July 13, 2010

تلويزيون العربية

Al-Arabia-12.jpg

علیرضا نوری زاده در گفتگو با العربیه
سپاه از تحریم ها برای ثروتمندتر شدن خود استفاده می کند

علی نوری زاده مدیر مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن شامگاه روز گذشته 11-7-2010 در گفتگو با شبکه تلوزیونی العربیه به سولات خانم زینا الیازجی مجری این شبکه درباره اظهارات اخیر شیخ مهدی کروبی یکی از رهبران جنبش اعتراضی در ایران پاسخ داد. وی به این پرسش که آیا می توان گفت مسئولان و برخی از اعضای سپاه پاسداران ایران برای تشدید تحریم ها به منظور ثروتمند شدن تلاش می کنند چنین پاسخ داد که قبلا میرحسین موسوی گفته بود احمدی نژاد و دولت وی به علت لجاجت شان و در پیش نگرفتن سیاست درست مطابق با منافع کشور در پشت اعمال تحریم های جدید علیه ایران هستند.

خانم زینا الیازجی مجری العربیه سپس این سوال را مطرح کرد که آیا شکست سیاسی یا شکست دیپلماتیک با رفتن به سوی تشدید تحریم ها تفاوت دارد؟ نوری زاده در پاسخ اظهار داشت، چیزی که کروبی دیروز گفته روی دیگر حقیقت است در سال های گذشته تعدادی از مقام های بلندپایه سپاه پاسداران شرکت هایی در دبی و امارات تاسیس کردند و از طریق آنها ثروت های هنگفتی از طریق تجارت غیرقانونی بدست می آورند و این چیزی است که اتفاق افتاده است و کروبی می گوید اینها در نهایت هیچ زیانی نخواهد دید زیرا آنها زندگی مرفهی دارند و تحریم های بیشتر زمینه بدست آوردن ثروت بیشتر را برای آنها فراهم خواهد کرد. زیرا آنها اقتصاد کشور و صادرات و واردات را در دست دارند و اعمال تحریم های بیشتر به سود آنها است، همانطور که اکنون نیز بحران بنزین به سود آنها است. مجری العربیه پرسید ، در تحریم ها به ویژه تحریم های اخیر تلاش شده است به سپاه پاسداران و این شرکت ها که اشاره کردید آسیب وارد شود و آنها بیشترین خسارت را متحمل می شوند. نوری زاده در این باره گفت، قطعا سپاه پاسداران به طور کلی هدف قرار گرفته است و اسامی برخی از فرماندهان سپاه در لیست سیاه وارد شده است. اما همانطور که کروبی اشاره کرد در داخل سپاه گروهی وجود دارد که گروه مافیا در سپاه نامیده می شود و این گروه به تحریم ها به عنوان باب جدیدی برای بدست آوردن ثروت بیشتر می نگرد و کروبی دیروز در اشاره به اینها بسیار شجاع بود با توجه به اینکه اینها بر اقتصاد کشور و امنیت کشور و همه چیز تسلط دارند .

July 13, 2010 12:57 PM


advertise at nourizadeh . com