June 20, 2009

از بام رهبري ٬ديروز سرنگون شد

khamennnnnnnnnnnnnie.jpg


دیروز در برابر امواج سبز عشق
رهبر لباس سرخ غضب پوشید
شمشیر مرگ در دستش
جامی به پایداری حزب الله
از خون نوجوان وطن نوشید.
سید چه سرنوشتی داشت
روزی رفیق حضرت مولانا بود
در چشمه ی حقیقت خواجه
هر بامداد و شام
رها میشد.


بر دردهای او
آوازهای دلکش و مرضیه
با اشک او دوا میشد.
در حضرتش جناب معری *
جائی فراتر از همه عیاران داشت
ودر حریم دوستی اش یکچند
از شاعران و اهل سخن
بسیا ر نه که بسیاران داشت.
در خلوتش کمان بهاری *
با سوز و ساز یاحقی *
جاری بود
سید ترانه بر لب
در جمع اهل حوزه
رمز عبورتا بیداری بود.

*************
روزی که دل به عشوه ی قدرت بست
بر دار جایگاه ولایت
آن سید جلیل خراسانی را
آونگ کرده بود
قلب همیشه عاشق خود را
از سنگ کرده بود.
امروز
سید رفیق ویار حجازی *
هم سفره با وحید *
با بانگ تیر و مرگ شقایق
در خواب میرود.
در جمع دشمنانش
حافظ به مرگ محکوم است
سعدی که مرتد است
فردوسی بزرگ
اسمش چیزی است
هم شآن شاملو
وین هردو مفسدند
سید
چندی است
با گزمگان ذوب ولایت
سرگرم گفتگو ست
فرمان قاطعش
در قتل عام شاپرکان
بی چون و بی چراست.
سید
از بام رهبری
دیروز سرنگون شد
پایان خویش رقم زد
وقتی که واژگانش
هم پایه جنون شد.


علی رضا نوری زاده 19 ژوئن 2009

* ابوالعلاي معري
* مرحوم اصغر بهاري
* زنده ياد پرويز ياحقي
* اصغر حجازي مشاور امنيتي رهبر
* سردار وحيد از عناصر كودتا


June 20, 2009 10:45 AM


advertise at nourizadeh . com