June 18, 2011

راديو فرانسه

rfi_logo.png

کشورهای عربی نگران از توطئه ها و دخالت های تهران در امور خود هستند

2010-11-02T090330Z_694211844_GM1E6B21BEM01_RTRMADP_3_IRAN.jpg

نوشتۀ ناصر اعتمادی
ایران اتهامات شش کشور عربی حوزۀ خلیج فارس را بی اساس خواند که بار دیگر گفته اند که جمهوری اسلامی ایران با توطئه و ایجاد نفاق مذهبی علیه حاکمیت و امنیت ملی آنها اقدام می کند. (گفگوبا عليرضا نوري زاده)

Download file


رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایراننوشتۀ ناصر اعتمادی
ایران اتهامات شش کشور عربی حوزۀ خلیج فارس را بی اساس خواند که بار دیگر گفته اند که جمهوری اسلامی ایران با توطئه و ایجاد نفاق مذهبی علیه حاکمیت و امنیت ملی آنها اقدام می کند.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران اظهارات رهبران کشورهای عربی خلیج فارس را در مورد دخالت های تهران در امور داخلی کشورهای عربی منطقه بی اساس و تکراری دانست و گفت: این اتهامات برای منحرف کردن افکار عمومی از دخالت نظامی برخی کشورهای منطقه در بحرین برای سرکوب اعتراض مردم این کشور ایراد می شوند.
همزمان مهدی مهدی زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی ایران با تکرار سخنان رامین مهمانپرست ادعای وزرای امور خارجۀ شش کشور عربی حوزۀ خلیج فارس را خوش خدمتی آنها برای قدرت های غربی دانست.

وزرای امور خارجۀ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر مداخلۀ "آشکار" جمهوری اسلامی ایران را در امور داخلی کشورهای خود محکوم کردند.
در بیانیۀ پایانی که وزرای امور خارجۀ شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس روز سه شنبه خود در جده منتشر کرده اند آمده است که شیوۀ ایران برای مداخلۀ در امور داخلی کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس توطئه علیه امنیت ملی آنان و ایجاد نفاق و دوستگی مذهبی در داخل این کشورها است.
کشورهای عربی خلیج فارس اقدام های ایران را نقض حاکمیت ملی و استقلال خود و هچنین نقض سیاست حُسن همجواری و معاهدات بین المللی توصیف کرده اند. آنها از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که به تبلیغات رسانه ای اش علیه کشورهای عربی منطقه خاتمه دهد، زیرا، این اقدام ها را به سود بهبود مناسبات متقابل نمی دانند. وزرای امور خارجۀ شش کشور عربی خلیج فارس همچنین خواستار احترام متقابل، رعایت حُسن همجواری و حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره شده اند.
آنان بار دیگر نگرانی عمیق خود را از برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی ابراز داشته و خواستار حل بحران اتمی این کشور از راه گفتگو با جامعۀ جهانی شده اند. جلوگیری از توسعۀ سلاح های اتمی در خاورمیانه و به ویژه در حوزۀ خلیج فارس یکی دیگر از خواسته های اجلاس وزرای امور خارجۀ کشورهای عربی شورای خلیج فارس در جده بود. بحران یمن دیگر موضوع مهمی بود که رهبران کشورهای عربی خلیج فارس در کنفرانس جده دربارۀ آن گفتگو کردند.
در این حال، ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق دخالت های تهران را در امور داخلی عراق و دیگر کشورهای عربی مخرب دانست و جمهوری اسلامی ایران را به ایفای نقش مثبت در منطقه فراخواند تا به گفتۀ وی از "درگیری احتمالی که به زیان ایران خواهد بود جلوگیری شود."


گفتگو با علیرضا نوری زاده 16/06/2011
گوش کنید (06:06

June 18, 2011 09:07 PM


advertise at nourizadeh . com