March 27, 2011

اوجگیری اعتراضات مردمی در سوریه

rfi_logo.png

گفتگوی فرزاد جوادی با علیرضا نوری زاده
2011-02-21T130418Z_331652861_GM1E72L1MM601_RTRMADP_3_LEBANON.jpg

نوشتۀ فرزاد جوادی
علی رغم تحصیلات اروپائی و ازدواج با یک دخترخانم شایسته و تحصیلکرده ازخانواده ای بزرگ و برجسته، "بشار اسد"، رئیس جمهوری سوریه، فاقد مردمداری و دولتمردی وعقل وهوشمندی پدرش است. او در حلقه تنگی از مقامات امنیتی و نظامیانی قرار دارد که او را از مردم جدا کرده اند:
علی رضا نوری زاده، روزنامه نگار، تحلیلگر و متخصص امور خاورمیانه ...

Download file

بعد از جدا شدن عبدلحلیم خدام، بالاترین مقام سنی در دستگاه حکومتی سوریه و ژنرال مصطفی طلاس، وزیر دفاع پیشین انکشور، بشار اسد که قول داده بود یک رژیم مدرن و منطبق با معیارهای غربی بر قرار نماید، روز به روز از مردم دورتر و دورتر گردید و به یک حلقه تنگ امنیتی تن داد.

بشار اسد چه در سیاست داخلی و چه در زمینه سیاست خارجی، چنان کارنامه سیاهی از خود بجا گذاشته است که کارنامه پدرش را رو سفید کرده است.

زورگوئی و فساد و گرانی مردم سوریه را به تنگ آورده است.......

March 27, 2011 08:18 PM


advertise at nourizadeh . com