July 24, 2010

تفسیرخبر

Tafssir-2010.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با فتوای آقای خامنه ای در باره جایگاه خودش و پس گرفتن فتوایش درکمتر از ۲ روز؛ادامه اعتصاب بازار٬ شوی کمدی بازگشت قهرمان شهرام اميري و یا خیانتکار ش-م به ايران٬‌ دین حاکمیت و باورهای مردم ؛ مجازاتهای تازه و آخرین تحولات در ایران، و... به سئوالات جمشيد چارلنگي پاسخ ميدهند. ۲۳/۰۷/۲۰۱۰

تصویر دانلود:
Download file

تصویر لینک:
Download file

صدا:
Download file

July 24, 2010 08:54 AM


advertise at nourizadeh . com