December 20, 2008

راديو فرانسه

آزادی دستگیر شدگان و فضای رقابت سیاسی درعراق

Nouri_al_Maliki.jpg

در باره این رویداد با علیرضا نوری زاده، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه گفتگوئی انجام داده ایم. از وی پرسش میکنیم که آیا این اتفاق نشانگر در گیری سیاسی فیمابین نوری المالکی و جواد بولانی، وزیر کشور عراق نیست؟ ...

Download file


یک مقام بلند پایۀ عراق در روز شنبه، بیستم دسامبر، از آزادی گروهی از افسران و مقامات امنیتی این کشور خبر داد که به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت نوری المالکی، نخست وزیر عراق باز داشت شده بودند.

ژنرال عبدالکریم خلف، سخنگوی وزارت کشور عراق، گفت: بیست و چهار نفرکه دستگیر شده بودند، آزادی خود را باز یافته و از آن ها سلب اتهام شده است". سخنگوی وزارت کشور عراق افزود که این عده افرادی وطن پرست هستند و کسانی که اتهام های وارده به آنان را جعل کرده اند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

خبر دستگیری این عده در روز پنجشنبه اعلام شد اما سخنگوی وزارت کشور در سخنان روز شنبۀ خود این نکته را که بازداشت شدگان در چه روزی آزادشده اند، روشن نساخت. این عده ابتدا به تلاش برای کودتا و سرنگون کردن دولت و سپس به همدستی با تروریست ها متهم شده بودند و در مورد شمار دستگیر شدگان نیز رقم های متفاوتی منتشر شده بود.براساس گزارش خبرگزاری فرانسه همۀ بازداشت شدگان آزاد شده اند.

این خبرگزاری، در گزارش خود در این مورد یادآوری می کند که خبر دستگیری این عده با این اتهام ها باعث نوعی سردرگمی در میان ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی عراق شده بود که در عرصۀ سیاست عراق شاهد نبردها و مبارزات درون گروهی بر سر قدرت هستند.

در این میان روزنامۀ الشرق الوسط، در مقاله ای در مورد این ماجرا ضمن اشاره به "فضای رمزآلود و رقابت های سیاسی" درعراق نوشت:" این عده را یک گروه ویژۀ مبارزه با تروریسم که مستقیماً زیر نظر نوری المالکی نخست وزیر عراق فعالیت می کند، دستگیر کرده بود".

در باره این رویداد با علیرضا نوری زاده، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه گفتگوئی انجام داده ایم. از وی پرسش میکنیم که آیا این اتفاق نشانگر در گیری سیاسی فیمابین نوری المالکی و جواد بولانی، وزیر کشور عراق نیست؟

علیرضا نوری زاده میگوید که ابعاد اختلافات وسیعتر از آن است که فقط بین این دو باشد. ماجرا از این قرار است که وزارت کشور عراق وزارتخانه ای بسیار حساس است و از زمان سرنگونی صدام حسین و با توجه به اینکه حکومت عراق بصورت ائتلافی اداره میشود، همواره شاهد مشکلات و ناهمآهنگی این وزارتخانه با گروههای مختلف ائتلاف حکومتی بوده ایم. به عنوان مثال در زمان دولت آقای جعفری، وزیر کشور وقت، بیان باقر جبر، متهم به همکاری با جمهوری اسلامی بوده و همچنین به افرادی اجازۀ ورود به نیروهای امنیتی و انتظامی داده که همگی به مجلس اعلا و سپاه بدر تعلق داشته اند. این اتهامات موجب گردید که وزارت کشور وقت مورد انتقاد و اعتراض سایر گروههای ائتلاف، از جمله سنی ها قرار بگیرد.

در دولت نوری المالکی، وزیر کشور یعنی آقای جواد بولانی، فردی که متهم به وابستگی به گروه و کشور خاصی نیست، یک سیاست موازنه بین نیروهای مختلف ائتلاف بوجود آورد و بدین وسیله انتقادات از وزارت کشور کاهش یافت.

بر این روال این وزارتخانه ضمن جلب احترام اکثریت گروهها، قدرت گرفت و همگی به ویژه آمریکائیان از عملکرد آن رضایت داشتند. با توجه به قدرت گرفتن و استقلال این وزارتخانه، نوری المالکی، نخست وزیر عراق نیز اقدام به تشکیل گروه امنیتی ویژه ای که تحت نظر وی باشد، نمود.از این اختلافات بارها پیش آمده است، لیکن این بار ابعاد بسیار وسیعترای داشته است. وی معتقد است که ماجرای اخیر در ارتباط با انتخابات استانی 31 ژانویه می باشد....

گفتگو: شاهرخ بهزادی

علیرضا نوری زاده
تحلیلگر سیاسی خاورمیانه

December 20, 2008 07:14 PM


advertise at nourizadeh . com