July 07, 2009

مسیرهای راه پیمائی 18 تیر

where is my vote.bmp

روزنامه سبز شماره ۸
اول نادیده ات می گیرند، بعد مسخره ات می کنند، سپس با تو مبارزه می کنند، اما در نهایت پیروزی با توست. "ماهاتما گاندی"

نترسید، نترسید ، ما همه با هم هستیم
ir an.sabz88@yahoo.com
موسسین: خانه فیلم مخملباف - محسن سازگارا - نوشابه امیری - علیرضا نوری زاده - هوشنگ اسدی - فرهنگسرای پویا


مدیر اجرایی: شهل بهاردوست

اول نادیده ات می گیرند، بعد مسخره ات می کنند، سپس با تو مبارزه می کنند، اما در نهایت پیروزی با توست. "ماهاتما گاندی"
نترسید، نترسید ، ما همه با هم هستیم
iran.sabz88@yahoo.com
موسسین: خانه فیلم مخملباف - محسن سازگارا - نوشابه امیری - علیرضا نوری زاده - هوشنگ اسدی - فرهنگسرای پویا
مدیر اجرایی: شهل بهاردوست
روزنامه سبز
شماره هشتم، پانزدهم تیرماه، هزار و سیصد و هشتاد و هشت
اختصاصی روزنامه سبز
تهیه شده در کمیته هماهنگی جنبش سبز
مسیرهای راه پیمائی 18 تیر
در 121 شهر ایران
توجه- توجه : این نکات را به یاد داشته باشید
--1 روز ١٨ تیر د رخانه ننشینید. اگر نمی توانید به میدانهای محل تجمع بیائید ، سعی کنید در میدانهای اصلی شهر نزدیک
محله خودتان تجمع کنید.
-2 یادتان باشد تجمع باید در وسط بلوار و با بستن راههای ارتباطی و خیابانها و مختل کردن عبور و مرور ماشینها باشد . از
تجمع درپارکها و مکانهای خلوت و خودداری کنید .
-3 فیلم و عکس، و در صورت امکان تهیه رنگ سبز برای سبز کردن کف خیابانها به همراه داشته باشید. از لوازم آرایشی
استفاده نکنید و همراه خود سیگار، بطری آب، و دستمال تمیز به منظور دفع اثر گاز اشک آور داشته باشید.
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
سیف فرغانی در زمان هجوم و تازش مغولن زندگی می کرد و شاهد اوضاع نابسامان و پریشان ایرانیان بود. شعر زیر از
معروف ترین شعرهای اوست:
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب بردولت آشیان شما نیز بگذرد
باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز این تیزی سنان شما نیز بگذرد
چون داد عادلن به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت این عوعو سگان شما نیز بگذرد
آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست گرد سم خران شما نیز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد
زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد
ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تاثیر اختران شما نیز بگذرد
این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مدتی این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد
آبی است ایستاده درین خانه مال و جاه این آب ناروان شما نیز بگذرد
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع این گرگی شبان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف یک روز بر زبان شما نیز بگذرد
تهران
1. میدان ونک – میدان ولیعصر – خیابان انقلب – میدان انقلب
2. میدان قندی – خیابان سهروردی – میدان هفت تیر – خیابان کریم خان – خیابان انقلب – میدان انقلب
3. میدان امام حسین – میدان فردوسی – خیابان انقلب – میدان انقلب
4. میدان امام خمینی (توپخانه) – میدان 31 شهریور – خیابان حافظ – خیابان انقلب – میدان انقلب
5. میدان راه آهن – میدان منیریه – خیابان ولیعصر – خیابان انقلب – میدان انقلب
6. خیابان رودکی (سلسبیل) – خیابان آزادی – میدان انقلب
7. میدان آزادی – خیابان آزادی – میدان انقلب
8. میدان صادقیه – ستارخان – میدان توحید – بزرگراه نواب – خیابان آزادی – میدان انقلب
9. تقاطع جلل آل احمد وکارگر – خیابان کارگر – میدان انقلب
