September 07, 2010

راديو فرانسه

سعد حریری از متهم کردن سوریه به قتل پدر پشیمان است
Hariri_0.jpg
سعد حریری، نخست وزیر لبنان
نوشتۀ فرید وهابی
نخست وزیر لبنان، سعد حریری، که قبلاً رژیم سوریه را قاتل پدرش، رفیق حریری، می دانست، اینک در مصاحبه ای غافلگیرکننده با نشریۀ شرق الاوسط، به صراحت می گوید که اتهام واردشده به سوریه، کاری اشتباه بوده است. به عقیدۀ علیرضا نوری زاده، دولت لبنان برای این که بتواند در مقابل حزب الله بایستد، از چندی پیش تصمیم گرفته که روابط خود با سوریه را بهبود بخشد...

Download file

نخست وزیر لبنان، سعد حریری در گفتگویی با نشریۀ شرق الاوسط صریحاً گفت که متهم کردن سوریه به قتل رفیق حریری، کاری اشتباه بوده است.
رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و پدر سعد حریری، در چهاردهم فوریۀ سال ۲۰۰۵ در انفجار بمبی در بیروت به قتل رسید.
بلافاصله پس از این واقعه، سعد حریری و بسیاری دیگر از شخصیت های لبنانی که شدیداً با نفوذ سوریه در کشورشان مخالف بودند، دمشق را طراح اصلی ترور حریری معرفی کردند.

اما سعد حریری در مصاحبۀ جدید خود به شکلی غافلگیرکننده موضع خود را تغییر داده و گفته است: "در آن زمان ما اشتباهاتی مرتکب شدیم و سوریه را متهم به قتل نخست وزیر شهید(رفیق حریری) کردیم".
سعد حریری می افزاید: "این یک اتهام سیاسی بود که دیگر در دستور کار نیست".
وی سپس به دادگاه ویژه برای لبنان اشاره می کند که در پی قطعنامۀ شورای امنیت، در سال ۲۰۰۷ برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. در این باره سعد حریری می گوید: "دادگاهی برای یافتن حقیقت به وجود آمده، ما هم باید به نوبۀ خود آن چه را که گذشته، دوباره بررسی کنیم".

حدود دو ماه بعد از قتل رفیق حریری، بحران سیاسی عمیقی در لبنان شکل گرفت و در عین حال، جامعۀ جهانی نیز به شدت از این جنایت متأثر شد. در پی این اوضاع، اپوزیسیون لبنان سوریه را متهم به قتل کرد و در لبنان و در دنیای غرب، تبلیغات گسترده ای علیه رژیم سوریه و بشار اسد به راه افتاد. در این شرایط سوریه ناچار شد که بعد از سه دهه حضور پیوسته در لبنان، سرانجام نیروهای خود را از خاک این کشور خارج کند.

اما طی یک سال اخیر، روابط سعد حریری با سوریه و با رییس جمهور آن، بشار اسد، به تدریج بهبود یافت. در این مدت، سعد حریری پنج مرتبه به دمشق رفته و با اسد ملاقات کرده است.
با این حال، گفتگوی تازۀ نخست وزیر لبنان با نشریۀ شرق الاوسط، آغاز مرحلۀ تازه ای را در روابط دو کشور نشان می دهد. سعد حریری در این مصاحبه به "شاهدان دروغینی" اشاره می کند که "روابط سوریه و لبنان را خراب کردند و به قتل پدرم رنگ سیاسی زدند"...

نکتۀ مهم دیگر در پروندۀ قتل رفیق حریری، اتهاماتی است که اخیراً متوجه حزب الله لبنان شده است. گفته می شود که دادگاه ویژۀ لبنان بزودی برخی اعضا حزب الله را متهم به قتل حریری خواهد کرد.
در مقابل، حزب الله لبنان نیز بیشتر و بیشتر مسئولیت قتل را به گردن اسراییل می اندازد...

اما علیرضا نوری زاده یقیین دارد که مسئول قتل رفیق حریری کسی نیست جز رژیم دمشق. با این حال، به عقیدۀ او، واقعیات سیاسی سعد حریری را مجبور کرده که با قاتلان پدرش به تفاهم برسد.
به گفتۀ علیرضا نوری زاده، دولت لبنان متوجه شده است که نمی تواند در عین حال در دو جبهه، یعنی در مقابل حزب الله و سوریه مقاومت کند. بدین ترتیب سعد حریری ترجیح داده است که روابط خود را با حکومت بشار اسد بهبود بخشد.
او می گوید ظاهراً نوعی توافق بین المللی به وجود آمده تا مسئولیت قتل رفیق حریری فقط به گردن "عاملان" بیفتد و نه"آمران" آن.
به عبارت دیگر، قدرت های بزرگ پذیرفته اند که در قبال برخی تغییر رفتارهای سوریه، اتهام قتل را نادیده بگیرند و احیاناً در این پرونده، صرفاً عاملان اجرا را که شاید به حزب الله لبنان وابسته بوده اند، متهم نمایند...
September 7, 2010 05:26 PM


advertise at nourizadeh . com