September 12, 2011

راديو فرانسه

rfi_logo.png

تلاش روسیه برای حل بحران سوریه مخالفت مدودف با اعمال فشار بیشتر بر دمشق

Medvedev_0.jpg

نوشتۀ فواد روستائی
دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، ضمن اشاره به تحریم ها و مجازات هائی که آمریکا و اتحادیۀ اروپا در ارتباط با سرکوب جنبش اعتراضی مردم سوریه علیه رژیم این کشور به موقع اجرا گذارده اند گفت با وجود این تحریم ها ضرورتی ندارد که مجازات های دیگری به این مجازات ها افزوده شود. گفتگو با علیرضا نوری زاده

Download file

دیمیتری مدودف خواستار تصویب یک قطعنامۀ "محکم، متعدل" و فاقد مجازات های "اتوماتیک" شد.
مقامات روسی در روز جمعه با نمایندگان اپوزیسیون روسیه دیدار و گفتگو کرده وآنان را به مذاکره با دولت دمشق تشویق و دعوت کردند.
در پی این دیدار و گفتگو، خانم "بثینه شعبان"، مشاور بشار اسد، برای مذاکره راهی مسکو شد و امروز از کشورهای غربی هم خواست چون روسیه در راستای برقراری گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه تلاش کنند.
قرار است هیأتی از سناتورهای روسیه به زودی راهی سوریه شود و با نیروهای سیاسی مختلف این کشور تماس گیرد.
رئیس این هیأت گفت هدف سوریه جلوگیری از یک مداخلۀ احتمالی خارجی در سوریه است که پیامد آن تشدید خشونت و شمار بیشتری قربانی خواهد بود.

در گفتگوئی با علی رضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل خاورمیانه در لندن، امکان یا بخت پیروزی تلاش های روسیه برای کشاندن اپوزیسیون و دولت سوریه بر سر میز مذاکره را در میان نهاده ایم.
این کارشناس مسائل این منطقه از جهان براین باور است که طرح و تلاش های مسکو از بختی برای پیروزی برخوردار نیست.
علی رضا نوری زاده با اشاره به روابط دیرین مسکو با دمشق، چه دردوران اتحاد شوروی و چه در دوران فدراسیون روسیه پس از فروپاشی کمونیسم، و پشتیبانی بی چون و چرای مسکو از پدر و پسری که طی نزدیک به نیم قرن بر سوریه با دست آهنین حکومت کرده اند و بالاخره یادآوری سکوت کامل مسکو در زمان کشتار چند ده هزار نفر از مردم حما به وسیلۀ حافظ اسد، پدر بشار اسد، بر این نکته انگشت می گذارد که مردم سوریه هیچ اعتمادی به روسیه ندارند و از این رو میانجیگری این کشور نمی تواند مثمر به ثمر باشد.
به باور علی رضا نوری زاده اگر هم طرح و تلاشی برای میانجیگری در بحران سوریه از بخت پیروزی برخوردار باشد طرح اتحادیۀ عرب یا تلاش های ترکیه است که از مدتی پیش در جریان است و طیف وسیع تری از اپوزیسیون را هم به خود جلب می کند.
این روزنامه نگار و کارشناس خاورمیانه در بخش دیگری از سخنان خود هدف تلاش های روسیه را در عین حال کمرنگ تر کردن نقش ترکیه نیز می داند و سر انجام به این نکته اشاره می کند که روسیه با توجه به منافع خود در سوریه و نیز روابطش با غرب، هم با اپوزیسیون و هم با مردم سوریه تماس می گیرد و افزون بر این با تغییر موضع خود در ارتباط با تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت و منوط کردن موافقت خود با آن به "متعادل بودن" قطعنامه، راه را برای کوشش های غربی ها در این عرصه هموار می کند.

September 12, 2011 06:38 PM


advertise at nourizadeh . com