April 08, 2011

تفسير خبر

T_KH_01-04-2011.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده٬ ودكتر محسن سازگارا در رابطه با ورود نيروهاي نظامي عراق به پايگاه اشرف٬ تنش در روابط كشورهاي جهان عرب با جمهوري ولايت فقيه٬ وطرح كنترل كردن نهادهاي مدني٬ و... به پرسشهاي جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند. ۰۸/۰۴/۲۰۱۱

لينك:
Download file

دانلود تصوير:
Download file

صدا:
Download file

April 8, 2011 09:59 PM


advertise at nourizadeh . com