- تهران – پنج منطقه اصلی : مسیر شماره 1- مرکز تهران در نزدیکی سفارت روسیه – میدان فردوسی. مسیر شماره 2
خیابان ستارخان – میدان صادقیه . مسیر شماره 3- خیابان مولوی – میدان رازی . مسیر شماره 4- خیابان رسالت –
میدان رسالت . مسیر شماره 5- خیابان میرداماد – تقاطع مدرس
مرکزی
اراک: میدان ولیعصر ساوه : خیابان شریعتی خمین : خیابان شریعتی تقرش : خیابان امام خمینی
کمیجان : خیابان معلم دلیجان : خیابان طالقانی محلت : روبروی دانشگاه آزاد آشتیان : خیابان امام
فارس :
شیراز خیابان حافظ و خیابان ملصدرا / آباده : خیابان امام / اقلید : میدان شهدا / لر : خیابان طالقانی
جهرم : میدان شهدا / فسا : روبروی فرمانداری / داراب : میدان انقلب / استهبان : خیابان امام
فیروزآباد : خیابان روزبه / سروستان : فلکه شیخ / لمرد : میدان امام
شیراز
1. خیابان ستارخان – خیابان ملصدرا – خیابان زند – فلکه ستاد
2. میدان دانشجو (علم) – خیابان باغ ارم – بلوار آزادی – فلکه ستاد
3. چهارراه سینما سعدی – چهارراه پارامونت – خیابان مشیرفاطمی – فلکه ستاد
4. دروازه کازرون – چهارراه گمرک – چهارراه پارامونت – خیابان مشیرفاطمی – فلکه ستاد
5. شاهچراغ – چهارراه نمازی – فلکه شهرداری – چهارراه زند – فلکه ستاد
6. دروازه اصفهان – - فلکه شهرداری – چهارراه زند – فلکه ستاد
مشهد
1. پارک ملت – بولوار سجاد – فلکه راهنمایی
2. میدان بوعلی – میدان فردوسی – فلکه راهنمایی
3. خیابان مطهری – میدان تختی – فلکه راهنمایی
4. حرم امام رضا – میدان سعدی – میدان تختی – فلکه راهنمایی
5. میدان هفده شهریور – میدان ده دی – سناباد – فلکه راهنمایی
6. میدان دکتر شریعتی – فلکه احمدآباد – سه راه راهنمایی – فلکه راهنمایی
7. میدان فلسطین – سه راه راهنمایی – فلکه راهنمایی
اصفهان
خیابان چهارباغ بال و دروازه شیراز / کاشان میدان پانزده خرداد / سمیرم : خیابان قدس / مبارکه خیابان امام
نائین : خیابان امام / شهرضا : میدان شهدا / نطنز : خیابان امام خمینی / نجف آباد : روبروی دانشگاه آزاد
خوانسار : خیابان امام / گلپایگان : سه راه سعیدی
شهر اصفهان
1. میدان فرح آباد – خیابان وحید – خیابان بوستان ملت – سی و سه پل
2. چهاراه دانشگاه – خیابان حکیم نظامی – خیابان بوستان ملت – سی و سه پل
3. دروازه شیراز – چهارباغ بال – سی و سه پل
4. فلکه فرودگاه (بسیج) – فلکه فیض – خیابان میرفندرسکی – چهارباغ بال – سی و سه پل
5. فلکه بزرگمهر – فلکه خواجو – سی و سه پل
6. میدان احمدآباد – چهارراه شکرشکن – چهارراه نقاشی – فلکه خواجو – سی و سه پل
7. سبزه میدان – چهارراه شکرشکن – چهارراه نقاشی – فلکه خواجو – سی و سه پل
8. میدان نقش جهان – دروازه دولت – چهارباغ پایین – سی و سه پل
9. میدان وفایی – چهارراه دکتر بهشتی – چهارراه قصر – سی و سه پل
آذربایجان شرقی
1. : تبریز خیابان اصلی راسته بازار و مقابل دانشگاه
2. میدان ستارخان – سه راه توکلی – چهارراه حقیقت – میدان شمس تبریزی – پل قاری
3. میدان انقلب – سه راه توکلی – چهارراه حقیقت – میدان شمس تبریزی – پل قاری
4. تقاطع خواجه رشید – پل قاری
5. چهرراه آبرسان – چهارراه منصور – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری
6. چهارراه ارتش – چهارراه باغشمال – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری
7. چهارراه حکیم نظامی – چهارراه شهناز – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری
8. چهارراه لله – میدان قونقا – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری
9. نصف راه – میدان قونقا – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری میدان بهار – چهارراه بهار – میدان نماز – میدان
دانشسرا – پل قاری
مراغه : خیابان خواجه نصیر / میانه : خیابان امام خمینی / مرند : خیابان امام خمینی / ملکان : خیابان امام خمینی
