September 17, 2010

راديو فرانسه

فرانسه در مقابل تهدید تروریسم

koshner.jpg

نوشتۀ فواد روستائی
وزیر کشور فرانسه، هشدار داده است که خطر حملات تروریستی در این کشور "در روز ها و در ساعات اخیر" افزایش یافته است. وزیر کشور فرانسه با اشاره به چند اخطار تلفنی در مورد وجود بمب در برج ایفل، در میدانی نزدیک آن و بالاخره در یکی از ایستگاه های متروی پاریس در روز سه شنبه که تخلیۀ این نقاط را در پی داشت گفت نشانه های متعددی از افزایش خطر تروریسم به چشم می خورد و باید حداکثر هشیاری را داشت...
القاعدۀ مغرب اسلامی از چه قدرت مانوری برای ضربه زدن به اروپائیان در داخل این قاره برخوردار است؟
آروپا برای مقابله با این خطر در افریقا باید چه رویکردی داشته باشد؟
این پرسش ها را در گفتگوئی با علی رضا نوری زاده ، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در میان نهاده ایم.

Download file

برنار کوشنر، وزیر امورخارجۀ فرانسه، در روز پنجشنبه (دیروز) پس از ربوده شدن هفت شهروند خارجی از جمله پنج شهروند فرانسوی در کشور افریقائی نیجر گفت این آدم ربائی احتمالاً به وسیلۀ اعضای سازمان تروریستی القاعدۀ مغرب اسلامی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه هر چند تا بعد از ظهر امروز (جمعه) هنوز هیچ سازمانی مسدولیت این آدم ربائی را به عهده نگرفته و مطالبه ای نیز از سوی کسی یا سازمانی مطرح نشده است، انگشت اتهام کماکان به سوی "القاعدۀ مغرب اسلامی " نشانه رفته است.
برنار کوشنر، وزیر امورخارجۀ فرانسه در یک مصاحبۀ رادیوئی پس از اشاره به ربوده شدن یک شهروند فرانسوی به نام "میشل ژرمانو" در ماه آوریل و اعدام او به وسیلۀ ربایندگانش در پایان ماه ژوئیه، گفت با توجه به آن آدم ربائی، اگر ربودن این هفت نفر نیز کار القاعدۀ مغرب اسلامی نباشد، یک گروه وابسته به این جنبش مرتکب این گروگان گیری جدید شده است.
در پی ربوده شدن میشل ژرمانو،سازمان القاعدۀ مغرب اسلامی مسئولیت ربودن او را به عهده گرفته بود.
هفت شهروند خارجی ربوده شده در روز گذشته در شهری به نام "آرلیت" در نیجر در نزدیکی مرز این کشور با الجزایر ربوده شده اند.
پنج شهروند فرانسوی، یک تبعۀ ماداگاسکار و یک شهروند کشور افریقائی توگو برای یک شرکت فرانسوی در یک معدن اورانیوم در نزدیکی این شهر نیجر کار می کردند.
وزارت امورخارجۀ فرانسه پس از متهم شدن القاعدۀ مغرب اسلامی از سوی برنار کوشنر تأکید کرد که تا این لحظه نه درخواستی مبنی بر باج خواهی به این وزارت خانه رسیده و نه هیچ سازمانی مسئولیت ربودن این هفت تن را بر عهده گرفته است.
یک منبع امنیتی نیجر نیز سازمان تروریستی القاعدۀ مغرب اسلامی را مظنون به این آدم ربائی دانسته و گفت یکی از اعضای گروه عبدالحمید ابوزید در میان آدم ربایان بوده است.
عبدالحمید ابو زید، رهبر یکی از سلول های این سازمان تروریستی یعنی القاعدۀ مغرب اسلامی است که میشل ژرمانو، شهروند ٧٨ سالۀ فرانسوی ربوده و اعدام کرد.
در پایان باید یادآوری کنیم که "بریس ارتوفو" (Brice Hortefeux)، وزیر کشور فرانسه، نیز هشدار داده است که خطر حملات تروریستی در این کشور "در روزها و در ساعات اخیر" افزایش یافته است.
وزیر کشور فرانسه با اشاره به چند اخطار تلفنی در مورد وجود بمب در برج ایفل، در میدانی نزدیک آن و بالاخره در یکی از ایستگاه های متروی پاریس، در روز سه شنبه، که تخلیۀ این نقاط را در پی داشت، گفت نشانه ها متعددی از افزایش خطر تروریسم به چشم می خورد و باید حداکثر هشیاری را داشت. البته در هیچ یک از این نقاط بمبی یافته نشد.
سازمان القاعدۀ مغرب اسلامی چگونه پدید آمد؟
سازمان القاعدۀ مغرب اسلامی، چگونه به وجود آمده و با سازمان تروریستی القاعده به رهبری اوسامه بن لادن چه ارتباطی می تواند داشته باشد؟
القاعدۀ مغرب اسلامی از چه قدرت مانوری برای ضربه زدن به اروپائیان در داخل این قاره برخوردار است؟
آروپا برای مقابله با این خطر در افریقا باید چه رویکردی داشته باشد؟
این پرسش ها را در گفتگوئی با علی رضا نوری زاده ، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در میان نهاده ایم.

September 17, 2010 07:45 PM


advertise at nourizadeh . com