April 04, 2011

رادیو فرانسه

rfi_logo.png
انتقاد شدید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از مداخلات ایران
FRANCE.JPG

گفتگو با علیرضا نوری زاده
لیدا پرچمی
علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل خاورمیانه با اشاره به واکنش ایران مبنی بر اینکه این اقدام را درچارچوب جمهوری اسلامی ستیزی آمریکا و اسراییل جای داده اند، این سؤال را مطرح می کند که آیا غاگر جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای در مورد همبستگی با شیعیان بحرین نمی داد و یا در کویت دست به جاسوسی نمی زد بازهم کشورهای شورای همکاری خلیج فارش چنین واکنشی نشان می دادند؟

Download file

آقای نوری زاده تأکید می کند که کویتی ها پس ازجنگ دوم خلیج فارس با قدردانی از موضع درست ایران در عدم همکاری با صدام در تقسیم منطقه، به دفعات برموارد اختلاف و اقدامات امنیتی ایران چشم پوشی کردند. وی ضمن اشاره به نمونه های مشخص چنین گذشت هایی یادآوری می کند که حتی امیر کویت در روزهای سرکوب مردم ایران سفری پرانتقاد به ایران داشت. لذا با توجه به همه این موارد برای کویتی ها بسیار غیرمنتظره و ناگوار بود که با چنین برخورد و جاسوسی از جانب ایران مواجه شوند.
علیرضا نوری زاده بر این نکته تأکید می کند که وقتی کویت که این چنین در مورد ایران ملاحظه داشت، تصمیم به برخورد جدی با این کشور می کند، تکلیف بقیه کشوره مانند بحرین روشن است و حتی کشورهای بی طرفی مانند قطر و سلطان نشین عمان هم به تأیید مواضع شورا می پردازند و باید انتظار برخوردهای تند تری را داشت.
به عقیده علیرضا نوری زاده، اگرچه این بیانیه یک هشدار به ایران تلقی می شد اما باید توجه داشت که در کنار آن تهدید های جدی تری مطرح می شود و در همین رابطه به نظر اعلام شده یک نماینده مجلس کویت اشاره می کند که خواستار کمک به عرب های خوزستان شده بود.

April 4, 2011 08:47 PM


advertise at nourizadeh . com