May 14, 2009

قوميتها وانتخابات ایران

کانال العربیه تحت عنوان بمب ساعتي قوميتها، انتخابات ایران را به بحث گذاشت

دبی-العربیه٬ نت

large_Alarabieh.jpg

کانال تلويزيوني العربيه دربرنامه ی هفتگی پر طرفدار پانوراما که شامگاه سه شنبه 12-5-2009 پخش شد، تحت عنوان "بمب ساعتی قومیت ها" انتخابات رياست جمهوري ايران و نقش قومیت ها در آن را به بحث گذاشت ، در آغاز برنامه نجاح محمد علی گزارشگر تلویزیون العربیه آماری درباره ی قومیت های مختلف و مناطق سکونت آنها در ایران را ارایه کرد. محمود الورواری مجری برنامه نیز با اشاره به سفر آیت الله خامنه ای رهبر ایران به استان کردستان گزارشهایی را مورد اشاره قرار داد که اظهارات آقای خامنه ای را در سنندج به مثابه ی حمایت وی از احمدي نژاد بررسی کرده است.
مجری با اشاره به اینکه گفته شده است که قومیت های غیر فارس بيشترين ستم را در دوره ی محمود احمدي نژاد رئيس جمهور کنوني ایران متحمل شده اند، بسته شدن بسياري از موسسه هاي جامعه مدني و بیشترین تعداد روزنامه ها و مجله های اين قوميت ها را که در دوره ی آقای محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ایران تشکيل شده بود یاد آور شد .
دکتر علیرضا نوری زاده رئيس مرکز مطالعات ایرانی عربی در لندن در پاسخ به سوال مجری برنامه ی پانوراما درباره ی آنچه که حمایت رهبر ایران از پرزیدنت احمدی نژاد قلمداد شده است، گفت مردم ايران به دستور آقای خامنه ای راي نمي دهند...

http://www.alarabiya.net/articles/2009/05/14/72850.html

گیلانیها ومازندرانیها قومیت نیستند
دکتر نوری زاده در آغاز سخنان خود درباره ی مشارکت قوميتها در انتخابات گفت ما گيلانيها و مازندرانيها را قوميت جداگانه اي از فارسها نمی دانیم ودر عین حال افزود در ايران قوميت فارس وجود ندارد بلکه فارسي زبان مشترک بين همه قوميت ها در ايران است، وی در ادامه خاطر نشان ساخت:" کردها، عربها، بلوچها و آذريها شعر حافظ را مي خوانند لذا اختلافي در مورد زبان وجود ندارد.
دکتر نوری زاده در بخش دیگری افزود تنها قوميت هايي که مذهب آنان با مذهب اکثريت در ايران تفاوت دارد با ستم مضاعف روبرو هستند ودر این مورد کردها، بلوچها و ترکمنهای سنی را مثال زد و به مقایسه آنها با عربها وآذربایجانیهای شیعه پرداخت . وگفت از زمان پیروزی انقلاب در ايران هيچ وزيري سني وجود نداشته است وبا اشاره به اینکه علی شمخانی وزیر دفاع اسبق ایران عرب می باشد چنین نتیجه گیری کرد که تبعيض در ایران بر اساس مذهب است در حالي که تبعيضي به علت قوميت وجود ندارد.
آقای نوري زاده در عین حال تاکید کرد، کروبي با مطرح کردن حقوق اقليت ها گام مهمي برداشت وی افزود، کروبي از انتخاب مستقیم فرمانداران سخن گفت و به اعطاي نوعي خودمختاري به اقليت ها اشاره کرد. به اعتقاد دکتر نوری زاده علت توجه کروبي به این مساله به خاطر این است که وی از قومیت لر می باشد .

صراحت کروبی درباره حقوق قومیت ها
کروبي مي تواند آغازگر نوین رعايت حقوق قوميت ها در ايران باشد، قوميت ها منجمله عربها و کردها در ايران با صندوق هاي راي فاصله دارند، اما سخنان کروبي در راستای جذب قوميت ها به سوی صندوق هاي راي است زيرا قوميت های ایران در حال حاضر به نوعي نسبت به شرايط موجود خود ناخرسند هستند.

دکتر حسن هاشمیان
میهمان دیگر این برنامه دکتر حسن هاشميان تحلیلگر امور سیاسی از تهران در مصاحبه ی خود درباره ی سخنان مهدي کروبي در مورد تعهد به حقوق اقليت ها در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ايران گفت:" قانون اساسي عامل ارتباط عرب يا غير عرب در ايران است، در قانون اساسي ايران حقوق شهروندي و حقوق قوميت ها بطور شفاف مطرح شده است در بين کاندیداهای کنوني، کروبي با صراحت بیشتری درباره ی حقوق قوميت ها سخن گفته است، حتي محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران هم چنین اظهاراتی را بیان نداشته بود، کروبي مي تواند آغازگر نوین رعايت حقوق قوميت ها در ايران باشد، قوميت ها منجمله عربها و کردها در ايران با صندوق هاي راي فاصله دارند، اما سخنان کروبي در راستای جذب قوميت ها به سوی صندوق هاي راي است زيرا قوميت های ایران در حال حاضر به نوعي نسبت به شرايط موجود خود ناخرسند هستند، خصوصا با اینکه به دوره ی خاتمي دل بسته بودند اما به خواسته هاي آنان توجهي نشد.

