December 04, 2009

راديو فرانسه

منشور جدید حزب الله: راه تعادل سیاسی در لبنان

منشور جدید حزب الله که روز دوشنبه به وسیله حسن نصرالله رهبر این حزب اعلام گردید، مبین فاصله گرفتن بیش از پیش این حزب از جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی بیشتر وی در حیات سیاسی لبنان میباشد.
2_61_hezbollah_flag---------------0.jpg

دولت وحدت ملی لبنان دیروز، چهارشنبه، با تصویب برنامه سیاست جامع خود، حزب الله را در چاچوب جنبش مقامت ملی لبنان قرار داده و برای این جنبش به نحوی حق استفاده از سلاح در برابر اسرائیل را قائل شده است.
در باره این موضوع با علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه گفتگوئی انجام داده ایم.
Download file

از وی پرسش میکنیم که در منشور پیشین حزب الله، تشکیل یک دولت اسلامی در لبنان توصیه شده بود. اعلام منشور جدید آیا به منزله پایان یافتن این خواسته است؟

علیرضا نوری زاده میگوید که منشور پیشین معلول شرایط خاصی بوده است. در آن زمان لبنان در گیر جنگهای داخلی بوده وبوسیله ارتش اسرائیل اشغال شده بود.ولی بعداً و بر اساس موافقت نامه طائف که به امضای اکثریت گروهها و ملیت ها ومذاهب لبنان رسید و براساس آن دولت جمهوری جدید لبنان بر پا شد. حزب الله نیز یکی از امضاء کنندگان منشور طائف بود و پذیرفت که لبنان یک جمهوری سکولار هست و هریک از گروهها در این کشور به نسبت وزن و اهمیتش از این جمهوری سکولار سهم خواهند برد. بعدها حسن نصرالله رهبر حزب الله در جهت موافقت با ولایت فقیه موضع گیری کرد که این امر موجب تضعیف وی در فضای سیاسی لبنان گردید. در این هنگام ضمن در گیریهای مسلحی که در لبنان روی داد، همگان به این نتیجه رسیدند که حسن نصرالله در حال پیاده کردن خواستهای ولایت فقیه در لبنان میباشد.اما در منشور جدید، حزب الله میگوید که ضمن وفاداری به ولایت فقیه، این ولایت را در ابعاد دینی قبول دارد و نه در ابعاد سیاسی آن. این تعبیر حزب الله از ولایت فقیه درفضای سیاسی لبنان بسیار پر اهمیت تلقی شد. اگر دولت وحدت ملی لبنان حق استفاده از سلاح را در شرایطی برای این حزب قائل شد، بدلیل این تعبیر حزب الله از ولایت فقیه بود.

ازوی پرسش میکنیم که آیا گزینش راه تعادل بوسیله حزب الله ، افزایش اعتبار دولت وحدت ملی سعد حریری و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان را موجب گردیده است؟

علیرضا نوری زاده میگوید که در صحنه سیاسی لبنان واین منطقه چرخشی پیش آمده که بر اساس آن برنده این بازی سیاسی، سوریه و دولت وحدت ملی آقای سعد حریری هستند. در واقع تفاهمی که در پس پرده بین سعودیها و سوریها بعمل آمد، بدون حضور جمهوری اسلامی باعث تشکیل دولت وحدت ملی سعد حریری در لبنان و انتشار بیانیه جدید گردید.

از علیرضا نوری زاده پرسش میکنیم که با توجه به مخالفت های برخی از گروهها در لبنان،حزب الله تا چه زمانی میتواند بعنوان یک نیروی مسلح باقی بماند؟

December 4, 2009 07:45 PM


advertise at nourizadeh . com