April 26, 2011

راديو فرانسه

rfi_logo.png

طرح پیشنهادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای برقراری صلح در یمن
yaman.JPG

گفتگوي ليدا پرچمي با عليرضا نوري زاده

علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی خاورمیانه و کشورهای عربی، طرح پیشنهادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای برقراری صلح در یمن را در راستای خواسته معترضین وموقعیت خوبی می داند که اپوزیسیون یمنی می تواند با قبول آن به قدرت علی عبدالله صالح در کشور خاتمه دهد و جلوی خونریزی های بیشتر را بگیرد...

Download file


برغم موافقت علی عبدالله صالح- رئیس جمهوری- و اپوزیسیون پارلمانی یمن با طرح صلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مخالفان علی عبدالله صالح امروز در یک اجتماع عظیم در "تعز" مخالفت خود با این طرح را ابراز داشتند.

در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی یمن به سوی تظاهرکنندگان مخالف علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور، ده ها تن از تظاهر کنندگان زخمی شده و دونفر کشته شدند.
تیراندازی امروز (دوشنبه) به سوی مردمی صورت گرفته است که قصد داشتند به تظاهراتی بپیوندند که در شهر صنعتی "تعز"، دومین شهر یمن بر پا بود.
خبرگزاری فرانسه شمار تظاهرکنندگان امروز در "تعز" را صدها هزار تن گزارش کرده و می نویسد این جمعیت انبوه که برای ابرازمخالفت خود با طرح صلح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن گرد آمده بود، شعار "تامحاکمۀ جلاد جنبش ادامه دارد" سرمیداد.
نیروهای امنیتی با بلوک های سیمانی کلیۀ راه هائی را که به ساختمان فرمانداری ختم می شود بسته و نفربرهای زرهی ارتش در نقاط مختلف شهر متمرکز شده اند.
طرح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که با مخالفت اپوزیسیون یمن رو به روست، انتقال قدرت از علی عبدالله صالح به معاون او و مصونیت قضائی برای علی عبدالله صالح را پیش بینی می کند. این طرح مورد قبول رئیس جمهوری و تحت شرایطی اپوزیسیون پارلمانی این کشور قرار گرفته است.
در تظاهرات امروز در"تعز"، تظاهرکنندگان به عنوان همبستگی با مردم بحرین پرچم های این کشور را نیز به همراه داشته و برافراشتند.

علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی خاورمیانه و کشورهای عربی، طرح پیشنهادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای برقراری صلح در یمن را در راستای خواسته معترضین وموقعیت خوبی می داند که اپوزیسیون یمنی می تواند با قبول آن به قدرت علی عبدالله صالح در کشور خاتمه دهد و جلوی خونریزی های بیشتر را بگیرد.
وی با ابراز بدبینی به آینده یمن درصورت ادامه درگیری ها، تداوم تظاهرات را ناشی از اراده جوانان گروه "شباب" می داند و معتقد است که برای بسیاری از جوانان وابسته به گروه های فکری مختلف که حرفه ای ندارند، تظاهرات بصورت یک شغل درآمده است.
علیرضا نوری زاده در تفسیر صحنه سیاسی یمن، گروه های فعال این کشور را بر می شمرد و طیف آنان را از جداشدگان از حاکمیت، تا اسلامی های معتدل از یکسو و لیبرال ها و تحصیل کرده ها از سوی دیگر بر می شمرد.
این تحلیلگرسیاسی، خطر نفوذ القاعده را در یمن بیشتر از کشورهای دیگر منطقه می داند ولی درعین حال یادآوری می کند که رهبران کشورهای در حال طغیان، با بزرگ کردن خطر القاعده می خواهند ضرورت وجودی خود را ثابت کنند و خشونت علیه معترضین را توجیه نمایند، بهانه ای که سوریه هم در حال حاضر به آن متوسل شده است.

April 26, 2011 08:35 PM


advertise at nourizadeh . com