آقای محمود الورواری مجری برنامه ی پانورامای العربیه با اشاره به سفر آقای ميرحسين موسوي نخست وزیر سابق ونامزد انتخابات ریاست جمهوری به اهواز، جايگاه این منطقه عرب نشین ایران در انتخابات رياست جمهوري ايران را به بحث گذاشت و "رنجهاي بسياری را که مردم این منطقه در دوره ی ریاست جمهوری پرزیدنت محمود احمدی نژاد با آن روبور بردند" و به تعطیلی چند روزنامه و موسسه ی مدنی آنان پس از خاتمی ، اشاره کرد .

دکتر نوري زاده در پاسخ گفت "عربهاي ايران در جنگ ايران وعراق ميزان پايبندي خود به کشور را ثابت کردند، درحالیکه صدام با حمله به ايران تصور مي کرد که عربهاي ايران براي سربازان او فرش قرمز پهن خواهند کرد، اما صد هزار کشته در خرمشهر و ديگر شهرهاي خوزستان ثابت کرد که عربهاي ايران به کشورشان وفادار هستند

تبعیض نسبت به عربهای ایران
به اعتقاد من چه بسا کروبي بتواند راي اکثريت عربهايي را که در انتخابات شرکت مي کنند به دست آورد و شواهدي در دست است که نشان مي دهد شانس کروبي برای به دست آوردن رای اهوازی ها از موسوي و ديگران بیشتر است، عرب های ایرانی به شدت ناراضي هستند زیرا چند تن از عرب های ایران بی دلیل اعدام شدند وتظاهرات مسالمت آمیز آنان در اهواز توسط پلیس ونیروهای سپاه سرکوب شد.

دکتر علیرضا نوری زاده
اما وی از سوی دیگر نظام ايران را متهم کرد که در برخورد با عربها همواره با نوعی تبعیض، سوء فهم وسوء تفاهم عمل کرده است وافزود با وجود آنکه فردي مانند ژنرال علي شمخاني وزير و فرمانده ی نيروي دريايي ايران شد، اما تا کنون شاهد اعمال نوعي تبعيض علیه عربهاي ايران هستیم". وی در ادامه گفت " به اعتقاد من چه بسا کروبي بتواند راي اکثريت عربهايي را که در انتخابات شرکت مي کنند به دست آورد و شواهدي در دست است که نشان مي دهد شانس کروبي برای به دست آوردن رای اهوازی ها از موسوي و ديگران بیشتر است، عرب های ایرانی به شدت ناراضي هستند زیرا چند تن از عرب های ایران بی دلیل اعدام شدند وتظاهرات مسالمت آمیز آنان در اهواز توسط پلیس ونیروهای سپاه سرکوب شد، اين عمل نگاه منفی شهروندان عرب ايران در خوزستان را به همراه داشت .

مجری برنامه ی پانوراما گفت، تبعيص نژادي در ايران کم است اما تبعيص اصلي تبعيص مذهبي است ما شاهد دعوتهايي براي تغيير قانون اساسي ايران از يک سو و احياي بندهايي از قانون اساسي از سوي ديگر هستيم به ويژه که ماده پانزدهم قانون اساسي ايران درباره زبان قوميت ها است اين ماده در دوره ی محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران تا حد زيادي مسکوت گذاشته شد، تغيير يا احياي اين مواد قانون اساسي ايران تا چه اندازه امکان پذير است آيا رياست جمهوري در برابر دفتر رهبري و مجلس خبرگان و شورای تشخيص مصلحت نظام و مجلس شورا قدرت دارد که مسايل را در داخل ايران تغيير دهد؟

هاشميان در پاسخ اظهار داشت تغییر قانون اساسي ايران کار بسيار سختی است ما عربهاي اهواز چندان به تغيير قانون اساسي توجه نداريم اميدواري ما بيشتر بر اجراي مواد قانون اساسي به ويژه ماده 15 و 19 است، ما از نامزدهای انتخابات مي خواهيم که در صورت پيروزي به دنبال احياي اين مواد قانون اساسي و احترام به حقوق شهروندي و
حقوق قوميت ها باشند، آقاي خاتمي با همه ی قدرت و حمايت از طرف مردم ايران نتوانست اين مواد را اجرا کند.


