January 31, 2011

راديو فرانسه

rfi_logo.png

بازگشت رهبر حزب اسلامی تونس و نگرانی از اسلام گرایی در این کشور و منطقه

E727F8F3-43D0-46CF-B974-0B269943B2B3_mw800_mh600_s.jpg

نوشتۀ لیدا پرچمی
با بازگشت "راشد غنوشی" رهبر اسلام گرایان تونس، مدافعین دموکراسی و بخصوص فعالان حقوق زنان نگرانند که دستاورد های حقوقیشان را تحت سلطه مذهب از دست بدهند.
"راشد غنوشی" رهبر اسلام گرایان تونس روز یکشنبه پس از بیست سال تبعید، به تونس بازگشت. گروهی از مدافعین لائیسته و دموکراسی در فرودگاه، در کنار هواداران "غنوشی" نگرانی خود را از بنیادگرایی اسلامی بیان کردند.
"راشد غنوشی" تأکید کرده که او "خمینی"، یا "اسامه بن لادن" نیست و به اسلام گرایان ترکیه نزدیک تر است. وی افزوده که نمی خواهد شریعت اسلامی را در تونس پیاده کند.(گفتگو با عليرضا نوري زاده )
Download file

اما علیرغم این سخنان،
این درحالیست که "راشد غنوشی" در گفتگو های اخیر خود اعلام داشته که مخالف خشونت است، به حقوق زنان احترام می گذارد و خواهان جدایی دین از دولت است.
راشد غنوشی که خود را به اردوغان نزدیک می داند، گفته است که خیال ندارد خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند ولی در انتخابات پارلمانی شرکت می کند.
حزب اسلامی تحت رهبری راشد غنوشی، "حزب نهضت" تا پیش از غیر قانونی شدن و تعقیب اعضای آن توسط زین العابدین بن علی، در تونس فعالیت رسمی داشت و در سال 1987 توانسته بود با نزدیک شدن به نیروی اپوزیسیون بن علی در انتخابات پارلمانی 17 درصد آراء را بدست بیاورد.
راشد غنوشی در سال 1989 ناچار به ترک تونس شد. وی پس از الجزایر به لندن رفت و تا پیش از بازگشت به تونس در انگلستان ساکن بود.
حزب اسلام گرای تونس، در سال 1990 با تعقیب و بازداشت و زندانی شدن هواداران آن عملاً از هم پاشیده شد.
علیرضا نوری زاده روزنامه نگار مقیم لندن، ضمن معرفی حزب اسلام گرای "راشد غنوشی" که اکنون نام "حزب نهضت" را بر خود دارد، در مورد نگرانی از قدرت گیری اسلام گرایان در تونس، مصر و منطقه توضیح می دهد.
علیرضا نوری زاده، می گوید که تظاهر به میانه روی و احترام به حقوق زنان، صحبت هایی است که همه اینگونه احزاب پیش از سر بر آوردن بیان می کنند اما پس از قدرت گرفتن، فراموش می شود، چنانکه در فرم ترکیه ای آن هم بر سر زنان روسری می کنند.
با این حال به عقیده علیرضا نوری زاده نباید از حزب اسلامی تونس ترسی داشت، زیرا که این حزب جایگاه چندانی در میان مردم ندارد. به نظر آقای نوری زاده، مردم مصر پیش از این نیز عملکرد این حزب را در کشور خود لمس کرده اند و روش های آن را می شناسند و لذا آگاهانه تر با آن برخورد می کنند.
این تحلیلگر مسایل خاور میانه و کشورهای عربی تأکید می کند که پیدایش اسلام انقلابی که در مقابل حکومت های دیکتاتوری می ایستاد از عملکرد بن لادن و یا حکومت اسلامی فاصله داشت و امروز اخوان المسلمین می داند که برای نفوذ میان مردم باید پشت سر البرادعی پنهان شود.
علیرضا نوری زاده، در مورد تأثیر الگوی "ایران اسلامی" بر جنبش مردمی کشورهای مصر و تونس، بر این نکته انگشت می گذارد که جمهوری اسلامی ایران با تبلیغاتی که داشت در ابتدا بر مسلمانان منطقه اثر مثبت گذاشته بود اما رفتار حکومت اسلامی ایران با جنبش سبز و خشونت و سرکوب و تجاوزی که ابعاد گسترده رسانه ای داشت، این اعتبار را از میان برد و اکنون مردم منطقه چنین الگویی را نمی پسندند.

January 31, 2011 08:47 PM


advertise at nourizadeh . com