June 23, 2009

فضلی مرد بلند قامت جبهه

وقتی یزید
با خیزران استبداد
تکبیر گوی لبان حسین را
در نشئه ی مضاعف قدرت میزد
مردی از آن عساکر مزدور
فریاد زد یزید !
میدانی این لبان
تکبیرگوی حضرت عشق است

سردار فضلی.jpg


سلطان بر و بحر
مست از شراب قدرت
سرشار از هوای تملق
دستور داد
سربازش را
از دار مرگ بیاویزند
امروز در دمشق
باغی پر از شکوفه ی نیلوفر
با نام عسکر متمرد
دیدارگاه عشق است.
*********
گفتند از عساکر سید
از پاسدار و پاسگزارانش
فضلی * مرد بلند قامت جبهه
پیغام داده بود
من رو به سوی ملت خود
آتش نمی گشایم .
من سینه ی عزیزترین عاشقان ایران را
هرگز به تیر نمی بندم
گفتند آنکه ده نمکی * بود
حر یزید * شد
فردا
بر صفحه ی همیشه تاریخ
سید علی
همخانه ی یزید و هلاکو است
فضلی ولی
در سینه های عاشق
یک باغ پر شکوفه ی آزادی است .
علی رضا نوری زاده
لندن 22/6/2009

*سردار علی فضلی مرد بلند قامت جبهه پیغام داده بود من رو به سوی ملت خود آتش نمی گشایم .
*مسعود ده نمکی نیز ارباب فقیه را به غرق شدن در عطش قدرت متهم کرده بود
*حربن یزید ریاحی که در کربلا سر از اطاعت ولی فقیه و امیرالموءمنین یزید برداشت و به حسین پیوست

June 23, 2009 09:42 AM


advertise at nourizadeh . com