March 08, 2010

راديو فرانسه

ارزیابی نخستین برآوردهای نتايج انتخابات پارلمانی عراق

2010-03-07T101753Z_567201897_GM1E6371EUL01_RTRMADP_3_IRAQ-ELECTION.jpg

نوشتۀ ناصر اعتمادی
به گفتۀ علیرضا نوری زاده انتخابات پارلمانی عراق پیش از هر چیز پیروزی است برای دموکراسی جوان این کشور. او اضافه می کند که این انتخابات پیروزی نیز برای فرهنگ شهروندی در قیاس با قوم مداری و تعلقات مذهبی است...

Download file

نخستین برآوردها از نتایج انتخابات پارلمانی عراق دست کم از سه داده حکایت دارند : اول اینکه آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق برغم کسب بیشترین آرا در این انتخابات از اکثریت پارلمانی لازم برای تشکیل حکومت آینده برخوردار نخواهد شد.
دوم اینکه آقای ایاد علاوی شخصیت شیعه عرفی گرا نه تنها توانسته بیشترین آرای دست کم چهار استان سنی مذهب عراق را به دست آورد، بلکه موفقیت نسبتاً خوبی نیز در سه استان شیعه نشین عراق کسب کند.
و در آخر دادۀ سوم شرکت گستردۀ سُنی های عراق در انتخابات روز یکشنبه است.
علیرضا نوری زاده تحلیلگر مسائل کشورهای عربی با اتکاء به همین سه داده می گوید : اولاً انتخابات روز یکشنبه عراق، صرف نظر از نتایج آن، پیروزی ای برای دموکراسی جوان عراق است که در نوع خود تجربۀ بی مانندی است در کل جهان عرب مسلمان.
دوم اینکه این پیروزی شکستی است برای جمهوری اسلامی ایران که موفق نشد از خلال ائتلاف همه شیعیان عراق سیاست خود را در این کشور دنبال کند.
و سوم و شاید مهمتر از همه اینکه با اتکاء به برآوردهای موجود می توان گفت که انتخابات روز یکشنبه عراق پیروزی نیز برای فرهنگ شهروندی در قیاس با قوم مداری بوده است.

March 8, 2010 03:28 PM


advertise at nourizadeh . com