کروبی جدی است
دکتر هاشمیان در ادامه افزود : به نظر من سخنان آقاي کروبي مبنی بر احقاق حقوق قوميت ها جدي است، اما درباره اجراي اين مواد ترديدهايي وجود دارد، آقای ميرحسين موسوي نیز تاکنون بطور غیرمستقيم درباره ی اجراي مواد قانون اساسي متعلق به قوميت ها حرفی نزده است ، سخنان ميرحسين موسوي درباره ی دعوت به وحدت ملي و هويت ملي است ولی خاطر نشان کرد که هويت ايراني متشکل از همه قوميت ها درايران است ، ميرحسين موسوي سيد و در نتیجه عرب تبار است و زبان او زبان قوميت آذري است و از سوي ديگر با فرهنگ فارسي ارتباط دارد، اما اگر بتواند از رعايت حقوق قوميت ها بگويد دراین صورت راي بیشتری کسب خواهد کرد ، ولی وی تاکنون حرفی در اینباره نزده است ، موسوي در سفر خود به اهواز از زيبايي زبان عربي و اينکه زبان عربي زبان قرآن است سخن گفت ولی از حق عربها براي داشتن مدارس عربي چیزی نگفت ، واحمدي نژاد نیز به قوميت ها در چارچوب ملت ايران نگاه مي کند، به اعتقاد احمدي نژاد ملت ايران درحال حاضردر رفاه و سربلندي به سر می برد ، به نظر احمدي نژاد دوره ی رياست جمهوري وی دوره ی موفقيت هاي بزرگ در زمينه هاي گوناگون است ، طبق این دیدگاه احمدي نژاد چيزي به نام حقوق قوميت ها يا اقليت ها وجود ندارد، به نظر من تنها کروبي به صورت مستقيم حقوق اقليت ها را مطرح کرده است.

ایرانیان به فرمان رهبر رای نمی دهند
گفته می شود سخن درباره ی احترام به حقوق اقليت ها تنها در هنگام انتخابات مطرح می شود و بعد از آن توجهي به اين امر نمي شود، زيرا رياست جمهوري در ایران نقش موثري ندارد، محمود الورواری

محمود الورواری مجری برنامه سوال دیگری را مطرح کرد وافزود : گفته می شود سخن درباره ی احترام به حقوق اقليت ها تنها در هنگام انتخابات مطرح می شود و بعد از آن توجهي به اين امر نمي شود، زيرا رياست جمهوري در ایران نقش موثري ندارد، اگر رياست جمهوري از قدرت برخوردار بود خاتمي مي بایست اقدامات بسياري انجام می داد، درحالیکه پارلمان وشورای نگهبان همه طرحهاي خاتمي را متوقف ساخت، حال در چنین شرایطی چگونه مي توان وعده هاي نامزدها درباره احترام به حقوق اقليت ها را پذیرفت؟

دکتر نوري زاده در پاسخ گفت : قانون اساسي ايران اذعان دارد که رئيس جمهور مقام دوم کشور است و در اواخر دوره اول رياست جمهوري خاتمي مجلس شوراي اسلامي کاملا با وی همکاری داشت .
وی در ادامه گفت "خاتمي و اصلاح طلبان در آن دوره اکثريت مطلق را در پارلمان در اختیار داشتند، اما خاتمي نتوانست از ان استفاده کند زیرا شخصيت خاتمي شخصيتي بود که تمایلی به برخورد نداشت ،خاتمي نمي خواست که با رهبر مواجه شود، اما کروبي شخصیت متفاوتي است، وی خود را وارث امام خميني مي داند او تا آخرين لحظه در کنار امام خميني بود، به باور من کروبي در صورتی که احساس کند لازم است دست به اقدامی بزند این کار را خواهد کرد لذا می تواند رهبر ايران را به چالش بکشد، حتی ميرحسين موسوي نیز اگر فرصت برایش پیش بیایید تصميم مناسب و مورد نظر خود را اتخاذ خواهد کرد و به اعتقاد من با توجه به اینکه محسن رضايي یک فرد نظامي است مي داند که چطور موضع بگیرد ومقاومت کند و رهبر ايران را به چالش بکشد، شخصيت رئيس جمهور عامل بسيار مهم وتاثيرگذاري در عملي کردن وعده هاست.

دکتر نوري زاده در پاسخ به اين سوال که آيا رهبر ايران از نامزد مشخصی در انتخابات رياست جمهوري حمايت مي کند گفت: به اعتقاد من رهبر ايران بیطرفی خود را نقض کرد او در مشهد گفته بود که بیش از يک راي ندارد و هیچکس نمي داند به چه کسی راي خواهد داد اما آقای خامنه ای در سنندج طی اظهارات خود عملا از احمدي نژاد پشتیبانی کرد. آقاي خامنه اي به شيوه هاي مختلفی تاکيد کرد که احمدي نژاد نامزد مورد نظر وی می باشد ، وی دوازده سال پيش نیز همین کار را کرد و تلویحا از ناطق نوري حمايت کرد، اما ناطق نوري در انتخابات با شکست مواجه شد وضربه ی شديدي متحمل شد، زيرا مردم ايران به فرمان رهبر راي نمي دهند.

May 14, 2009 08:18 PM


advertise at nourizadeh . com