June 28, 2011

در کنفرانس مخالفان دولت ایران در لندن بر ادامه گفتگوها بين اوپوزيسيون تاکید شد

436x328_39468_154996.jpg
دبی- العربیه.نت
كنفرانس"چشم اندازی به دموکراسی در ایران و منطقه" که به دعوت "مرکز پژوهشهای ایران و عرب" در روزهای 25 و 26 ماه ژوئن در لندن برگزار شد در پایان کار خود بر ضرورت تکرار چنین گردهمایی های تأکید کرد .
در این کنفرانس که بر اساس شش پانل برگزار شد بنا به گفته حاضران ، دو مسئله مربوط به قومیت ها یا ملیت های ایران و نیز مسئله زنان در آن از اهمیت خاصی برخوردار بود ...

در این زمینه شاهو حسینی نماینده بزرگترین و یکی از مؤثرترین احزاب غیر فارس در این کنفرانس بر این مورد تأکید کرد که :" سیستم فدرال می تواند تأمین کننده حقوق سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی باشد."

نماینده حزب دموکرات کردستان ایران پس از پایان کنفرانس در گفتگو با العربیه.نت در این زمینه گفت :" یکی از مشکلات اساسی پیش روی جنبش دموکراسی خواهی در ایران مسئله ملیتها است که در تمام پانل ها ی این کنفرانس مطرح شد."

وی افزود :" خوشبختانه اکثر کسانی که تا پیش از این به نوعی مخالف بحث درباره سیستم فدرال بودند در این کنفرانس تا حدودی واقعیت این امر را درک کردند."

نماینده حزب دموکرات کردستان ایران ابراز عقیده کرد که "سیستم فدرال در ایران می تواند تشویق کننده مشارکت و نقش آفرینی تمامی ایرانی ها در ساختن آینده کشور باشد."

از سوی دیگر مهر انگیز کار فعال جنبش زنان در سخنان خود با نتقاد از جنبش دموکراسی خواهی در ایران گفت: "متأسفانه نمایندگان جنبش دموکراسی خواهی جنبش زنان را جدی نگرفته و آن را به حاشیه رانده اند."

وی در ادامه افزود لازم است تلاش هایمان را همسو کنیم تا پیروز شویم چرا که به گفته او این خواسته جوانان در داخل کشور است."

حسن شریعتداری از رهبران جنبش جمهوری خواهان ایران با تأیید طرح سیستم فدرال برای آینده ایران گفت :"متأسفانه تسلط فرهنگ فارسی بر دیگر فرهنگ ها و زبان های ایرانی یک رانتی است که مرکز نشینان به سادگی حاضر به عقب نشینی از آن نیستند."

وی تنها راه حل مشکلات رودروی جنبش آزادی خواهی در ایران را ادامه گفتگوعنوان کرد.

June 28, 2011 09:29 AM


advertise at nourizadeh . com