February 19, 2011

صبح است ساقیا ...

886086F5-8163-4FE2-AA24-82FEA3044400_w527_s.jpg

در میهن قدیمی من ،

خورشید صبح آزادی

سر میزند

از پشت ابر و فاصله می بینم ،

تاریخ بار دیگر

در می زند .

یک شهر در ترنم آواز سبز عشق ،

بیدار می شود

هر سو نگاه میکنم آنجا

تصویر یکدلی ست که تكرار می شود .

***

ایران سرفرازم ، امروز

زیباترین سرای جهان است

کرد و بلوچ وتالش و ترک و عرب ،

لرهای سربلند

در فصل کوچ قشقائی ها

رو سوی کوههای بویر احمد

با ساز عاشقی

از آنسوی سپیده ی تبریز ،

آوازهای شرق خراسان را

در کوچه های شهرم می خوانند

شیراز و اصفهان ،

بر شانه های زخمی تهران ،

گلبوسه می نشاند .

***
امروز ،

ایران جاودانم

چون رودخانه ای

بر بستر حماسه ی وحدت

تا رستن شکوفه آزادی ،

بیدار و پر خروش و روان است .

***
ای سبزهای عاشق !

تا برکنید ریشه ی نکبت ،

چیزی نمانده است

تاریخ پیش پای شما ،

گل فشانده است .

عليرضا نوري زاده

لندن 30 بهمن 1389

19 فوریه 2011

February 19, 2011 08:32 PM


advertise at nourizadeh . com