July 04, 2008

یکهفته با خبر

Kayhan-New.jpg

دردم از یار است و درمان نیز هم...

سه شنبه 24 تا جمعه 27 ژوئن
پیشدرآمد: این هفته پیشدرآمد من شعری است که از لحظه جوشیدنش در دل تا تصویرگرفتنش بر صفحه کاغذ ربع ساعتی بیشتر نبود، اما چنان این شعر به دلم نشسته که چند روزی هر جا میروم با من است. هفته گذشته روز تولدم بود. یکباره وحشت کردم که ای داد، دوری از خانه پدری به سی سال رسید و خدا میداند که خود بوسه بر آن خاک خواهی زد و یا خاکسترت! این شعر هدیه خودم به خودم بود برای روز تولدم، در بلورسازی تهران، و خانم عزت ملک قابله خانوادگی که به پدر مژده داده بود ماشاءالله سالم و سرحال است...
وطن یعنی بهاری جاودانه
غزلهای لطیف عاشقانه
ترنّم های بارانِ سحرگاه
پَرِ پرواز در سودایِ خانه
وطن یعنی نفسهای مُعطّر
شمیمی از نماز صبح مادر


گُل شببو کنار حوض کوچک
تصاویری به شعرم سایه گُستر
وطن، دیروز و فردای من و تو
گلیم کهنهای در خانهای نو
سُفالی ذرههایش خاک کاشان
همان انگور شاهانی همان مُو
وطن، ابریشم خامی ز گیلان
وطن مهد دلیران، خاک شیران
خراسان، سیستان، تبریز و نیریز
صفاهان یزد و دشتستان و کرمان
بلوچستان و کردستان و تهران
وطن، مازندران ایلام و مهران
وطن شیرین و خسرو، زال و رستم
وطن تصویر دوری از رفیقان
خلیج فارس معنایِ وطن شد
همه جان و جهانم خواستن شد
ز جلفا سینه ام سرشار از عشق
چنان مازندران ایران من شد
وطن یعنی سرود شیر و خورشید
وطن یعنی هزاران شعله امید
وطن یعنی دماوند و عَلَم کوه
وطن مهرانه، پوراندخت، ناهید
وطن آوازهای عاشقانه
وطن مرغ سحر خواندن ترانه
وطن اسفندیار و کاوه، جمشید
وطن یک آسمان بیکرانه
وطن در کوچه ها آواز خواندن
به سوی ساری و آلاشت راندن
وطن تا دشت گرگان ره کشیدن
دماوند و شبی توچال ماندن
ز کرمانشاه تا اهواز رفتن
ز شوش و هفتگِل با هم گذشتن
کنار شط لبی تر کردن از مِی
به یاد دوستان ساغر شکستن
وطن جاری ترین رود زلال است
همانجائی که خاموشی محال است
دوای دردهای میهن من
دو جامی از می سرخ حلال است.
اگر میهن نفس، من سینه هستم
پر از خشمم ولی بی کینه هستم
اگر دورم من از آغوش گرمش
ولی من عاشقی دیرینه هستم
وطن یعنی که بی او مردگانیم
همه پیریم با آنکه جوانیم
چو بر خاک عزیزش سرگذاریم
اگر مردیم هم از زندگانیم.

این شعر را نوشتم و به وامی از شاملو که چوب مزایده بر قلم و دفتر و پیراهنش زدند و دل آیدای عاشق را شکستند، «همه لرزش دست و دلم» این روزها از آن است که حماقتهای اهل ولایت فقیه میرود به پیشبینی «محمد قائد» واقعیت ببخشد ـ همان راکه گفته بود «صد سال بر خرابههای ری اشک خواهیم ریخت و...».
راستی را که خبر مزایده لوازم شخصی الف. بامداد و خرید آنها توسط آقازاده مرا به شدت آزرده کرد. یاد آیدای عزیز بودم، زنی که در زمهریر سالهای بد شاملو، ناگهان چون خورشید طلوع کرد. و الف بامداد را چنان شیفته ساخت که بخشی از عاشقانهترین غزل قصیدههای زمان را به نامش متبرک ساخت. حالا آیدا بی احمدش، بدون بوی پیراهنش، خاکستر جانش، و مرد جهانش تنها دیروز را دوره میکند و امروز را و هنوز را.

