May 11, 2011

راديو فرانسه

rfi_logo.png

انتقاد شدید کیهان از حماس پس از آشتی حماس و الفتح
Hamas.jpg

علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، در گفتگوئی با رادیوی بین المللی فرانسه امضای پیمان آشتی حماس و الفتح را سرآغاز جدائی حماس از ایران و سوریه می داند و این رویداد را شکستی برای سیاست خارجی تهران در منطقۀ خاورمیانه توصیف می کند....

Download file

امضای پیمان آشتی دو سازمان مهم فلسطینیان یعنی سازمان های الفتح و حماس در قاهره و در کنار هم قرار گرفتن خالد مشعل، رهبر سیاسی حماس، و محمود عباس یا ابوماذن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، و نیز اظهارات بعدی خالد مشعل و محمد غزال دو تن از رهبران اصلی حماس که از امکان تغییر اساسنامه این سازمان نیز سخن گفته بودند خشم جمهوری اسلامی ایران را بر انگیخت.

برغم ابراز خرسندی و رضایت تنی چند از بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران در موضع گیری های رسمی از این توافق و آشتی، حسین شریعتمداری- نمایندۀ ایت الله خامنه ای در روزنامۀ کیهان- دیروز در یادداشت روز یا سرمقالۀ این روزنامه به شدت به این توافق و موضع حماس، متحد دیرین تهران در ارتباط با آن، تاخت.

حسین شریعتمداری در این یادداشت از جمله نوشت "تا اینجا معلوم می شود که در توافقنامه کلاه گشادی بر سر حماس رفته است و ابو ماذن نه فقط از مواضع سازشکارانۀ فتح کمترین تنازلی نداشته است بلکه جنبش حماس را از مواضع انقلابی و اسلامی قبلی پائین کشیده و به نفع اسرائیل با خود همراه کرده است."

نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران در کیهان، روزنامه ای که دیدگاه های جناح تندرو جمهوری اسلامی ایران را بازتاب میدهد و حتا محمود احمدی نژاد- رئیس جمهوری- را نیز از انتقاد و هشدار و اخطار مستثنا نمی کند- در پایان مقالۀ خود می نویسد "کمترین تردیدی نیست که حماس در این ماجرا با پای خود و بی آنکه متوجه باشد به قتلگاه می رود و تعجب آور است که چرا برادران حماس روی دیوار در حال فروپاشی ابوماذن یادگاری می نویسند؟ !"

آیا می توان امضای این توافق نامه و آشتی حماس و فتح را سرآغاز روند جدائی حماس از جمهوری اسلامی ایران دانست؟
حماس تا کجا فتح را همراهی خواهد کرد و تا کجا آماده است که از خود انعطاف نشان دهد؟
می توان امضای این توافق نامه را شکستی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه به شمار آورد؟
این پرسش ها را در گفتگوئی کوتاه با علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل خاورمیانه در میان نهاده ایم.May 11, 2011 08:32 PM


advertise at nourizadeh . com