March 09, 2009

امنيت خانه مباركه...

امنيت خانه مباركه ولي فقيه در وطن و همتاي در جوار وطنش رهبر شعبه فارسي زبان حزب مقبور بعث در چهارچوب تلاشهاي خود براي بي اعتبار كردن هر آنكه عشق به خانه پدري در سينه دارد اخيرا با درست كردن اي ميلي شبيه به اي ميل هات ميل من
(alirezanoorizadeh@hotmail.com)به ارسال مطلبي تحت عنوان اعتراف پرداخته و مدعي شده كه من از كرده خود در مبارزه با رژيم جهل و جور و فساد پشيمانم.ضمن تكذيب اين مطلب سرتاپا جعلي يادآور ميشوم كه با همه وجود تا برقراري نظامي مردمسالار و سكولار در ميهنم مبارزه من و يارانم عليه استبداد حاكم و استبداد مغلوب ادامه خواهد داشت.اينهم متن اعلاميه جعلي:

Date: Mon, 9 Mar 2009 21:28:16 +0330
From: alirezanoorizadeh@hotmail.com
Subject: اعتراف

باسلام خدمت تمامی علاقمندان بعرض میرساند که پس از اینکه این حقیر را بخش فارسی صدای آمریکا دعوت به همکاری نمود و اینجانب قبول زحمت نمودم واز قضا طی مدتی که مصدع اوقات گردیدم؛ عرایضم که خیلی هم گوشه قبای کسی را نمیگرفت مورد توجه سرورانم واقع شد. ازهم اینجا بود که فاجعه شروع شد ، چطور:
یکروز که مشغول مرور برنامه های بعدی ام بودم متوجه شدم که چند نفر سراغ مرا را میگیرند اشارتی کردم تا داخل شوند و آنگاه پرسیدند علیرضا نوریزاده شما هستید با تعجب عرض کردم که چطور درطلب بنده هستید در حالیکه به شناخت من تجاهل میکنید؟! خنده ای کردند و گفتند مطایبه کردیم . سپس گفتند که ما را لابی صهیونیست پیش شما فرستاده و نامه یکی از شخصیت های سیاسی معروف آمریکا را خطاب به بنده نشان دادند که بعدا تماس های مکرری در وزارت خارجه آمریکا درجهت سیاه نمائی ایران با ایشان میگرفتم پس ازآن تذکردادند که مجبور بهمکاری هستید عرض کردم که چه اجباری هست؟ سپس آنها با نمایش عکسهای مستهجنی از . . . . . .فلان و بهمان، که دیگرسررا به زیرانداخته و بشدت گریستم ، با تشدد آنها بخودآمدم و دانستم اوضاع ازچه قراراست و آهی از ته سینه کشیدم، فریاد زدند که چه میگوئی؟گفتم که چه دارم تا بگویم ، به آرامی سرم را به زیرانداخته وتکانی به آن دادم بعلامت تصدیق وازآنجا مجبور به همکاری شدم.
امروز که جانم به آخررسیده است ودرحال اعتراف هستم شاید دوست عزیزم مهندس حسیبی دیگر عذربنده را پذیرفته باشند وگلایه مند حقیرنباشند ودیگرجمله اینکه از خانه پدری ام و مقام شامخ ریاست جمهوری کمال پوزش را میطلبم و عاجزانه التماس میکنم که مرا عفونمایند و از آنچه افترا و دروغی که به مقامات و هموطنان عزیزم نمودم به اصرار صهیونیست ها ونئومحافظه کاران ریپابلیکن بوده است هرچه کردم تا به امروز از باب اجبار و اضطرار بوده است و چون امکان کشتن بنده و سلب آبروی من میرود لذا اجازه فرمایند تا در سرزمین پدری ام دفن گردم و به شما پناه آورم ، اگر پس از این انکاری نمودم بدانید که از کجاست و به دل مگیرند . التماس دعا و ملتمس عفو ، جان بر کف .....


اين متن اعلاميه جعلي است و يادآور ميشوم كه اي ميل من nourizadeh@hotmail.com است و نه

alirezanoorizadeh@hotmail.comMarch 9, 2009 07:36 PM


advertise at nourizadeh . com