زياد است كه مي‌توان سهم بيشتري از برترين‌هاي روزنامه‌نگاري را به آنها اختصاص داد

عباس عبدي ، مهندس رشته پليمر است كه كار حرفه اي در روزنامه نگاري را با روزنامه " سلام " آغاز كرد اگر چه پيش از آن از سال 1364 بصورت غير حرفه اي و پراكنده در روزنامه كيهان مي نوشت ، عبدي هم يكي از برترين هاي منتخب به حق ، اين دوره انجمن صنفي روزنامه نگاران است

عباس عبدي دوبار به زندان محكوم شد ابتدا در سال 1372 كه در دادگاه بدوي به يك سال زندان محكوم و پس از تحمل 7 ماه انفرادي و جمعا 8 ماه زندان آزاد شد و در ديوان عالي كشور حكم او صادر و نقض و در نهايت بطور كامل تبرئه شد . بار دوم در سال 1381 بود كه پس از محكوميت چهار سال و نيم زندان و گذراندن 30 ماه سلول انفرادي در نهايت با اخذ حكم تبرئه از ديوان عالي كشور آزاد گرديد

عبدي به غير از روز نامه سلام ، سردبيري روزنامه هاي صبح امروز، مشاركت ، نوروز را بر عهده داشت و در هفته نامه " راه نو" كه نشريه متعلق به اكبر گنجي بود فعاليت مي كرد و در حال حاضر مقالات او در وب سايت شخصي اش بنام " آينده " منتشر مي شود.
اين روز نامه نگار طي سخنراني كوتاه خود پس از اشاره به نقش مهم رسانه‌ها و مطبوعات در توسعه كشور گفت: جامعه‌ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه علي‌رغم پيشرفت‌هاي چشمگيرش در بسياري از زمينه‌ها در عرصه‌ روزنامه‌نگاري كماكان دوران سختي را نسبت به ديگر جوامع مشابه مي‌گذراند، هر اقدامي كه براي توسعه‌پايدار كشورمان صورت بگيرد بايد خط مشي مشخصي را نسبت به مقوله‌ مطبوعات و روزنامه‌نگار در پيش داشته باشد و هر برنامه‌ توسعه‌اي بدون مشاركت مطبوعات و ايفاي نقش مناسب از جانب روزنامه‌نگاران به مقصد نخواهد رسيد
بدالعلي رضايي روزنامه نگاري است كه از سال 1360 در سرويس اخبار خارجي روزنامه اطلاعات مشغول بكار شد و از اواخر سال 1362 به عضويت شوراي سردبيري آن روزنامه در آمد و در سال 1365 دوره يك ساله اول مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي را همراه با "فرهت فردنيا"منتشر كرد و سال 1366به كار در بخش خصوصي پرداخت و تا سال 1376 با " نشر ني " به عنوان مدير بخش پژوهشي" همكاري داشت و در اين دوره بطور پراكنده با بعضي از نشريات از جمله همشهري همكاري مي كرد. اين منتخب برتر سال 86 ازمهر ماه 1376 به مدت 16 ماه رئيس مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها بود و پس از آن با روزنامه هاي " صبح امروز " ، "دوران امروز" و " بنيان " همكاري داشت و آخرين كار مطبوعاتي نامبرده ، عضويت در شوراي سردبيري " مجله آفتاب " بود .
اين روزنامه نگار در حال حاضر مشغول تحصيل در مقطع كتراي جامعه شناسي در كشور كانادا است به همين دليل دراين مراسم حضورنداشت اما ياد داشتي قابل تعمق در مورد مسله ي روزنامه نگاري امروز اين آب و خاك براي اين مراسم ارسال داشت كه توسط دكتر زيد آبادي قرائت شد .

