March 30, 2011

رادیو فرانسه

rfi_logo.png

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

2011-03-28T161500Z_1910102796_GM1E73T00T701_RTRMADP_3_GREECE.jpg

در پی ادامه نا آرامی ها، و تعمیق بحران سیاسی در سوریه، دولت "ناجی عطری" امروز استعفا کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ضمن پذیرش استعفای ناجی عطری از وی خواست موقتا به ادارۀ امور کشور ادامه دهد.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ضمن پذیرش استعفای ناجی عطری از وی خواست موقتا به ادارۀ امور کشور ادامه دهد...

گفتگو با علیرضا نوری زاده

Download file

امروز یک مقام مسئول در سوریه اعلام کرد، بشاراسد رئیس جمهوری، فردا چهارشنبه در پارلمان این کشور سخنرانی خواهد کرد. به گفتۀ این مقام که هویتش فاش نشده است بشار اسد احتمالا در این سخنرانی برنامۀ اصلاحات سیاسی خود را ارا ئه خواهد کرد. برخی منابع نزدیک به دولت دمشق می گویند، دراین سخنرانی رئیس جمهوری پایان حالت اضطراری درکشوررا که، ازسال هزارو نهصدو شصت و سه میلادی برقرار گردیده، رسماً اعلام خواهد کرد.

همزمان با این تحولات، درواکنش به تظاهرات گسترده مخالفین حکومت درروزهای اخیر، امروزهزاران تن ازساکنین دمشق، پایتخت، این باردرحمایت ازبشاراسد و دولت وی دست به تظاهرات خیابانی زدند.

منابع خبری حکومتی در ایران که درمورد رویدادهای سوریه سکوت کرده بودند، امروز با پخش خبرهای این تظاهرات مدعی شدند، که درتظاهرات امروز، دردفاع ازحکومت بشاراسد، "میلیونها" سوری به خیابان ها آمدند.

لازم به یادآوری است که سوریه اکنون بیش ازیک هفته است که درناآرامی به سرمی برد. درتظاهرات وسیعی که تا کنون درحداقل شش شهربزرگ سوریه برگزارگردیده ، شمارزیادی کشته شده اند.
دولت دمشق هنوزآماردقیق ازشمارقربانیان این رویداد ها منتشرنکرده است، ولی سازمان دیدبان حقوق بشردرنیویورک می گوید: حداقل شصت ویک تن دررویدادهای خونین شهرهای سوریه جان خود را ازدست داده اند.March 30, 2011 12:17 AM


advertise at nourizadeh . com