July 28, 2009

نوري زاده به العربیه:کلیه دستگیر شدگان در بازداشت سپاه هستند

large_34748_76423.jpg

"موضوع مشائي از پیش طرح ریزی شده بود"
دبی-العربیه

دکتر علیرضا نوری زاده، رئيس مرکز مطالعات ايراني-عربي، روز شنبه 25-7-2009 ، طی مصاحبه با برنامه ی خبری ساعت 18 به وقت دبی در کانال العربیه به سؤال طالب کنعان مجری برنامه درباره ی مساله ی تعیین مشائی واینکه استعفای وی به چه کسی ضرر خواهد زد پاسخ داد وگفت :" به عقیده ی من موضوع مشائی از پیش طرح ریزی شده بود تا مساله اصلی را که همانا لغو نتایج انتخابات وانجام انتخابات جدید باشد تحت الشعاع خود قرار دهد . وی این بحران را ساختگی دانست وآن را از اغاز میان تهی برشمرد.


نوری زاده در پاسخ به اين سؤال العربیه که آيا محمود احمدي نژاد با این اقدام خويشاوند خود را قرباني رویدادهای انتخابات می کند، اظهار داشت :"خير،احمدي نژاد به دو دليل مشائي را انتخاب کرده بود، نخست اینکه مشائي پیشتر به آمریکا سفر کرده بود ودیدارهایی با مسئولان درجه چهار و پنجم امريکا داشته است، وی و به آنان گفته بود که در انتخابات درکنار احمدي نژاد پيروز خواهند شد، و دوم اينکه احمدي نژاد با اين تعیین پيامی برای آمريکا فرستاد مبنی براینکه کسي را به معاونت خود انتخاب کرده است که ملت هاي آمريکا و اسرائيل را دوست ايران مي داند، و می خواهد بگوید، من صلح طلب هستم و از آشتی با شما پشتیبانی می کنم.

رئيس مرکز مطالعات ايراني-عربي در ادامه افزود، احمدي نژاد مطلع بود که انتخاب مشائي باعث بروز مخالفت ها و اعتراض هاي شدید در ايران و به ويژه در ميان محافظه کاران خواهد شد و نیز مي دانست که آيت الله خامنه اي و دیگر مراجع اين انتخابات را قبول نخواهند کرد، همچنين آيت الله علي خامنه اي اعلام نکرده بود که باید در برابر اسرائیل انعطاف نشان داد، بلکه از محافظه کاران خواسته بود که درقبال احمدي نژاد و مشائي با انعطاف برخورد کنند. نامه ی احمدي نژاد به آيت الله خامنه اي عادی نبوده است، لذا می بایست اين نامه را به دقت مطالعه کنيم.

دکتر عليرضا نوري زاده درمورد اظهارات اخیر کروبی که در آن برخورد
نيروهاي امنيتي با تظاهرکنندگان ایرانی را با رفتار اسرائیلی ها درسرکوب فلسطینی ها مقايسه کرده بود، اظهار داشت، کروبي به خوبي مي داند در زندان هاي ولي فقيه چه مي گذرد، گزارش های وحشتناکي از اين زندان ها به ما مي رسد، و به کروبي نيز رسيده است، وي با شماري از خانواده هاي بازداشت شدگان سياسي ملاقات کرده است و با اين افراد براي اعتراف گیری از آنها در برابر تلويزيون با بدترين نوع رفتار شده است، تا اینکه اعتراف کنند که مزدور امريکا و انگيلس هستند، و کروبي در مورد تاثير اين گونه اقدامات بر جامعه هشدار داده است و در نامه ای که به وزير اطلاعات فرستاده است به وی گفته است، من مي دانم که خود تو نيز با اين گونه برخوردها مخالف هستي و شنيده ايم که وزير اطلاعات شخصا با اعتراف گیری به این شیوه مخالفت کرده است ولي چنین برمی آید که سپاه پاسداران قدرت را در دست گرفته است و همه ی دستگیرشدگان هم اکنون در بازداشت سپاه و نه وزارت اطلاعات هستند.

July 28, 2009 05:43 PM


advertise at nourizadeh . com