باز هم از پالیزدار
محمد نیازی جنایتکاری که حتی خودیها را نمیشناخت و همسر ارباب دیرسالش سعید امامی، خانم فهیمه درّی نوگورانی را به دست جواد آزاده و شیخان سپرد تا با شکنجهاش هم مردی نداشته خود را ارضا کنند و هم برای سیدعلی آقای ولی فقیه خوراکی دلچسب آماده سازند تا حضرتش بتواند بر طبل ادعایش بکوبد که قتلهای زنجیرهای کار اسرائیل و آمریکا بود و همه عاملانش زنهای خود را حضوری به یکدیگر هدیه میدادند، برکنار شد. سعید امامی در چنگ نیازی جام واجبی را مثل شربت بهلیمو سرکشید و آدمخواران رئیس سابق سازمان قضائی نیروهای مسلح، بر سر همسرش چنان آوردند که بیچاره نرفته و نادیده، سر از اتاق خواب رئیس موساد درآورد. و واسطه رد و بدل کردن خبر بین تلآویو و واشنگتن شد.
برکناری نیازی خبر سادهای نیست و گو اینکه این هفته خبرهای داغ بسیار داشتیم اما این یکی داغترین بود. به ویژه آنکه شیخ محمد حالا نه در مقام بازجوی نظامیان و امنیتیها، بلکه مقام رئیس کل بازرسی کشور، برکنار و به دیوانعالی کشور منتقل میشود. و حسن کامران از ذوب شدگان در ولایت سیدعلی آقا به زندان میافتد. جنگ سپاه با روحانیت که دیرگاهی است آغاز شده، اینک که سپاه به دست عباس پالیزداز سیلی محکمی بر گوش آیات تاجر و حجج اسلام فاجر زده است و مفسدین را از حسین بازجوی شریعتمداری گرفته تا شیخ محمد یزدی پاکوتاه، و از سردار سرتیپ محسن رفیقدوست ملاپرست تا علی اکبر ناطق نوری دنیاپرست و... یکان یکان رسوا کرده است، وارد مرحله جدیدی میشود.
ولی فقیه که مثل هر دیکتاتور مستبدی با به لرزه افتادن عرشش میپندارد با قربانی کردن چند گوسفند سیاه میتواند گله ولایت را از رود پرتلاطم بحرانی به سلامت به سوی ساحل نجات و آرامش عبور دهد، از بودن اسامی ناطق نوری و معزی و شیخ عباس واعظ طبسی و آقازادههایش و... در فهرست رسوایان و مفسدان نگران نیست، حتی اگر لازم شد همانگونه که لاجوردی را به دست مجاهدین داد تا ترتیبش را بدهند این بار نیز، آقا میتواند با حذف سعید جان مرتضوی از صحنه یک چند امت همیشه در صحنه را راضی نگاه دارد که بیائید و ببینید من نایب امام زمان از فرزند لایق و عزیزم سعیدجان مرتضوی دست شستم. قصه پالیزدار به این زودیها خاتمه نخواهد یافت. به لطف رسانههای خارج کشور به ویژه یکی دو تلویزیون ماهوارهای، حالا در دورترین روستاها نیز شبها مردم به جای شنیدن قصه کاووس و روایت نبرد رستم و اسفندیار، از پاسداری سخن میگویند که هزار زخم از جبهه بر تن داشت و هزار زخم از فساد نوکران خلیفه بر جان، دهان گشود و اسرار بیرون ریخت و نوکران نایب مربوطه امام زمان را چنان که هستند به امت همیشه در صحنه نشان داد. نه آبروئی برای ناصر شکرفروش ابوالمکارم شیرازی به جا گذاشت و نه حرمتی برای روضه خوان نوری و رمال کاشانی و لنگ (دولنگ) طبسی و یزدی باقی نهاد. خزعلی 90 ساله را به وق زدن انداخت و حسین بازجوی دماوندی را جامه تزویر درید و عریانش به نمایش گذاشت.
امروز کامران اصولگرا را میگیرند و فردا آجرلوی دختر خاله عباس را، نیازی به دیوانعالی کشور تبعید شد و دور نیست که در پی او سعید مرتضوی قربانی شود تا چه زمان نوبت سید محمود هاشمی الشاهرودی فرا رسد.

