January 01, 2011

راديو فرانسه

تنش میان مسیحیان و مسلمانان مصر بدنبال انفجار تروریستی در مقابل کلیسای قبطی ها
انفجار تروریستی در مقابل کلیسای قبطی ها
لیدا پرچمی
mesr.bmp

مسیحیان قبطی خشمگین، پس از سوءقصد تروریستی در مقابل کلیسا با بدست گرفتن پیراهن خونین قربانیان به سمت پلیس سنگ پرتاب کرده و به یک مسجد حمله کردند و کتابهای آن را بیرون ریختند. درگیریها با دخالت میان ساکنان مسیحی و مسلمان با دخالت پلیس و تلاش مسئولین کلیسا کنترل شد.
علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار، انفجار خونین در مقابل کلیسای مسیحیان قبطی مصر را با اقدامات تهدید آمیز علیه مسیحیان عراق مقایسه می کند و می گوید که این حوادث در عین داشتن نقاط مشترک، با یکدیگر تفاوت دارند.

مسیحیان قبطی خشمگین، پس از سوءقصد تروریستی در مقابل کلیسا با بدست گرفتن پیراهن خونین قربانیان به سمت پلیس سنگ پرتاب کرده و به یک مسجد حمله کردند و کتابهای آن را بیرون ریختند. درگیریها با دخالت میان ساکنان مسیحی و مسلمان با دخالت پلیس و تلاش مسئولین کلیسا کنترل شد.
یک انفجار تروریستی در جلوی کلیسای "قدیسین" در مصر، در شب سال نوی میلادی، تاکنون 21 کشته و 79زخمی به بار آورده است.
قبلاً اعلام شده بود که انفجار، توسط یک خودروی بمبگذاری شده صورت گرفته است. اما مقامات مصری بعداً اعلام کردند که این انفجار می تواند بوسیله یک سوءقصد کننده انتحاری صورت گرفته باشد.
وزیر کشور مصر گفت که بمب منفجر شده حاوی قطعات فلزی بود تا اثر مخرب بیشتری داشته باشد. وی با اشاره به تکنیک مورد استفاده، این اقدام را در ارتباط با عوامل تروریستی خارجی و منطقه ای دانست.
انفجار زمانی رخ داد که مسیحیان قبطی شهر اسکندریه مصر پس از عشای ربانی درحال خروج از کلیسا بودند.
به گفته وزارت بهداشت مصر چند مسلمان نیز در میان مجروحان حادثه هستند.
مسیحیان قبطی خشمگین، پس از این سوءقصد با بدست گرفتن پیراهن خونین قربانیان، به سمت پلیس سنگ پرتاب کرده و به یک مسجد در نزدیکی محل حمله کردند و کتابهای آن را بیرون ریختند.
در پی این واقعه درگیری هایی میان ساکنان مسیحی و مسلمان منطقه پیش آمد که با دخالت پلیس و تلاش مسئولین کلیسا کنترل شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه برخی از قبطی ها حکومت مصر را در این ماجرا مقصر می دانند و می گویند، حکومت می داند که قبطی ها "جمال مبارک" را دوست ندارند و لذا می خواهند آنها را بشکنند. "جمال مبارک" فرزند حسنی مبارک، رییس جمهوری مصر است که بعنوان جایگزین او در نظر گرفته می شود.
حسنی مبارک رییس جمهوری مصر، فرزندان مسلمان و مسیحی مصر را به حفظ آرامش و مقابله با نیروهای تروریسم فراخواند.
پاپ بندیکت شانزدهم، نیز پس از این واقعه تروریستی، روز شنبه از رهبران جهان خواست تا با خشونت و عدم مدارا که این روزها درجهان بخصوص مسحیان جهان را تهدید می کند، مقابله کنند.
آژانس خبری سوریه، "سانا" به نقل از یک مقام ناشناس این کشور اعلام کرد که سوریه هدف این جنایت تروریستی رابرهم زدن وحدت ملی و تکثر ادیان در مصر و سایر کشورهای عربی می داند.
هیچ گروهی تاکنون انفجار خونین روز جمعه در اسکندریه را به عهده نگرفته است اما این اقدام دو ماه پس از تهدیدهایی صورت می گیرد که یک شاخه عراقی القاعده علیه قبطی های مصر مطرح کرده بود.
قبطی های مصر اولین جامعه مسیحی در خاور میانه هستند.
در عین حال، خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره نوشت که انفجار مصر با هدف فتنه انگیزی بین مسیحیان و مسلمانان طراحی شد.
علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار، انفجار خونین در مقابل کلیسای مسیحیان قبطی مصر را با اقدامات تهدید آمیز علیه مسیحیان عراق مقایسه می کند و می گوید که این حوادث در عین داشتن نقاط مشترک، با یکدیگر تفاوت دارند.
وی در بیان این تفاوت می افزاید که مسیحیان عراق، بومی نیستند و القاعده با هدف قرار دادن آنان درحقیقت می خواهد خارجیان را وادار به مهاجرت از این کشور بکند، درحالیکه قبطی های مصر نخستین سکنه این سرزمین را تشکیل می دهند و در نتیجه حضورشان در جامعه مصر پذیرفته شده و عادی است و دعواهای آنان با اعراب مسلمان دعواهای بومی و معمول بر سر مسائل روزمره زندگی است.
به عقیده علیرضا نوری زاده اقدام تروریستی شب سال نو میلادی، کار عوامل خارج از مصر است و گروههای مسلمان مصری چنین روشی ندارند و با گروههای افراطی یمن و افغانستان متفاوتند.

علیرضا نوری زاده بر این اصل تأکید دارد که مشکل القاعده تنها به کشورهای خاصی مثل افغانستان و عراق محدود نمی شود و با حادثه تروریستی اخیر، اکنون به مشکل مصر و حتی به مشکل مسلمانان مصری هم تبدیل شده است که می تواند بسیار خطرناک باشد و عواقب وخیمی بر همزیستی مسلمانان و مسیحیان این کشور که تاکنون در صلح با یکدیگر زندگی می کردند، بگذارد

January 1, 2011 04:09 PM


advertise at nourizadeh . com