هشترود : خیابان امام خمینی / شبستر : خیابان گلشن راز / جلفا : خیابان ولیعصر / سراب : خیابان امام خمینی
اهر : خیابان شهید رجایی
گرگان
1. میدان فخرالدین اسعد – فلکه کاخ – شالیکوبی
2. میدان شهرداری – فلکه کاخ – شالیکوبی
3. میدان سرخواجه – فلکه کاخ – شالیکوبی
خوزستان
اهواز
1. فلکه جوادالئمه – فلکه پاداد – چهارراه آبادان – چهارراه نادری
2. چهارراه زند – چهارراه نادری
3. خزعلیه – خیابان شریعتی – چهارراه نادری
4. میدان شهید افشاری – میدان شهدا – خیابان آزادگان – چهارراه نادری
5. فلکه ساعت – پل نادری – چهارراه نادری
6. ساکنان کیانپارس ، زیتون کارمندی ، شهرک نفت و حصیر آباد( چهارراه آبادان – چهارراه نادری
دزفول : خیابان امام خمینی / شوشتر : خیابان امام خمینی / آبادان : خیابان ولیعصر / ایذه : خیابان امام خمینی
باغملک : خیابان بهشتی / قلعه تل : خیابان 22 بهمن / ماهشهر : ناحیه صنعتی / مسجد سلیمان : خیابان آزادی
للی : خیابان معلم / گتوند : خیابان آزادی / بهبهان : خیابان عدالت / شادگان : خیابان امام خمینی / رامهرمز :
میدان آزادی / شوش : میدان هفت تیر / اندیمشک : خیابان امام خمینی
آذربایجان غربی :
ارومیه
1. میدان خیام – خیابان خیام جنوبی – خیابان امام – میدان مرکزی
2. میدان نه پله – خیابان سرداران – خیابان امام – فلکه مرکزی
3. دروازه شاهپور – میدان مرکزی
4. دروازه سویوغ بلغ – میدان مرکزی
5. میدان دریا – میدان مرکزی
مهاباد : خیابان جمهوری اسلمی - سلماس : خیابان امام - نقده : خیابان شهید علمی - ماکو ، خیابان امام
بوکان : میدان فرمانداری
یزد
طبس : میدان امام خمینی / بافق : خیابان وحشی بافقی / میبد : خیابان امام خمینی
مهریز : بلوار هفتم تیر / اردکان : میدان شهدا / تفت : میدان امام / اردکان : میدان امام
یزد: خیابان پرفسور حسابی
1. چهارراه یزدباف – چهارراه فرهنگیان – میدان بعثت – میدان امیرچخماق
2. نصر آباد – چهارراه دولت آباد – میدان بعثت – میدان امیرچخماق
3. میدان باغ ملی – میدان بهشتی – میدان امیرچخماق
4. میدان خاتمی – خیابان مهدی – خیابان امام – میدان امیرچخماق
5. میدان مارکار – بلوار بسیج – خیابان سلمان فارسی – میدان امیرچخماق
گیلن
انزلی : میدان امام / لهیجان : میدان امام / کیاشهر : خیابان امام / رودسر : خیابان امام / هشتپر : خیابان امام
آستارا : مقابل اداره آموزش و پرورش / فومن : میدان مرکزی شهر
رشت
1. میدان لکانی – چهارراه میکاییل – سه راه حاجی آباد
2. میدان فرهنگ – چهارراه میکاییل – سه راه حاجی آباد
3. روبروی اداره ثبت – سه راه حاجی آباد
4. لب آب – میدان صیقلن – سه راه حاجی آباد
5. میدان گلسار – سه راه تختی – میدان صیقلن – سه راه حاجی آباد
6. پیچ سعدی – میدان شهرداری – میدان صیقلن – سه راه حاجی آباد
7. سبزه میدان – میدان شهرداری –میدان صیقلن – سه راه حاجی آباد
8. خیابان منظریه و میدان گلسار
بندرعباس
1. بازار ماهی – بولوار ساحلی – ستاره جنوب
2. سه راه دلگشا – بولوار ساحلی – ستاره جنوب
3. میدان قدس – فلکه برق – بولوار ساحلی – ستاره جنوب
4. میدان شرسعتی – میدان شاه حسنی – بولوار ساحلی – ستاره جنوب
5. اسلمشهر : خیابان باغ فیض / ورامین : میدان اصلی ورامین / ری : میدان شهرری / رباط کریم : مقابل شهرداری
شهریار : خیابان ولیعصر / فیروزکوه : میدان امام / لواسانات : بلوار امام خمینی پیشوا خیابان شریعتی /
قرچک ابتدای خیابان محمدآباد / هشتگرد : خیابان امت / پاکدشت خیابان شهید قمی / شهر قدس : میدان قدس
ملرد : بلوار رسول اکرم / دماوند بلوار خامنه ای / نظرآباد میدان شهدا / کرج خیابان اصلی گوهردشت
اردبیل
اردبیل: مقابل استانداری / خلخال: خیابان امام / مشکین شهر: خیابان امام / پارس آباد: خیابان امام
