August 21, 2011

از حجره های سالوس تا غرفه های سوپر دولوکس

--jeld_nourizadeh_baran.png

کتاب تازه علیرضا نوری زاده منتشر شد

در این کتاب برای نخستین بار نویسنده حوزه های علمیه در ایران را مورد بررسی قرار میدهد و از آنجه در مدارس علمیه میگذرد پرده برمیدارد. جنبش دانشجوئی از آغاز تا امروز، روابط رژیم و انقلاب فلسطین، ایران و لبنان٬ روابط ایران و آمریکا و.. از جمله دهها گزارش و تحلیل در این کتاب است.
بیش از 530 صفحه بها 25 یورو در اروپا٬ و 25 پاوند در بریتانیا٬ و 35 دلار شامل هزینه پست در آمریکا و دیگر نقاط جهان است.
برای دریافت کتاب میتوانید مستقیما با انتشارات باران در سوئد تماس بگیرید. تعداد محدودی از نسخه های کتاب با امضای نویسنده موجود است که میتوانید آن را arn@ciasuk.com از طریق هفته نامه کیهان لندن و یا خود نویسنده با ارسال ایمیل به خریداری كنيد.

August 21, 2011 03:01 PM


advertise at nourizadeh . com