مشاور اعظم
سیدعلی آقا این هفته دو حکم صادر کرد. یکی بر پایه قاعده و ترتیبات لازم و دوّمی به دلائلی که بازش میشمرم.
بر پایه حکم نخست سعید جلیلی به عنوان نماینده ولی فقیه در شورایعالی امنیت ملی منصوب شد. با آنکه او بعد از برکناری علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی بود اما به عنوان عضو در شورا حاضر نمیشد و حق رای نداشت. همزمان علی لاریجانی در مقام رئیس قوه مقننه به طور طبیعی عضو ثابت شورایعالی امنیت ملی شده بود بنابراین جای او را به عنوان یکی از دو نماینده رهبر، سعید جلیلی گرفت. نماینده دیگر حسن روحانی است که از سرسختترین مخالفان و منتقدان احمدینژاد است.
حکم دوم خطاب به غلامعلی خان حداد عادل پدر همسر مجتبی خامنهای ولیعهد سیدعلی آقا صادر شده است. آقای خامنهای عنوان مشاور ارشد به شماری از نوکرانش بخشیده است. علی اکبر ولایتی نخستین کسی بود که لقب مشاور ارشد ولی فقیه را کسب کرد. لاریجانی نیز پس از استعفا مشاور ارشد شد. چنانکه سردار سرلشگر یحیی رحیم صفوی پس از برکناری از فرماندهی کل سپاه مشاور ارشد نظامی فرمانده کل قوا شد.
در حال حاضر اتاق فکر رهبر با حضور مشاوران کبیر و صغیر جائی دیدنی شده است. و از آنجا که شماری از مشاوران از نوع اصغر حجازی، علی اکبر ولایتی، حسن تائب (میثم) ایروانی و مقدم هم چون اربابشان از مصرف کنندگان شیره گل کوکنارند بنابراین میتوانید حدس بزنید هنگام بحث و بررسی مهمترین مسائل مملکتی چند تن از مشاوران به چُرت سلطانی مشغولند.
آوردن حداد عادل به حاشیه بیت مبارک نشانه آن است که در دل آقا تردیدهائی نسبت به امکان تحقق وعدهاش به غلامعلی خان برای نشاندنش بر کرسی ریاست جمهوری ایجاد شده است. با آنکه حداد پدر همسر مجتبی است (با آنکه مجتبی پسر دوم آقاست ولی ولیعهدی را از آن خود ساخته که آقا مصطفی برادر مهترش بیش از کرسی ولایت به تجارت و ثروت اندوزی دلبسته است) اما مجتبی چندان علاقهای به ریاست جمهوری او ندارد. به همین دلیل نیز همچنان از محمدباقر قالیباف حمایت میکند. در این میان مقاله تند و تیز فاطمه رجبی همسر غلامعلی الهام در وبلاگ شخصیاش علیه قالیباف و تکرار ترجیعبند «رضاخانی» در اشاره به جمله معروف سردار در انتخابات ریاست جمهوری (من یک رضاخان حزباللهی هستم) نشانه آن است که احمدینژاد تنها حریف قدر خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قالیباف میداند. البته حضور خاتمی میتواند معادله را برهم زند. چنانکه هر حادثهای در صحنه رویاروئی با خارج، همه ارقام معادله را زیر و رو خواهد کرد.

