June 10, 2011

راديو فرانسه

rfi_logo.png

ادعای تهران درمورد نفوذ در اپوزیسیون خارج

maaaaaaaaaaad.jpg

نوشتۀ لیدا پرچمی
"محمد رضا مدحی" ادعا می کند دستگاه های اطلاعاتی غرب را فریب داده و پس از کسب اطلاعات، زمانی که نوبت به اقدام عملی برای براندازی قدرت حاکم در ایران رسیده، توسط مأمورین اطلاعاتی نجات یافته و به ایران بازگردانده شده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، دیشب با بخش فیلمی از شبکه تلویزیون دولتی ایران به نام "الماسی برای فریب" از درهم شکستن طرح براندازی دشمنان خبر داد. این فیلم براساس گفته های شخصی به نام "محمد رضا مدحی" تهیه شده که ادعا می کند با نفوذ در بخشی از شبکه اپوزیسیون در خارج از کشور، به تشکیلات "موج سبز" راه یافته و در شورای رهبری "دولت در تبعید" شرکت داشته است.(گفتگو با عليرضا نوري زاده )

Download file

"محمدرضا مدحی"، در این فیلم شرح می دهد که چگونه دستگاه های اطلاعاتی غرب را فریب داده و پس از کسب اطلاعات، زمانی که نوبت به اقدام عملی برای براندازی قدرت حاکم در ایران رسیده، توسط مأمورین اطلاعاتی ایران نجات یافته و به ایران بازگردانده شده است.
درعین حال به گزارش سایت "دیگربان"، روزنامه کیهان و وزارت اطلاعات درمورد "محمد رضا مدحی" با یکدیگر هم نظر نیستند و درحالیکه وزارت اطلاعات "مدحی" را یک عامل نفوذی معرفی می کند، روزنامه کیهان، وی را عضو دستگیر شده ضد انقلاب خوانده است.
رسانه های ایران، "محمدرضا مدحی" را که در خارج به سردار مدحی معروف است، تاجر الماس و مرتبط با نهادهای امنیتی و انقلابی معرفی می کنند.
علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار، که در "مستند امنیتی"، چند بار نام او آورده شده و تصویرش نمایش داده می شود، چگونگی آشنائی خود با "مدحی" را شرح می دهد...
علیرضا نوری زاده، شرح می دهد که در ابتدا "مدحی" به بهانه علاقمندی به طرح حرف هائی در برنامه او، با وی تماس گرفته ولی آقای نوری زاده با گذشت زمان و پی بردن به تناقض گوئی ها و مشکوک بودن این فرد، از وی فاصله گرفته است.
"علیرضا نوری زاده" می گوید که در این مورد به "امیر حسین جهانشاهی" بانی جریان "موج سبز" هشدار داده بود.
"علیرضا نوری زاده"، در تفسیر همزمانی نمایش این فیلم با سالگرد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، تأکید می کند که هدف از این نمایش، لطمه زدن به جنبش مردم ایران است. وی می افزاید، اینان بدینوسیله می خواهند بگویند که جنبش سبز با خارج ارتباط دارد و "ضد انقلاب" از آن حمایت می کند.

June 10, 2011 02:36 AM


advertise at nourizadeh . com