April 01, 2010

زیرذره بین

zireh.bmp

رهبران گروههای شیعه عراق در تهران چه میکنند؟
iraqi election.png

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اینکه رهبران گروههای شیعه عراق در تهران چه میکنند؟ پاسخ میدهد.۳۱/۰۳/۲۰۱۰

Download file

April 1, 2010 03:29 AM


advertise at nourizadeh . com