شنبه 28 تا دوشنبه 30 ژوئن
سپاه دگرگون میشود
منطقهای کردن سپاه، عملی کردن طرحی است که غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح دو سال پیش به عنوان طرح راهبردی مقابله با دشمن به عرض ولی فقیه رساند و موافقت او را جلب کرد.
چهارچوب این طرح از این قرار است که براساس تجربه عراق و پیشبینیهائی که صدام حسین بر پایه آن، پایگاههای مقاومت منطقهای ایجاد کرد و علیرغم شکست در جنگ در مرحله پیروزی دشمن ضربات سنگینی بر بنیه نظامی و اعتبار سیاسی و روحیه نظامیانش وارد کرد به گونهای که حتی پس از اعدام او، آمریکا همچنان از آرام کردن عراق عاجز است، باید ایران را براساس تقسیمبندیهای کشوری به مناطق نظامی و عملیاتی نیمه مستقل تبدیل کرد. هم اکنون 31 منطقه و فرماندهی بر پایه استانهای کشور ایجاد شده است. فرماندهی هر پایگاه از اختیارات تام و تمام فرماندهی و ابتکار عمل برخوردار است. یک ستاد ویژه عملیات همآهنگی بین پایگاههای استانی را عهدهدار خواهد بود. فرماندهان لشگرها و تیپهای هر استان به همراه فرماندهان بسیج زیر نظر فرمانده کل استان فعالیت خواهند کرد.
نکته جالب اینکه من در دو هفته اخیر در نوشتهها و گفتارهای تلویزیونیام از طرحی که برای از بین بردن شماری از فرماندهان سرشناس دوران جنگ به ویژه آنها که افتخار جانبازی را با رنجها و دردهای خود داشتهاند یاد کردم. در همین زمینه به سردار علی فضلی فرمانده فداکار و شجاع لشگر 10 که یک چشم خود را در جنگ از دست داده و چند هفته پیش هدف یک سوءقصد ناکام از طریق تصادف ساختگی قرار گرفت هشدار دادم که جعفری او و تنی چند از همرزمانش را مزاحم تلقی میکند و چنانکه سردار احمد کاظمی رفیقش را در سقوط هواپیما به قتل رساندند (پالیزدار هم به این نکته اشاره میکند) طرح از سر راه برداشتن او را دارند. بعد از عنوان کردن این مطلب یکی از یاران فضلی که خود جانبازی 70 درصدی است با ارسال نمابری یادآور شد که سردار نامه تندی برای جعفری فرستاده و به او گفته است بدون استمداد از فرماندهان جبهه نخواهد توانست طرح گسترده پایگاههای مقاومت استانی را به انجام رساند.
روز شنبه در پی دیدار سردار علی فضلی با سرلشگر جعفری و معاونش سردار حجازی، وی فرماندهی سپاه سیدالشهداء که مسئول استان تهران و پایتخت است را عهدهدار شد. با شناختی که از فضلی در دست است تردیدی وجود ندارد که او هرگز به روی مردم آتش نخواهد گشود. از سوی دیگر علیرغم قیل و قال ارکان نظام ولایت فقیه مبنی بر اینکه دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند و ما تنگه هرمز را میبندیم و جهان را به آتش میکشیم، رهبری چنان از حمله نظامی اسرائیل و ایالات متحده وحشتزده است که طی چند هفته اخیر پوششهای استتاری در سراسر کشور برای مصون نگاه داشتن هواپیماهای جنگی ایجاد شده است. در بوشهر اغلب جنگندهها از فرودگاه خارج و در نقاطی هم چون ترمینال اصلی اتوبوسهای بین شهری مستقر شدهاند. در پایگاههای تهران، اصفهان، وحدتی ـ نوژه ـ دزفول، بندرعباس و شیراز نیز تعداد زیادی از هواپیماها از فرودگاهها خارج شدهاند. در این حال نیروی هوائی سپاه دهها فروند کشتیهای ماهیگیری کوچک و متوسط را خریداری کرده است. بیش از 25 هزار مین دریائی نیز خریداری شده و وظایف این کشتیها در وقت حادثه مینگذاری گسترده در خلیج فارس و دریای عمان است. رژیم اقداماتی را نیز با کمک دولتهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی، زیر گوش آمریکا در دست دارد. نگاهی به آرایش جنگی سپاه و تا حدودی ارتش، نقل و انتقالات سنگین نظامی در جنوب و غرب کشور و سلسله تغییراتی که در هفتههای اخیر در مأموریتهای سپاه و جابجائی فرماندهان صورت گرفته است، تردیدی به جای نمیگذارد که رژیم تهدیدهای اسرائیل و آمریکا را جدی میداند.
در این حال سیاست فک ارتباط بین دمشق و تهران، و تهران و گروههای انقلابی منطقه که از سوی غرب و اسرائیل اعمال میشود تا کنون توفیقی نسبی داشته است. روز جمعه یک شخصیت برجسته فرانسوی به روزنامه الشرقالاوسط گفته بود ما موفق شدهایم تا حدود زیادی سوریه را از جمهوری اسلامی جدا کنیم. در این نکته تردیدی نیست که سوریها بیش از دلبستگی به چشم و ابروی ولی فقیه و احمدینژاد، عاشق دلارهای ولی فقیه و کمکهای مادی و معنوی رژیم و باجهای کلانی هستند که تا امروز از تهران دریافت کردهاند. در صورتی که اسرائیل به صورت جدی بازپس دادن بلندیهای جولان را در دستور کار خود قرار دهد، و در عراق نوری المالکی بتواند سلطه دولت را در سه استان مرزی با ایران برقرار سازد، حماس به آتش بس با اسرائیل ملتزم بماند، آنگاه میتوان انزوای مطلق جمهوری ولایت فقیه را شاهد شد. به کره شمالی و لیبی نگاه کنید، که چسان سر از عهد دوستی با جمهوری اسلامی برداشتند. نوبت سوریه و حماس و جیش المهدی و جهاد اسلامی نیز به زودی فرا میرسد.
البته حزبالله جزئی از نظام است و نباید به این زودیها منتظر دل کندن سید حسن نصرالله از ولی فقیه شد.

July 4, 2008 05:44 PM


advertise at nourizadeh . com