حاشيه مراسم

اجراي اين مراسم به عهده دكترعلير ضا رجايي بود

مثل همه دفعات گذشته اينگونه جلسات انجمن صنفي ، هادي حيدري كاريكاتوريست با ذوق مطبوعات قبل از آغاز مراسم ، سوره اي از قران مجيد را با صداي خوش قرائت كرد و سپس پيام مدير كل سازمان ملل آقاي "بان كي مون " توسط نماينده اعزامي اين نهاد بين المللي خوانده ش در اين پيام پس از اشاره به اينكه در سال گذشته 150 دست‌اندركار حرفه‌اي رسانه‌ها جان خود را در راه انجام وظيفه از دست دادند، گفته شد: مطبوعات آزاد، ايمن و مستقل از بنياد‌هاي اصلي مردم‌سالا‌ري و صلح هستند. به اعتقاد دبير‌كل سازمان ملل متحد سركوب آزادي مطبوعات، سركوب حقوق بين‌الملل، بشريت و آزادي فردي است يعني هر آنچه كه سازمان ملل مدافع آن است، مطبوعات آزاد، ايمن و مستقل از بنيادهاي اصلي مردم‌سالا‌ري و صلح است.

پس از قرائت پيام مدير كل سازمان ملل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران نيز در بيانيه‌اي كه به مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات منتشر شده، آورده استاگر امنيت شغلي و استقلا‌ل حرفه‌اي را اركان مهم تحقق روزنامه‌نگاري آزاد بدانيم گريزي از آن نيست كه روند اوضاع را طي سال‌هاي گذشته در كشورمان مثبت ارزيابي نكنيم. از يك سو توقيف‌هاي مطبوعات و نيز سختگيري‌هاي زياد در زمينه‌صدور مجوز نشريات از ميزان امنيت حرفه‌روزنامه‌نگاري كاسته و از سوي ديگر فشارهاي خانمان‌برانداز اقتصادي حداقل‌هاي لا‌زم را از يك چشم‌انداز باثبات سلب كرده است. همچنين صدور بخشنامه‌ها و ابلا‌غيه‌ها براي مطبوعات افزايش يافته كه استقلا‌ل مطبوعات و روزنامه‌نگاران را در تحقق رسالت روز‌نامه‌نگاري به چالش كشيده است. اين همه در حالي است كه برخي مقامات شرايط كاري آنها را بيش از پيش تنگ و هزينه‌دار كرده‌اند. دامنه تحديدها به گونه‌اي است كه نهاد صنفي و خانه روزنامه‌نگاران نيز از آن مصون نبوده و بخش مهمي از توان و انرژي آن را به دفاع از كيان خود اختصاص داده است، با همه اين تضييع‌ها اما با همت و اراده روزنامه‌نگاران كشور، جريان كار مطبوعاتي همچنان زنده و پوياست و اميدوار به تحقق آينده‌اي آزادتر و مصون‌تر، تلا‌ش مي‌كند.

قبل از معرفي منتخبين ، ابتدا استاد معتمد نژاد اختصارا در مورد تاريخ روزنامه نگاري و حقوق حرفه اي روزنامه نگاري ، بياناتي مبذول داشتند و سپس آقاي مزروعي و پس از آن دكتر ارغنده پور دو بيانيه كه يكي از سوي انجمن صنفي روز نامه نگاران بود به ترتيب قرائت كرد ند

اكثر روزنامه نگاران بنام و فعال امروز مطبوعات ايران به همراه بعضي از چهر ه هاي سياسي روز كشوردر اين مراسم حضور داشتند از جمله روزنامه نگاران مطرح شركت كننده در اين مراسم دكتر يونس شكر خواه و فريدون صديقي بود و از ديگر چهره هاي شاخص حاضر در اين مراسم محسن كديور ، زهدي مدير مسئول روزنامه توقيف شده آريا ، ليلي فرهادي ، عطريانفر ، و...بودند
،
اگر چه روزنامه نگاران انتخاب شده همگي مورد قبول اكثر روزنامه نگاران حاضر در اين مراسم بودند اما در گوشه كنار اين مراسم زمزمه هايي در مورد فراموش شدن نامه برخي از روزنامه نگاران غربت نشين دور از وطن چون دكتر علي رضا نوري زاده شنيده مي شد كه صرف نظر از مسائل سياسي از زمره روزنامه نگاران با سابقه وسخت كوش غربت نشين است .

به قلم بيژن صف سري ...... لينک يادداشت


--------------------------------------------------------------------------------


May 5, 2007 02:14 PM


advertise at nourizadeh . com