بیله سوار: خیابان امام / گرمی: خیابان امام / سرعین: مقابل آب گرم گاومیش گلی / کوثر: خیابان امام
نیر: خیابان امام / نمین: خیابان امام
ایلم
ایلم خیابان مسجد جامع آبدانان خیابان طالقانی دره شهر خیابان امام خمینی ایوان خیابان امام
بوشهر : بوشهر خیابان طالقانی
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد میدان انقلب / فارسان خیابان شهید بهشتی / لردگان خیابان چشمه برم / بروجن میدان امام حسین
کوهرنگ خیابان مرکزی / شلمزار خیابان رسالت
خراسان جنوبی
بیرجند خیابان مدرس / خراسان رضوی : مشهد پارک ملت و میدان احمدآباد / سبزوار : خیابان کاشفی
قوچان : میدان توحید / نیشابور : میدان ایران / بردسکن : میدان مرکزی / چناران : میدان بسیج
تربت جام : میدان مرکزی / خاف : میدان خاتم النبیا / فریمان : میدان امام رضا / سرخس : میدان مرکزی
تایباد : میدان مرکزی / گناباد : میدان امام ، رشتخوار : میدان شهرداری / بجستان : خیابان بهشتی
تربت حیدریه : میدان مسجد جامع / درگز : میدان گلها / شاندیز و طرقبه : میدان امام خمینی / کاشمر : میدان
مرکزی
خراسان شمالی
بجنورد چهارراه مخابرات / جاجرم : خیابان شهید بهشتی / گرمه : خیابان ولیعصر / ایور : خیابان ولیعصر
اسفراین : خیابان معلم / فاروج : خیابان شهید موفق / آشخانه : خیابان شهید بهشتی
زنجان
زنجان: خیابان سعدی
سمنان
گرمسار : میدان امام / شاهرود : خیابان 22 بهمن / سمنان : میدان سعدی / دامغان : میدان امام
کردستان
سنندج: خیابان ششم بهمن / سقز : خیابان جمهوری / دیواندره : خیابان امام / بانه : خیابان امام ، مریوان : خیابان
رجایی / بیجار : میدان اصلی
کرمان
کرمان : میدان بسیج / رفسنجان : خیابان شهدا / سرجان : بلوار دکتر صادقی / ماهان : خیابان امام خمینی
کهنوج : بلوار بهشتی / بافت : خیابان امام خمینی / زرند : میدان بسیج / جیرفت : میدان آزادی / بم : خیابان امام
خمینی
کرمانشاه
کرمانشاه خیابان طالقانی و شش بهمن و میدان فرهنگیان / کنگاور : میدان امام / دهدشت : میدان مرکزی
صحنه: میدان مرکزی
کهکیلویه و بویراحمد
یاسوج: خیابان استاد لنده میدان مرکزی شهر گچساران : خیابان شهید بلدیان
مازندران
ساری: وسط خیابان انقلب آخر خیابان قارن / چالوس خیابان رادیو دریا / بابل : مقابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی
آمل : خیابان امام رضا / نوشهر : میدان همافران / بابلسر : خیابان رجایی / قائمشهر : میدان طالقانی /
سوادکوه : میدان شهدا / بهشهر : پارک بوستان سرو / تنکابن : بلوار جمهوری / رامسر : خیابان مطهری
نکا : چهارراه امام
ترکمن صحرا
سوق : خیابان امام / گلستان : گرگان فلکه کاخ / گنبد کاووس : فلکه مرکزی / آق قل : خیابان باهنر
آزادشهر : میدان مرکزی / کردکوی : خیابان امام / بندرگز : خیابان امام / بندر ترکمن : خیابان آزادی
علی آباد : خیابان امام خمینی
قم
قم خیابان ارم
لرستان
خرم آباد خیابان خرم رود و فرمانداری / دورود : بلوار 60 متری / بروجرد : خیابان شهدا /
کوهدشت : خیابان فردوسی / نورآباد : خیابان امام / پلدختر : خیابان امام
همدان
همدان: میدان بوعلی / نهاوند : میدان ابوذر / تویسرکان : خیابان شهدا / ملیر : چهارراه خیام
هرمزگان
بندرعباس روبروی مجتمع ستاره جنوب / کیش : خیابان سنایی / قشم : بلوار 22 بهمن / حاجی آباد : میدان امام
میناب : خیابان شهید امینی
سیستان و بلوچستان
زاهدان: خیابان آزادی / چابهار : بلوار امام / زابل : خیابان فردوسی / ایرانشهر : خیابان ولیت / خاش : خیابان
امام
قزوین : قزوین مقابل استانداری
نگاه سبز
سرخ؛ سرخ خردادها
میترا
برای کشتار مردم بی گناه در سیم
خرداد
سرخ!
خشمگین، d ای سرخ
نعره ها d ای سرخ
ای طغیان زندگ

July 7, 2009 06:54 PM


advertise at nourizadeh . com